Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 299. Питання, які вирішуються судом при поста-новлення вироку

1. При постановленні вироку суд у дорадчій кімнаті вирішує такі питання:
1) чи доведено, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний;
2) чи доведено, що діяння вчинив підсудний;
3) чи є це діяння злочином і якими пунктом, частиною, статтею Кримінального кодексу Російської Федерації воно пре-чено;
4) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину;
5) чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин;
6) чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання;
6.1) чи є підстави для зміни категорії злочину, у вчиненні якого обвинувачується підсудний, на менш тяжку відповідно до частини шостої статті 15 Кримінального кодексу Російської Федерації;
(п. 6.1 введений Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
7) яке покарання має бути призначене підсудному;
7.1) чи є підстави для заміни покарання у вигляді позбавлення волі примусовими роботами в порядку, встановленому статтею 53.1 Кримінального кодексу Російської Федерації;
(п. 7.1 введений Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
8) маються Чи є підстави для постановлення вироку без призначення покарання або звільнення від покарання;
9) який вид виправної установи і режим повинні бути визначені підсудному при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі;
10) чи підлягає задоволенню цивільний позов, на чию користь та в якому розмірі;
10.1) чи доведено, що майно, що підлягає конфіскації, отримано в результаті вчинення злочину або є доходами від цього майна або використовувалося або призначалося для використання в якості знаряддя злочину або для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації);
(п. 10.1 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 153 -ФЗ)
11) що зробити з майном, на яке накладено арешт для забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації;
12) що зробити з речовими доказами;
13) на кого і в якому розмірі повинні бути покладені процесуальні витрати;
14) повинен суд у випадках, передбачених статтею 48 Кримінального кодексу Російської Федерації, позбавити підсудного спеці- ального, військового або почесного звання, класного чину, а також державних нагород;
15) чи можуть бути застосовані примусові заходи виховного впливу у випадках, передбачених статтями 90 і 91 Кримінального кодексу Російської Федерації;
16) чи можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру у випадках, передбачених статтею 99 Кримінального кодексу Російської Федерації;
17) чи слід скасувати або змінити запобіжний захід щодо підсудного.
2. Якщо підсудний обвинувачується у вчиненні кількох злочинів, то суд вирішує питання, зазначені в пунктах 1 - 7 частини першої цієї статті, за кожний злочин окремо.
3. Якщо у вчиненні злочину обвинувачується кілька підсудних, то суд вирішує питання, зазначені в пунктах 1 - 7 частини першої цієї статті, щодо кожного підсудного окремо, визначаючи роль і ступінь його участі в зробленому дея-ванні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 299. Питання, які вирішуються судом при поста-новлення вироку "
 1. Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку
  1. Питання, зазначені в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 і 20 статті 397 і статті 398 цього Кодексу, вирішуються судом, по-стаєш вирок, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 135 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 144-ФЗ) 2. Якщо вирок приводиться у виконання в місці, на яке
 2. Стаття 443. Постанова суду
  1. Визнавши доведеним, що діяння, заборонене кримінальним законом, вчинено даною особою в стані неосудності або що у цієї особи після вчинення злочину настало психічний розлад, що робить неможливим призначення покарання або його виконання, суд виносить постанову відповідно до статей 21 і 81 Кримінального кодексу Російської Федерації про звільнення цієї особи від
 3. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста новления в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 4. Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
  1. Підставами скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є істотні порушення кримінально-процесуального закону, які шляхом позбавлення або обмеження гарантованих цим Кодексом прав учасників карного судочинства, недотримання процедури судочинства або іншим шляхом вплинули або могли вплинути на винесення за-кінного та обгрунтованого
 5. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 6. Стаття 127. Скарга і подання на вирок, ухвалу, постанову суду
  1. Скарги та подання на вироки, ухвали, постанови судів першої та апеляційної інстанцій, а також скарги і подання на судові рішення, що приймаються в ході досудового провадження у кримінальній справі, приносяться в порядку, встановленому главами 45.1 і 47.1 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ) 2. Скарги та
 7. Стаття 347. Обговорення наслідків вердикту
  1. Після проголошення вердикту присяжних засідателів судовий розгляд триває за участю сторін. 2. При винесенні присяжними засідателями виправдувального вердикту досліджуються і обговорюються лише питання, пов'язані з дозволом цивільного позову, розподілом судових витрат, речовими доказами. 3. У разі винесення обвинувального вердикту виробляється дослідження
 8. Стаття 301. Порядок наради суддів при колеги-альном розгляді кримінальної справи
  1. При постановленні вироку в нарадчій кімнаті, якщо кримінальна справа розглядалася судом колегіально, председа-будівництві ставить на вирішення питання в порядку, встановленому статтею 299 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. При вирішенні кожного питання суддя не вправі утриматися від голосування, за винятком випадків, передбачених частиною
 9. Стаття 36. Недопустимість спорів про підсудність
  Спори про підсудність між судами не допускаються. Будь-яка кримінальна справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтями 34 і 35 цього Кодексу, підлягає безумовному прийняттю до виробництва тим судом, якому вона
 10. Стаття 313. Питання, які вирішуються судом одночасно з постановою вироку
  1. При наявності у засудженого до позбавлення волі неповнолітніх дітей, інших утриманців, а також старих батьків, які потребують стороннього догляду, суд одночасно з постановою обвинувального вироку виносить ухвалу чи постанову про передачу зазначених осіб на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або поміщення їх у дитячі або соціальні установи.
 11. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  1. Вирок постановляється судом у нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та
 12. Стаття 309. Інші питання, що підлягають вирішенню в резолютивній частині вироку
  1. У резолютивній частині вироку, за винятком питань, зазначених у статтях 306 і 308 цього Кодексу, повинні содер-тулитися: 1) рішення по пред'явленому цивільним позовом відповідно до частини другої цієї статті; 2) вирішення питання про речові докази; 3) рішення про розподілі процесуальних витрат. 2. При необхідності провести додаткові розрахунки, пов'язані з
 13. Стаття 310. Проголошення вироку
  1. Після підписання вироку суд повертається до залу судового засідання і головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або
 14. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 15. Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати
  Коментар до статті 1. Норми ст. 112 АПК РФ про порядок вирішення питань про судові витрати застосовуються при виробництві в арбітражному суді будь-якої інстанції і при розгляді будь-яких справ, по всіх видах виробництва в арбітражному процесі. За загальним правилом питання про судові витрати дозволяється арбітражним судом відповідної інстанції, в судовому акті, яким закінчується розгляд справи
 16. Стаття 312. Вручення копії вироку
  Протягом 5 діб з дня проголошення вироку його копії вручаються засудженому або виправданому, його захиснику і обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 17. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
© 2014-2022  yport.inf.ua