Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права

Коментар до статті 1. Роботодавці зобов'язані дотримуватися закони та інші нормативні правові акти, локальні акти про працю, колективний договір, угоди та умови трудових договорів, що укладаються з працівниками. Недотримання принципу законності у сфері праці, порушення трудових прав працівників служать підставою для притягнення керівників та інших посадових осіб організації, роботодавців - фізичних осіб до відповідальності (дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної).
2. Державним інспекторам праці надано право пред'являти роботодавцям обов'язкові приписи про притягнення порушників законів та інших нормативних правових актів про працю до дисциплінарної відповідальності або про відсторонення їх від роботи у встановленому порядку (ст. 357 ТК).
Залучення до дисциплінарної відповідальності за порушення законів та інших нормативних правових актів про працю здійснюється за правилами, передбаченими у ст. ст. 192 - 195 ТК (див. коментар. До них).
3. Про матеріальну відповідальність роботодавця за збиток, заподіяний працівнику, см. гл. 38 ТК і коммент. до містяться в ній статтями.
4. Шкода, заподіяна працівникам внаслідок нещасних випадків або професійних захворювань при виконанні ними своїх трудових обов'язків, відшкодовується відповідно до Закону про страхування від нещасних випадків та професійних захворювань (див. ст. 184 і коммент. До неї).
5. За порушення законодавства про працю та про охорону праці ст. 5.27 КоАП передбачає адміністративну відповідальність керівника або особи, його представляє, у вигляді грошового штрафу в розмірі від 1000 до 5 тис. руб.; Роботодавця - фізичної особи - від 1000 до 5 тис. руб. або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб.
Порушення законодавства про працю та про охорону праці особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, тягне дискваліфікацію на строк від одного року до 3 років.
6. Трудовим кодексом встановлена адміністративна відповідальність у вигляді грошового штрафу за такі правопорушення у сфері праці: ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди (ст. 54); ухилення від участі в примирних процедурах і невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури (ст. 416).
Справи про зазначені діяння розглядаються в порядку, встановленому законодавством про адміністративні правопорушення. Так, ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їх укладення (ст. 5.28 КоАП); ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди (ст. 5.29 КоАП); ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах (ст. 5.32 КоАП) - тягне адміністративний штраф у розмірі від 1000 до 3 тис. руб.
За необгрунтовану відмову від укладення колективного договору, угоди; за порушення або невиконання зобов'язань за колективним договором, угодою передбачено грошовий штраф в розмірі від 3 тис. до 5 тис. руб. (Ст. ст. 5.30, 5.31 КоАП).
Невиконання угоди тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 2 тис. до 4 тис. руб. (Ст. 5.33 КоАП).
За звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку на роботодавця накладається адміністративний штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. руб. (Ст. 5.34 КоАП).
Приховування посадовою особою страхового випадку (ст. 5.44 КоАП) тягне накладення грошового штрафу від 500 руб. до 1000 руб.
Згідно ст. 23.12 КоАП адміністративні стягнення у вигляді штрафу за вказані вище правопорушення мають право накладати:
1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони праці; керівники структурних підрозділів федеральної інспекції праці, їх заступники (з правових питань та з охорони праці), головні державні інспектори праці, державні інспектори праці;
2) керівники державних інспекцій праці, їх заступники (з правових питань та з охорони праці); начальники відділів державних інспекцій праці, їх заступники (з правових питань та з охорони праці); головні державні інспектори праці, державні інспектори праці.
Відповідно до ст. 23.12, п. 16 ч. 2 ст. 28.3 та ч. 4 ст. 28.3 КоАП Наказом Федеральної служби з праці та зайнятості від 10 квітня 2006 р. N 60 затверджено Перелік посадових осіб Федеральної служби з праці та зайнятості та її територіальних органів з державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права (державних інспекцій праці в суб'єктах РФ), уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення (БНА РФ. 2006. N 21).
7. Суми адміністративних штрафів, що стягуються на території суб'єкта РФ за порушення законодавства про працю та про охорону праці, використовуються на фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, передбачених федеральними, галузевими, територіальними цільовими програмами поліпшення умов і охорони праці (п. 1 Постанови Уряду РФ від 7 липня 2000 р. N 507 "Про порядок розподілу коштів від штрафів, що стягуються за порушення законодавства Російської Федерації про працю та про охорону праці" / / Відомості Верховної. 2000. N 29. Ст. 3095).
Постановою Мінпраці Росії від 14 лютого 2001 р. N 19 затверджено Порядок обліку та звітності про використання коштів від штрафів, що стягуються за порушення законодавства Російської Федерації про працю та про охорону праці (Бюлетень Мінпраці Росії. 2001. N 3).
8. Право залучати посадових осіб та громадян до адміністративної відповідальності надано Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд). КоАП визначив коло посадових осіб, наділених правом накладати грошові штрафи, розмір штрафів і конкретні склади правопорушень. Так, адміністративна відповідальність встановлена за: порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на провадження видів діяльності в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів (ст. 9.1 КпАП); порушення норм і правил безпеки гідротехнічних споруд (ст. 9.2 КоАП), порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 11.20 КоАП) і ін
За порушення норм і правил використання атомної енергії, порядку обліку ядерних матеріалів і радіоактивних речовин зазначена федеральна служба накладає на керівників та посадових осіб організацій, роботодавців - фізичних осіб адміністративний штраф у розмірі від 3 тис. до 4 тис. руб. (Ст. 9.6 КпАП).
До керівників та посадовим особам, а також до роботодавців - фізичним особам, що порушує правила охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт, правила користування паливом і енергією, правила пристрою, експлуатації паливо-і енергоспоживаючих установок, теплових мереж, об'єктів зберігання, утримання, реалізації та транспортування енергоносіїв, палива і продуктів його переробки застосовується адміністративний штраф у розмірі від 1000 до 2 тис. руб. (Ст. ст. 9.8, 9.11 КоАП).
9. Владними повноваженнями щодо застосування штрафів в області санітарно-епідеміологічного благополуччя наділена Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, яка накладає адміністративний штраф у розмірі від 500 руб. до 1000 руб. на посадових осіб, роботодавців - фізичних осіб, які порушують чинні санітарні правила і гігієнічні нормативи, які не виконують санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи (ст. 6.3 КпАП). Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських будівель, споруд та транспорту тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 2 тис. руб.; Осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від 1000 до 2 тис. руб. або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб (ст. 6.4 КпАП).
10. КоАП управомоч судові органи накладати адміністративні стягнення за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів про працю та охорону праці. Відповідно до ст. 23.1 КоАП судді розглядають справи про порушення законодавства про працю та про охорону праці керівником або іншою посадовою особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне правопорушення, яке тягне дискваліфікацію на строк від одного року до 3 років.
11. Стаття 143 КК передбачає відповідальність за порушення правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, на якому лежали обов'язки з дотримання цих правил, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Мірою покарання визначений штраф у розмірі до 200 тис. руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до одного року.
Ті ж діяння, які спричинили необережно смерть людини, караються позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Стаття 145 КК встановлює кримінальну відповідальність за необгрунтовану відмову в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до 3 років. Зазначені дії тягнуть за собою накладення грошового штрафу в розмірі до 200 тис. руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців або залучення до обов'язкових робіт на термін від 120 до 180 годин.
Крім того, встановлена кримінальна відповідальність за: порушення рівності прав і свобод людини і громадянина, в т.ч. у сфері праці (ст. 136 КК); перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 144 КК), порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК); припинення або обмеження подачі електричної енергії або відключення від інших джерел життєзабезпечення (ст . 215.1 КК), порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах (ст. 217 КК), порушення правил обліку, зберігання, перевезення та використання вибухових, легкозаймистих речовин і піротехнічних виробів (ст. 218 КК), порушення правил пожежної безпеки (ст. 219 КК), порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту (ст. 263 КК), порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права "
 1. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  порушенні трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного
 2. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, розглядає
 3. Стаття 75. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення
  відповідальність у випадках, якщо в результаті неналежного виконання ними своїх посадових або трудових обов'язків організація зазнала адміністративну відповідальність за проектування, розміщення та введення в експлуатацію об'єктів, що роблять негативний (шкідливий) вплив на стан земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими відходами і стічними
 4. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги охорони праці, встановлені законами та іншими нормативними правовими
 5. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
    статтями розділів "Робочий час" і "Час відпочинку"), а також інші вимоги, пропоновані законами і правилами охорони праці (див. коментар. до ст. ст. 212, 184, 219, 221, до статей гл. 57 ТК "Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 6. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
    відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю; - положення про документообіг; - інші документи. Майте на увазі, не ознайомивши працівника з локальними нормативними актами, роботодавець у майбутньому може зіткнутися з ситуаціями, коли доведення порушень з боку працівника буде
 7. Контрольні питання до § 7.6
    відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень? 6. Які заходи громадського впливу застосовуються до порушників трудової
 8. Коментар до статті 5.27
    відповідальності. Розглянуті адміністративні правопорушення можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності. Кваліфікація провини і суспільно небезпечних наслідків діяння має значимість при розмежуванні проступків і злочинів: так, порушення правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, на якому лежали обов'язки з дотримання цих правил,
 9. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
    стаття безпосередньо пов'язана зі ст. 12 ТК, що передбачає межі дії у часі законів та інших нормативних правових актів. Вона визначає дію законів та інших нормативних правових актів у просторі. Зв'язок цих статей пояснюється тим, що будь-який нормативний правовий акт завжди діє і в часі, і в просторі. Федеральний закон від 14 червня 1994 р. N 5-ФЗ "Про порядок
 10. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
    статтями); громадський контроль професійних спілок (див. ст. ст. 370 - 373 і коммент. до них); Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ передбачена судовий захист трудових прав працівника. Розгляд трудових спорів віднесено до підвідомчості судів ст. 22 ЦПК. Справи про поновлення на роботі та справи про вирішення колективних трудових спорів розглядаються районним судом в
 11. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку
    стаття формулює одне з основних положень трудового права: крім законодавства трудові та безпосередньо пов'язані з ними відносини регулюються в договірному порядку; договірне регулювання здійснюється трудовим колективом в особі його представника та роботодавцем у формі угоди між працівниками і роботодавцями, укладеного на рівні Російської Федерації, її суб'єкта ,
 12. Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді
    стаття розглядає випадки виникнення трудових відносин на підставі складного фактичного складу: акта призначення на посаду або затвердження на посаді і трудового договору. Такий складний фактичний склад необхідний для заміщення ряду посад, віднесених Законом про державну цивільну службу до державних службовців категорії "А". Так, відповідно до ст. 128 Конституції
 13. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
    трудовому законодавстві, інших нормативних правових актах про працю, що відображають специфіку правового становища учнів у виробничому
© 2014-2022  yport.inf.ua