Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця

Коментар до статті 1. Стаття 82 ТК передбачає, що у встановлених законом випадках трудовий договір з працівниками припиняється з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця.
При прийнятті рішення про можливе розірвання трудового договору з працівником, що є членом профспілки, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК - розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників; п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК - розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації; п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК - розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця внаслідок неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення, - роботодавець зобов'язаний направити до виборного органу первинної профспілкової організації проект наказу, а також копії документів, що є підставою для прийняття зазначеного рішення.
2. Стаття, що прямо наказує, які документи повинні бути представлені роботодавцем виборному органу первинної профспілкової організації при вирішенні питання про облік думки профспілкового органу про звільнення працівника. Це проект наказу про звільнення, а також копії документів, що дали роботодавцю підстави для прийняття такого рішення.
У разі припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК роботодавець зобов'язаний представити крім проекту відповідного наказу наступні документи:
обгрунтування необхідності проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників;
штатний розклад, чинне на момент прийняття рішення про скороченні чисельності або штату працівників;
проект нового штатного розкладу;
копію письмового повідомлення працівника про майбутнє скорочення його посади;
копію повідомлення органів зайнятості;
докази того, що працівникові роз'яснювалося його право розірвати трудовий договір без попередження про звільнення за 2 місяці з одночасною виплатою додаткової компенсації в розмірі 2-місячного середнього заробітку;
докази того, що працівникові пропонувався переклад на інші вакантні посади в даній організації, які працівник може зайняти з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду роботи і стану здоров'я;
докази відсутності у працівника переважного права на залишення на роботі відповідно до ст. 179 ТК.
При припиненні трудового договору відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК роботодавець зобов'язаний представити виборному профспілковому органу:
положення про атестацію;
копію проекту наказу про звільнення;
протоколи атестації;
докази того, що працівникові пропонувався переклад на інші вакантні посади в даній організації, які працівник може зайняти з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду роботи і стану здоров'я.
При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст. 82 ТК до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається член комісії від виборного органу первинної профспілкової організації.
При розірванні трудового договору за п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК роботодавець зобов'язаний представити виборному органу первинної профспілкової організації:
копію проекту наказу про звільнення;
копії наказів про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;
копії пояснень працівника;
копії актів про відмову дати пояснення;
копії документів, що фіксують факт здійснення працівником дисциплінарного проступку.
Виборний орган первинної профспілкової організації протягом 7 робочих днів з дня отримання проекту наказу та копій документів розглядає це питання і направляє роботодавцю своє мотивоване думку в письмовій формі.
При цьому думку, не представлена в 7-денний термін, або невмотивоване думку роботодавцем не враховується.
У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації висловив незгоду з передбачуваним рішенням роботодавця, він протягом 3 робочих днів проводить з роботодавцем або його представником додаткові консультації, результати яких оформляються протоколом.
Якщо в ході таких консультацій взаємоприйнятне угоду сторонами так і не було досягнуто, роботодавець після закінчення 10 робочих днів з дня направлення в виборний профспілковий орган проекту наказу та копій документів має право прийняти остаточне рішення на свій розсуд. Дане рішення може бути оскаржене у відповідну державну інспекцію праці або до суду, тобто виникає індивідуальний трудовий спір, в ході розгляду якого суд, розглянувши справу по суті, відновить порушене право працівника або залишить рішення роботодавця в силі (тобто відмовить працівникові в позові про поновлення на роботі).
Право прийняття остаточного рішення про звільнення надається роботодавцю.
3. Разом з тим судам при розгляді подібних справ необхідно буде оцінити не тільки правильність застосування норм права, а й мотиви виборного профспілкового органу, який наполягав на прийнятті іншого рішення.
4. Державна інспекція праці протягом 10 днів з дня отримання скарги (заяви) розглядає питання про звільнення і в разі визнання його незаконним видає роботодавцю обов'язкове для виконання припис про поновлення працівника на роботі з оплатою вимушеного прогулу.
У цьому випадку роботодавець має можливість оскаржити до суду припис державної інспекції праці.
5. Як і колись, роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше одного місяця з дня отримання мотивованого думки виборного профспілкового органу.
На практиці нерідко виникає питання про співвідношення норми коментованої статті і норми ст. 82 ТК, відповідно до якої при ухваленні рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації та можливе розірвання трудових договорів з працівниками відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це виборному профспілковому органу даної організації не пізніше ніж за 2 місяці до початку проведення відповідних заходів, а в разі якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації може призвести до масового звільнення працівників - не пізніше ніж за 3 місяці до початку проведення відповідних заходів.
Стаття 82 ТК вимагає від роботодавця повідомлення, що стосується усіх працівників, які підлягають звільненню, в той час як норма коментованої статті спрямована на дотримання прав конкретного працівника.
Відрізняється і стратегія дій профспілкового органу. Якщо у випадку одержання повідомлення про прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації та можливе розірвання трудових договорів з працівниками відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК профком має право провести консультації з роботодавцем, отримати від нього інформацію про необхідність проведення подібних заходів, то при вирішенні питання про облік думки про необхідність звільнення конкретного працівника перевіряється законність і обгрунтованість дій роботодавця, дотримання всіх процедур, що пропонуються законодавством при прийнятті рішення про звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК.
Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше одного місяця з дня отримання мотивованого думки виборного органу первинної профспілкової організації. Новелою, внесеної до ТК Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ, є норма про те, що у вказаний період не зараховуються періоди тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у відпустці і інші періоди відсутності працівника, коли за ним зберігається місце роботи (посада). Це доповнення представляється вкрай важливим, тому дозволяє роботодавцю більш ефективно реалізувати надані йому права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця "
 1. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу відповідної первинної профспілкової організації. Такі правила встановлені у ст. 82 Трудового кодексу РФ. А ось що сказано в п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Так, в
 2. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  порядок, встановлений ч. 1 ст. 190 для затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, на такі правила не може
 3. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації, що представляє інтереси працівників. Законодавство про працю, що діяло до прийняття ТК, що не визначало порядок ні отримання згоди, ні врахування думки органів професійних спілок при прийнятті роботодавцем рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників. Склалася цікава ситуація: надаючи профспілкам
 4. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  373 (див. коментар. До неї). У практиці застосування зазначених правил виникло питання, якою датою визначається початок проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників і, відповідно, обчислюються строки, передбачені ч. 1 ст. 82. Якщо виходити з буквального тлумачення положень ч. 1 ст. 82 ТК, то роботодавець повинен повідомити виборному органу первинної профспілкової організації
 5. Стаття 299. Тривалість вахти
  думки виборного органу первинної профспілкової організації та фіксується у відповідному локальному нормативному акті. 3. У разі неприбуття вахтового (змінного) персоналу керівники організацій, що здійснюють роботи вахтовим методом, можуть залучати працівників до роботи понад тривалість робочого часу, встановленого графіками роботи на вахті, до прибуття зміни. Залучення до
 6. Стаття 29. Представники працівників
  органу або інша особа, уповноважена на представництво статутом профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, положенням про первинної профспілкової організації або рішенням профспілкового органу. 2. Інтереси працівників організації при здійсненні соціального партнерства представляє первинна профспілкова організація. Це загальне правило. У тому випадку, коли така організація не створена або не 4. Повідомлення профспілки і врахування її думки
 7. 373 Трудового кодексу
  Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
 8. стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
  Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
 9. врахування думки представницького органу працівників і виборного органу первинної профспілкової організації єдина і визначається ст. 372 ТК. 2. Крім випадків, визначених ТК, колективним договором або локальними нормативними актами, можуть бути встановлені й інші питання, при вирішенні яких необхідний облік думки відповідного профспілкового органу. Крім того, ст. 8 ТК встановлює, що
  Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
 10. порядок їх надання. Так, Галузевою тарифною угодою по організаціям і підприємствам сфери побутового обслуговування населення на 2008 - 2010 роки, Галузевою тарифною угодою в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації на 2008 - 2010 роки встановлено, що для виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, а також на час профспілкового навчання надавати не
  Стаття 31. Інші представники працівників
 11. виборних представників працівників не може використовуватися для підриву позиції зацікавлених профспілок чи їх представників; співробітництво між профспілковими та іншими представниками повинно заохочуватися. Це положення міжнародного трудового права сприйнято російським законодавством: як ч. 2 коментованої статті, так і ст. 16 Закону про профспілки, яка проголошує співпрацю
  Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
 12. стаття містить обов'язкову вимогу, що пред'являється до локальних нормативних актів: вони не повинні погіршувати становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами. При цьому враховується і нормотворчість суб'єктів РФ. Стаття 8 передбачає, що в тих випадках, коли локальні
   Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
 13.  виборній посаді у виборному органі первинної профспілкової організації (ч. 2 ст. 375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 3. Про поняття "органи місцевого самоврядування" див. коментар до п. 31 ч. 1 ст. 12 цього Закону. 4. Див також коментар до ст. 12 цього Федерального
  выборной должности в выборном органе первичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 3. О понятии "органы местного самоуправления" см. комментарий к п. 31 ч. 1 ст. 12 настоящего Федерального закона. 4. См. также комментарий к ст. 12 настоящего Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua