Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів

Коментар до статті 1. Нормами ст. 372 закріплюється порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації, що представляє інтереси працівників. Законодавство про працю, що діяло до прийняття ТК, що не визначало порядок ні отримання згоди, ні врахування думки органів професійних спілок при прийнятті роботодавцем рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників. Склалася цікава ситуація: надаючи профспілкам право на участь у прийнятті майже всіх рішень, прийнятих роботодавцем, законодавець не виробив механізмів його реалізації.
Користуючись існуючим пропуском, профспілки могли блокувати прийняття роботодавцем рішення, що ускладнювало підприємницьку діяльність, створювало перешкоди для реалізації власником наданих йому законом прав.
По суті, профспілка міг відхилити будь-яке рішення, пропоноване роботодавцем, навіть не мотивуючи причини незгоди з його діями.
Останній навіть не мав права оскаржувати подібне рішення профспілки. Це рішення у всіх випадках мало бути виконано.
Сформоване становище спонукало роботодавця порушувати законодавство про працю, обмежувати права професійних спілок.
2. Враховуючи подібну практику, законодавець детально регламентував порядок врахування думки виборного профспілкового органу при прийнятті локальних нормативних актів, що містять норми трудового права.
Насамперед, законодавчо встановлено, що далеко не кожне рішення, яке приймається роботодавцем, повинно обговорюватися з профспілками або іншими представницькими органами працівників, а тільки те, яке прямо названо в законі або колективному договорі (див. коментар . до ст. 371).
Роботодавець у передбачених законодавством випадках перед прийняттям рішення направляє проект локального нормативного акту, що містить норми трудового права, і обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації, що представляє інтереси всіх або більшості працівників даного роботодавця.
Стаття 3 Закону про профспілки визначає первинну профспілкову організацію як добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють, як правило, на одному підприємстві, в одній установі, однієї організації незалежно від форм власності та підпорядкованості, чинне на підставі положення , прийнятого ним відповідно до статуту, або на підставі загального положення про первинної профспілкової організації відповідної профспілки.
Виборний орган первинної профспілкової організації (далі - профспілковий орган) - це орган, утворений відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про первинної профспілкової організації.
Процедура урахування думки профспілкового органу передбачає не лише направлення відповідного акта представницькому органу, а й подання обгрунтування необхідності прийняття як подібного акту, так і містяться в ньому положень.
Профспілковий орган не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання проекту зазначеного локального нормативного акта надсилає роботодавцю вмотивоване думку щодо проекту в письмовій формі.
Профспілковий орган зобов'язаний розглянути звернення роботодавця колегіально, з дотриманням кворуму, необхідного для прийняття рішення. В іншому випадку рішення такого органу може бути визнано нелегітимним.
При необхідності уточнення всіх значимих обставин виборний профспілковий орган має право обговорювати звернення роботодавця за участю його представників і фахівців, які розробляли проект локального нормативного акта.
Дані особи можуть дати пояснення, необхідні для прийняття профспілковим органом зваженого і грамотного рішення.
Законодавець встановлює досить жорсткі терміни розгляду проекту локального нормативного акта - 5 робочих днів.
У разі якщо мотивоване думку профспілкового органу не містить згоди з проектом локального нормативного акта або містить пропозиції щодо його вдосконалення, роботодавець може погодитися з ним або зобов'язаний протягом 3 днів після отримання мотивованої думки провести додаткові консультації з профспілковим органом з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.
Законодавець зобов'язує профспілковий орган обгрунтувати свою позицію, дати розгорнуте висновок по представленому локальному нормативному акту.
Це означає, що профспілковий орган повинен письмово висловити як свою думку, так і його мотивування.
При обгрунтуванні своєї думки профспілковому органу необхідно посилатися на положення законодавства, колективний договір, локальні нормативні акти, вже діють в організації, положення трудових договорів, укладених з працівниками, на положення генеральної, галузевої тарифного та інших угод , на сформовані у цій сфері, галузі, місцевості та правові звичаю.
Відсутність мотивування може бути розцінено роботодавцем як ухилення профспілкового органу від узгодження позицій, і він має право прийняти локальний акт у тій редакції, яка пропонувалася профспілковому органу для отримання мотивованої думки.
Подальші дії профспілкового органу з оскарження або скасування безмотивно відхиленого рішення повинні бути визнані згодом неправомірними.
Мотивував повинні бути і пропозиції щодо вдосконалення представленого проекту.
Саме мотивація рішення профспілкового органу і стане предметом додаткових переговорів і консультацій.
Виниклі розбіжності оформляються протоколом, після чого роботодавець має право прийняти локальний нормативний акт, що містить норми трудового права, що може бути оскаржений у відповідну державну інспекцію праці або до суду. Крім того, виборний профспілковий орган працівників має право почати процедуру колективного трудового спору в установленому законом порядку.
Державна інспекція праці при отриманні скарги (заяви) виборного профспілкового органу зобов'язана протягом місяця з дня отримання скарги (заяви) провести перевірку і в разі виявлення порушення видати роботодавцю припис про скасування зазначеного локального нормативного акту, обов'язкове для виконання.
Такий припис може бути оскаржено роботодавцем в судовому порядку, тому що тільки суд відповідно до Конституції РФ і федеральним законодавством може провести повну, всебічну та об'єктивну перевірку всіх обставин справи, з урахуванням позицій і доводів сторін, захисту їх законних прав та інтересів.
3. Важливим доповненням, внесеним Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ, є те, що законодавець прямо поширює порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації, встановлений статтею коментарів, на випадки, коли враховується думка виборного представницького органу працівників. Так, наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (ст. 190 ТК).
Таке рішення, як уже вказувалося, представляється вкрай важливим, тому усуває неузгодженість, що існувала раніше в законодавстві, посилює правову захищеність працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів "
 1. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  Анію Звільнення працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник
 2. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  Коментар до статті 1. Утвердженню правил внутрішнього трудового розпорядку керівником організації передує їх попереднє обговорення з представницьким органом працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної
 3. Стаття 299. Тривалість вахти
  Коментар до статті 1. Час вахти включає в себе час виконання робіт на об'єкті, а також час міжзмінного відпочинку, яке може бути використане або безпосередньо на об'єкті (ділянці), або у вахтовому селищі, гуртожитку чи інших спеціально пристосованих житлових приміщеннях, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця. 2. Згідно із загальним правилом, передбаченим статтею коментарів,
 4. Стаття 29. Представники працівників
  Коментар до статті 1. Частина 1 ст. 29 перераховує організації, які можуть представляти інтереси працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи,
 5. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  Коментар до статті 1. Стаття 82 визначає, в яких випадках і в яких формах участь виборного органу первинної профспілкової організації при розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, є обов'язковим. Відповідно до коментарів статтею виборний орган первинної профспілкової організації приймає обов'язкову участь: при прийнятті
 6. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  Коментар до статті 1. Законодавець в Трудовому кодексі визначив коло питань для прийняття рішень, за якими роботодавець враховує думку профспілкового органу, а саме: про введення і про скасування режиму неповного робочого часу (ст. 74); про залучення працівників до надурочних робіт у випадках, не передбачених ч. 2 ст. 99 (ст. 99); визначення переліку посад працівників з
 7. 4. Повідомлення профспілки і врахування її думки
  Крім працівників та служби зайнятості про проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату, необхідно повідомити і профспілка. А в деяких випадках доведеться і погоджувати з ним питання звільнення деяких працівників. Але про все по порядку. Так, згідно зі ст. 82 Трудового кодексу РФ роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити виборному органу первинної профспілкової організації про
 8. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  Коментар до статті 1. Коментована стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного
 9. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  Коментар до статті 1. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій
 10. Стаття 31. Інші представники працівників
  Коментар до статті 1. Непрофсоюзние представники працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37).
 11. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  Коментар до статті 1. Управлінські функції роботодавця, незалежно організація це або індивідуальний підприємець, його керівництво трудовим процесом працівників, з якими було укладено трудовий договір, вимагають прийняття локальних нормативних актів. Роботодавець реалізує нормотворчі повноваження самостійно, якщо він є фізичною особою, або через свої органи управління.
 12. Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
  Коментар до статті 41 1. При з'ясуванні положень даної статті варто мати на увазі, що згідно з ч. 2 ст. 25 Федерального закону "Про статус члена Ради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" термін повноважень члена Ради Федерації, депутата Державної Думи зараховується не тільки в загальний, а й в безперервний трудовий стаж або строк
 13. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
    Коментар до статті 1. Комітет є складовою частиною системи управління охороною праці організації, а також однією з форм участі працівників в управлінні організацією в галузі охорони праці. Його робота будується на принципах соціального партнерства. Створюється комітет з ініціативи роботодавця та (або) з ініціативи працівників або їх представницького органу на паритетній основі (кожна
 14. Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
    Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті роботодавець має право у зв'язку із змінами організаційних або технологічних умов праці в організації в односторонньому порядку змінити умови трудового договору, визначені сторонами при його укладанні, за винятком зміни трудової функції працівника. Оскільки коментована норма пов'язує можливість зміни (по
 15. 8.3. Форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
    При відправленні місцевого самоврядування можливі наступні форми прямого волевиявлення громадян: 1) місцевий референдум; 2) муніципальні вибори; 3) голосування з відкликання депутата, члена представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення
 16. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
    Коментар до статті 1. Надання щорічних додаткових оплачуваних відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за
 17. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
    Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 18. Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
    Коментар до статті 1. Особливості режиму праці і відпочинку відображаються у графіку роботи на вахті, який являє собою локальний нормативний акт, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Графік роботи на вахті повинен бути доведений до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до введення його в дію на відміну від графіків змінності,
 19. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
    Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 20. § 11. Опитування громадян.
    Згідно ст. 31 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" опитування громадян проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення та його врахування при прийнятті рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної влади. Результати опитування носять
© 2014-2022  yport.inf.ua