Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах

Коментар до статті 1. Компетенція КТС - це визначена законом сфера її діяльності з вирішення трудових спорів. Комісія розглядає трудові спори, за винятком тих, які підвідомчі суду. Про підвідомчість трудових спорів суду див. ст. ст. 235, 237, 391 ТК.
Звільнення працівника з організації не позбавляє його можливості звернутися до КТС за вирішенням спору (наприклад, про виплату компенсації за невикористану відпустку).
2. До звернення до комісії працівник вживає заходів до врегулювання розбіжностей при безпосередніх переговорах з роботодавцем. Якщо розбіжності не врегульовані шляхом угоди роботодавця і працівника (або представляє інтереси працівника професійної спілки чи іншого представницького органу), вони можуть стати предметом розгляду КТС.
Звернення працівника в КТС, минаючи врегулювання розбіжностей у переговорах з роботодавцем, не є підставою для відмови комісії у розгляді трудового спору.
3. У зв'язку з внесенням змін до ЦПК Федеральним законом від 22 липня 2008 р. N 147-ФЗ і виключенням з підсудності світового судді справ, що виникають з трудових відносин, КТС підвідомчі трудові спори, за винятком тих, які відповідно до ст. 391 ТК підлягають розгляду в суді.
КТС вирішує спори про:
незастосування умов трудового договору, що знижують рівень прав і гарантій працівника, встановлений законодавством;
правомірності зміни роботодавцем умов трудового договору;
наданні щорічної оплачуваної відпустки, надання додаткового часу відпочинку у вигляді компенсації за роботу в надурочний час;
оплаті понаднормових робіт, виплати премій, доплати за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи;
обгрунтованості застосування дисциплінарних стягнень у вигляді зауваження, догани;
неправомірному відсторонення від роботи;
наданні пільг, передбачених трудовим договором, і т.д.
Пред'являються працівником вимоги можуть спричинити пред'явлення працівником вимоги про відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця. Вимога про відшкодування моральної шкоди є похідним від розглянутого КТС основної вимоги. Наприклад, необгрунтоване застосування дисциплінарного стягнення у вигляді догани може спричинити сильні душевні переживання, оскільки така оцінка поведінки працівника стає відомою всьому колективу працівників. Однак на підставі ст. 237 ТК у разі виникнення спору факт заподіяння працівнику моральної шкоди і розміри його відшкодування визначаються судом. Таким чином, відповідно до чинного законодавства комісія має право розглянути основну вимогу працівника, але щодо похідного вимоги - про відшкодування моральної шкоди встановлено судовий порядок розгляду.
4. Винесення рішення КТС щодо розглянутого спору позбавляє працівника права знову звернутися до комісії, навіть якщо він має в своєму розпорядженні новими доказами. Подальше дозвіл трудового спору працівник може перенести на розгляд суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах "
 1. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 2. 7.9. Трудові спори
  Загальні положення У процесі трудової діяльності робітники, службовці, фахівці, а також керівники всіх категорій здійснюють свої трудові права та виконують обов'язки, як правило, сумлінно, тобто в суворій відповідності з вимогою законодавства. Проте зустрічаються випадки, коли деякі працівники порушують вимоги законодавства. Причинами порушень можуть
 3. Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
  Коментар до статті 1. З ст. 381 випливає, що трудовий спір виникає, якщо розбіжності між роботодавцем і працівником - суб'єктами трудового правовідносини - з питань застосування трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, колективного договору, угоди, локального нормативного акту, а також умов трудового договору, не Стаття 14. Обчислення строків
 4. Коментар до статті 1. На відміну від КЗпП правила обчислення строків викладені у чинному Трудовому кодексі не в розділі "Трудові спори", а в розділі I "Загальні положення". Така структурна зміна відображає істота даних термінів, які застосовуються у всіх випадках, коли з терміном пов'язані юридичні наслідки: виникнення, зміну і припинення прав і обов'язків сторін трудового
  Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
 5. Коментар до статті 1. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій
  Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
 6. . Неподання відомостей і матеріалів по запиту виборчої комісії, комісії референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) 1. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї
  Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
 7. Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
  Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
 8. Коментар до статті 1. Спори, що виникають між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, повинні насамперед регулюватися шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди, розгляд спору переноситься до суду. Суд, приймаючи такий позов до провадження, повинен ретельно проаналізувати відповідність умов, включених у трудовій
  Стаття 384. Освіта комісій по трудових спорах
 9. Коментар до статті 1. Згідно ст. ст. 308, 348 ТК індивідуальні трудові спори, не врегульовані працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, і релігійною організацією як роботодавцем самостійно, розглядаються в суді. Таким чином, КТС не утворюється, якщо роботодавцем є фізична особа, яка не є індивідуальним
  Термін попередження
 10. За загальним правилом попередити роботодавця слід не пізніше ніж за два тижні. Причому протягом цього строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника. Це встановлено в ст. 80 Трудового кодексу РФ. Однак уточнено, що Трудовим кодексом РФ або іншими федеральними законами може бути встановлений інший термін попередження працівника. Наприклад, на підставі ст. 71
  По общему правилу предупредить работодателя следует не позднее чем за две недели. Причем течение этого срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника. Это установлено в ст. 80 Трудового кодекса РФ. Однако уточнено, что Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами может быть установлен иной срок предупреждения работника. Например, на основании ст. 71
© 2014-2022  yport.inf.ua