Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 430. Питання, які вирішуються судом при поста-новлення вироку щодо неповнолітнього

1. При постановленні вироку щодо неповнолітнього підсудного суд поряд з питаннями, зазначеними у статті 299 цього Кодексу, зобов'язаний вирішити питання про можливість звільнення неповнолітнього підсудного від покарання у випадках, пре-чених статтею 92 Кримінального кодексу Російської Федерації, або умовного засудження, або призначення йому покарання , що не свя-занного з позбавленням волі.
2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, суд зазначає, на яке спеціалізована установа для не повнолітніх покладається здійснення контролю за поведінкою засудженого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 430. Питання, які вирішуються судом при поста-новлення вироку щодо неповнолітнього "
 1. Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку
  1. Питання, зазначені в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 і 20 статті 397 і статті 398 цього Кодексу, вирішуються судом, по-стаєш вирок, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 135 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 144-ФЗ) 2. Якщо вирок приводиться у виконання в місці, на яке
 2. Стаття 443. Постанова суду
  1. Визнавши доведеним, що діяння, заборонене кримінальним законом, вчинено даною особою в стані неосудності або що у цієї особи після вчинення злочину настало психічний розлад, що робить неможливим призначення покарання або його виконання, суд виносить постанову відповідно до статей 21 і 81 Кримінального кодексу Російської Федерації про звільнення цієї особи від
 3. Стаття 299. Питання, які вирішуються судом при поста-новлення вироку
  1. При постановленні вироку суд у дорадчій кімнаті вирішує такі питання: 1) чи доведено, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; 2) чи доведено, що діяння вчинив підсудний; 3) чи є це діяння злочином і якими пунктом, частиною, статтею Кримінального кодексу Російської Федерації воно пре-чено; 4) чи винен підсудний у вчиненні цього
 4. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста новления в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 5. Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  1. Вимоги цієї глави застосовуються у кримінальних справах щодо осіб, які не досягли до моменту вчинення переступив-лення віку вісімнадцяти років. 2. Виробництво по кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами другою і третьою цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією
 6. Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
  1. Підставами скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є істотні порушення кримінально-процесуального закону, які шляхом позбавлення або обмеження гарантованих цим Кодексом прав учасників карного судочинства, недотримання процедури судочинства або іншим шляхом вплинули або могли вплинути на винесення за-кінного та обгрунтованого
 7. Стаття 313. Питання, які вирішуються судом одночасно з постановою вироку
  1. При наявності у засудженого до позбавлення волі неповнолітніх дітей, інших утриманців, а також старих батьків, які потребують стороннього догляду, суд одночасно з постановою обвинувального вироку виносить ухвалу чи постанову про передачу зазначених осіб на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або поміщення їх у дитячі або соціальні установи.
 8. Стаття 62. Права неповнолітніх батьків
  1. Неповнолітні батьки мають права на спільне проживання з дитиною та участь у її вихованні. 2. Неповнолітні батьки, які не перебувають у шлюбі, у разі народження у них дитини і при встановленні їх материнства і (або) батьківства вправі самостійно здійснювати батьківські права по досягненні ними віку шістнадцяти років. До досягнення неповнолітніми батьками віку
 9. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 10. Стаття 94. Строки давності Коментар до статті 94
  Статтею 94 КК РФ встановлено загальне правило, згідно з яким строки давності звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду скорочуються наполовину. Це положення кримінального закону також є одним з яскравих проявів гуманного ставлення держави до
 11. Стаття 127. Скарга і подання на вирок, ухвалу, постанову суду
  1. Скарги та подання на вироки, ухвали, постанови судів першої та апеляційної інстанцій, а також скарги і подання на судові рішення, що приймаються в ході досудового провадження у кримінальній справі, приносяться в порядку, встановленому главами 45.1 і 47.1 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ) 2. Скарги та
 12. Стаття 347. Обговорення наслідків вердикту
  1. Після проголошення вердикту присяжних засідателів судовий розгляд триває за участю сторін. 2. При винесенні присяжними засідателями виправдувального вердикту досліджуються і обговорюються лише питання, пов'язані з дозволом цивільного позову, розподілом судових витрат, речовими доказами. 3. У разі винесення обвинувального вердикту виробляється дослідження
 13. Стаття 301. Порядок наради суддів при колеги-альном розгляді кримінальної справи
  1. При постановленні вироку в нарадчій кімнаті, якщо кримінальна справа розглядалася судом колегіально, председа-будівництві ставить на вирішення питання в порядку, встановленому статтею 299 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. При вирішенні кожного питання суддя не вправі утриматися від голосування, за винятком випадків, передбачених частиною
 14. Стаття 36. Недопустимість спорів про підсудність
  Спори про підсудність між судами не допускаються. Будь-яка кримінальна справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтями 34 і 35 цього Кодексу, підлягає безумовному прийняттю до виробництва тим судом, якому вона
 15. 7. Інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
  Глава 14 містить і інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Строки давності. Відповідно до ст. 94 КК строки давності при звільненні неповнолітніх від кримінальної відповідальності і від відбування покарання, призначеного вироком, скорочені наполовину порівняно з відповідними термінами, передбаченими для дорослих (ст. 78, 83 КК), і становлять після скоєння
 16. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  1. Вирок постановляється судом у нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та
 17. Стаття 309. Інші питання, що підлягають вирішенню в резолютивній частині вироку
  1. У резолютивній частині вироку, за винятком питань, зазначених у статтях 306 і 308 цього Кодексу, повинні содер-тулитися: 1) рішення по пред'явленому цивільним позовом відповідно до частини другої цієї статті; 2) вирішення питання про речові докази; 3) рішення про розподілі процесуальних витрат. 2. При необхідності провести додаткові розрахунки, пов'язані з
 18. Стаття 310. Проголошення вироку
  1. Після підписання вироку суд повертається до залу судового засідання і головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або
 19. Стаття 92. Звільнення від покарання неповнолітніх Коментар до статті 92
  1. Окрім звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності КК РФ передбачає можливість звільнення неповнолітніх від покарання. Існуюча система звільнення від покарання неповнолітніх, на наш погляд, дозволяє ефективно застосовувати даний інститут. Залежно від конкретних обставин справи неповнолітній може бути звільнений від відбування всього покарання
 20. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
© 2014-2022  yport.inf.ua