Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 468. Наслідки порушення умови про асортимент товарів


1. При передачі продавцем передбачених договором купівлі-продажу товарів в асортименті, що не відповідає договору, покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми.
2. Якщо продавець передав покупцеві поряд з товарами, асортимент яких відповідає договору купівлі-продажу, товари з порушенням умови про асортименті, покупець має право за своїм вибором:
прийняти товари, що відповідають умові про асортименті, і відмовитися від решти товарів;
відмовитися від усіх переданих товарів;
зажадати замінити товари, що не відповідають умові про асортимент, товарами в асортименті, передбаченому договором;
прийняти всі передані товари.
3. При відмові від товарів, асортимент яких не відповідає умові договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умові про асортименті, покупець вправі також відмовитися від оплати цих товарів, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми.
4. Товари, що не відповідають умові договору купівлі-продажу про асортимент, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів.
5. Якщо покупець не відмовився від товарів, асортимент яких не відповідає договору купівлі-продажу, він зобов'язаний їх оплатити за ціною, погодженою з продавцем. У разі, коли продавцем не вжито необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товари за ціною, яка в момент укладення договору при порівнянних обставинах звичайно стягувалася за аналогічні товари.
6. Правила цієї статті застосовуються, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 468. Наслідки порушення умови про асортимент товарів "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  468 ЦК), в іншому випадку застосовуються норми ЦК (див. п. 1-5 ст. 468). Так, покупець на свій розсуд має право: a) відмовитися від прийняття всіх переданих товарів (див. п. 1, абз. 3 п. 2), б) відмовитися від неассортіментних товарів і прийняти асортиментні (див. абз. 2 п. 2) ; в) вимагати заміни неассортіментних товарів на асортиментні (див. абз. 4 п. 2) * (34); г) прийняти всі передані товари
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 5. 5. Договір і треті особи
  статтях першої та другої частин ГК, присвячених як договірним, так і іншим правовідносин. Зв'язки з участю третіх осіб є не тільки широкими, але й різноманітними. Це викликає необхідність певним чином класифікувати статус третіх осіб стосовно характеру правовідносин, в яких вони беруть участь, і перш за все до договорів, виступ в яких третіх осіб особливо важливо.
 6. 1. Виконання договору
  стаття, розрахована на всі взагалі зобов'язання, доповнюється статтями гл. 29 ГК. З них випливає, що одностороннє розірвання або зміна договору в принципі неприпустимо незалежно від того, чи йде мова про зобов'язання боржника або про права кредитора. До числа заходів забезпечення реального виконання належать і ті, які маються на увазі п. 1 ст. 396 ГК. Зазначений пункт презюмирует збереження
 7. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 8. 5. Зміст договору
  стаття / / Збірник норм. актів. М., 1994. С. 28. Принципово іншу позицію з даного питання займає І.А. Зенін, який вважає, що ноу-хау не відноситься до об'єктів виключних прав, а, навпаки, є неохоронюваної конфіденційною інформацією, що володіє комерційною цінністю, тому "концепція правового режиму ноу-хау полягає не в його охороні, а в правовому забезпеченні
 9. 5. Зміст договору позики
  стаття передбачає наслідки невиконання або прострочення виконання грошового зобов'язання, в силу якого на боржника покладається обов'язок сплатити гроші. Положення цієї статті не застосовуються до відносин сторін, якщо вони не пов'язані з використанням грошей як засобу платежу, засобу погашення грошового боргу. Зокрема, не є грошовими зобов'язання, в яких
 10. 5.5. Договори комісії та консигнації
  наслідків їх діяльності для третіх осіб набуває особливого значення. За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 990 ГК РФ). Новим є правило про те, що даний договір може бути укладений на певний строк або без зазначення строку його
© 2014-2022  yport.inf.ua