Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 723. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи


КонсультантПлюс: примітка.
Про право замовника в договорі побутового підряду вимагати від підрядника безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами див. пункт 1 статті 737 цього Кодексу.
1. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору підряду, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання або за відсутності в договорі відповідної умови непридатності для звичайного використання, замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника:
безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (стаття 397).
2. Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків. У цьому випадку замовник зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат роботи підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.
3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і неусувними, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок винних дій чи бездіяльності підрядника.
5. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості (стаття 475).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 723. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи "
 1. § 1. Підряд
  відповідальності не несе. Зміст договору підряду - сукупність умов, в яких визначаються майбутні права та обов'язки його учасників. Основний обов'язок підрядника - виконання зазначених у договорі робіт і здача їх результату замовникові. Слід зазначити, що нерідко істотне значення має технологія виконання робіт, час їх виробництва, вживані матеріали та інші
 2. § 5. Умовні угоди
  відповідальним перед володарем суб'єктивного права. Наприклад, у будівництві широко застосовується система генерального підряду, при якій основний (генеральний) підрядник залучає до виконання окремих видів робіт субпідрядників і відповідає перед замовником за все їх
 3. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 4. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  відповідально, він не може заявити про заліку особі, на яку покладено виконання * (1380). В окремих випадках закон допускає відступ від правила встречности. Так, в силу ст. 412 ЦК боржник має право зарахувати проти вимоги нового кредитора свою вимогу до первісного кредитора. Зачитувала вимоги повинні бути здатні до виконання. Це насамперед означає саме їх існування і
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  723, 724, 739), товарний кредит (див. ч. 2 ст. 822). Це пояснюється універсальним характером норм про купівлю-продаж, а також використанням особливого прийому, завдяки якому широке застосування норм відсилань виключає дублювання нормативного матеріалу, вже поміщеного в главу про купівлю-продаж. Що ж являє собою договір купівлі-продажу і в чому його сутність? За договором купівлі-продажу одна
 7. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  відповідальності виконавця за порушення договору (ст. 777 ЦК). Права та обов'язки виконавця. Основним обов'язком виконавця у договорах на виконання НДР і ДКР є проведення робіт відповідно до погодженого із замовником технічним завданням і передача замовнику їх результатів у передбачений договорами термін. Враховуючи творчий характер виконуваної роботи і значимість для
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 9. 8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду
  723 ЦК, що містить правила про зазначені наслідки, не цілком точно називається: "Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи". - Безоплатного усунення недоліків в розумний строк; - відповідного зменшення встановленої за роботу ціни; - відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено договором. Якщо ж недоліки
 10. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  стаття Кодексу), а що склалася практика, подібно тому як це мало місце стосовно до звичаєм, грає тільки роль джерела відомостей про самого правилі. Та обставина, що можливість використання звичаю створюється законами, не перетворює його в закон. Місце звичаю в ієрархії правових регуляторів залишається останнім. Він завжди слід за договором. Це означає, що дія будь-якого звичаю як
© 2014-2022  yport.inf.ua