Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей


1. Самою природою зумовлено піклуватися батькам про своїх неповнолітніх дітей. Такий їх доля. До того ж це і їх обов'язок, передбачена сімейним законодавством. Вона поширюється на всіх батьків безвідносно до того, чи живуть вони однією сім'єю, складаються чи в розлученні. Тільки об'єктивні обставини можуть стати перепоною на шляху виконання цього обов'язку. А її невиконання без поважних причин загрожує позбавленням батьківських прав (див. коментар до ст. 69 СК). Захист прав та інтересів дітей стосується всіх сфер життя дитини. Коли ж мова йде про необхідність виступу батьків (одного з них) на захист дитини, чиї права, інтереси порушуються будь-якими фізичними або юридичними особами, батьки (один з них) виконують свій обов'язок по відношенню до дітей без спеціальних повноважень, зокрема, якою б то не було довіреності. Якщо батьки дотримуються різних поглядів на інтереси дитини, коли потрібно захищати його права, наприклад, спадкові, вирішальною буде позиція того батька, з ким неповнолітній перебуває постійно. У складних випадках можна вдатися до допомоги органів опіки та піклування, яким належить останнє слово.
У цивільному процесі згідно ч. 3 ст. 37 ЦПК права, свободи і законні інтереси неповнолітніх у віці від 14 до 18 років захищають їх законні представники. Але в тому випадку, коли саме законний представник порушує права дитини зазначеного віку, він не може виступати в такій ролі. Тому якщо один з батьків зловживає своїми правами, інший може і повинен прийняти на себе обов'язок законного представника неповнолітнього. Якщо винні обоє батьків, то ні той ні інший виступати в процесі як законних представників своїх дітей не має права. Тоді в ролі представника неповнолітнього в процесі виступлять органи опіки та піклування або особа, що замінило батьків на законній підставі (піклувальник, прийомний батько).
2. Забезпечення інтересів дітей становить основу Конвенції про права дитини, стосується всіх сфер його життя, особливо відносин батьків і дітей. Тому коли між їх інтересами виникають протиріччя, допускається обмеження батьківських прав, здійснюване органами опіки та піклування шляхом призначення представника для захисту прав та інтересів дитини.
Тим часом п. 2 коментованої статті на практиці не застосовується через його теоретичного недосконалості. По-перше, протиріччя між батьками і дітьми неминучі, мають різну ступінь глибини, виникають з різних причин і приводів, залежать від віку дитини, його звичок і характеру, вимогливості батьків і т.п. Словом, в СК вживається суто педагогічне поняття з розмитими межами, а тому його вживання тут неправомірно. По-друге, йдеться про призначення представника для захисту прав та інтересів дитини, правовий статус, права і обов'язки якого не визначені. Таким чином, у наявності раніше невідома сімейному законодавству різновид обмеження батьківських прав. По-третє, призначаючи такого представника, невідомо, до яких меж органами опіки та піклування можуть бути обмежені батьківські права й обов'язки. Тому п. 2 ст. 64 СК у правозастосовчій практиці не зустрічається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 9. 4. Основні елементи договору дарування
  Крім раніше розглянутого предмета договору дарування до числа його основних елементів (як і всякого цивільно - правового договору) відносяться також його суб'єкти, зміст (права та обов'язки сторін) і форма. Суб'єкти договору дарування В принципі в якості дарувальника і обдаровуваного за договором дарування можуть виступати будь-які особи, визнані суб'єктами цивільного права: громадяни (фізичні
 10. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  Так само як і обставини, що пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, підлягають встановленню в суді. Відповідно до ст. 63 КК РФ перелік обтяжуючих покарання обставин є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а їх встановлення має істотне значення для правильного вирішення питання про індивідуалізацію покарання. Якщо обтяжуюча обставина
© 2014-2022  yport.inf.ua