Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Сторони договору позички

. Сторони договору іменуються в законі ссудодателем і ссудополучателем. Ссудодатель - це власник переданого у безоплатне користування майна або особа, уповноважена власником для цього (п. 1 ст. 690 ЦК). Особливості фігури ссудодателя загалом повторюють специфіку статусу орендодавця, описану в гол. 35 підручника, і тому не вимагають окремого висвітлення. Втім, у законі є й деякі спеціальні правила. Так, опікун не вправі без попереднього дозволу органу опіки та піклування передавати майно опікуваного у безоплатне користування (п. 2 ст. 37 ЦК).
Згідно ст. 700 ГК ссудодатель як власник або інша уповноваженою особа має право розпорядитися річчю, що знаходиться в безоплатному користуванні, - провести її відчуження або передати в оренду третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за раніше укладеним договором безоплатного користування, а його права відносно речі обтяжуються правами ссудополучателя. У разі смерті громадянина-ссудодателя або реорганізації або ліквідації юридичної особи-ссудодателя права та обов'язки ссудодателя за договором безоплатного користування переходять до спадкоємця (правонаступнику) або до іншої особи, до якої перейшло право власності на річ або інше право, на підставі якого річ була передана в безоплатне користування. У разі реорганізації юридичної особи - ссудополучателя його права та обов'язки за договором переходять до юридичної особи, що є його правонаступником, якщо інше не передбачено договором. Ці правила в деякій мірі відрізняються від норм ст. 418 і 419 ГК, що передбачають підстави припинення зобов'язання у зв'язку зі смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи. Можна з певністю зробити висновок, що праву користування ссудополучателя властиво властивість прямування.
Користувачем за загальним правилом також можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права. У той же час закон встановлює деякі обмеження. Так, що знаходяться у федеральній власності об'єкти культурної спадщини, включені до реєстру об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, надаються у безоплатне користування лише некомерційним організаціям, прямо названим в законі: благодійним, релігійним організаціям, громадським організаціям інвалідів та деяким іншим (ст. 56 Федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації).
Іншим прикладом обмежень фігури ссудополучателя може служити норма п. 2 ст. 690 ГК, згідно з якою комерційна організація не має права передавати майно у безоплатне користування особам, що є її засновниками, керівниками, членами її органів управління або контролю. Угоди, укладені в порушення цього правила, є нікчемними як не відповідають вимогам закону (ст. 168 ЦК). Мотив подібного обмеження, очевидно , полягає в тому, щоб запобігти зловживанням з боку осіб, які беруть у даному випадку управлінські рішення, зокрема не дати можливості одному суб'єкту безкоштовно користуватися річчю, а іншому - враховувати майно на своєму балансі і сплачувати з нього відповідні податки, не отримуючи при цьому жодних доходів, всупереч загальній для комерційних організацій мети одержання прибутку (ст. 50 ЦК). Водночас в законі відсутня загальна заборона укладати договори позики між комерційними організаціями, аналогічний нормі п. 4 ст. 575 ГК, яка забороняє дарування між зазначеними суб'єктами. За думку ряду авторів, є всі підстави для об'єднання п. 2 ст. 690 ЦК та п. 4 ст. 575 ЦК та включення такого роду норми в обидві глави (маються на увазі норми гл. 32 і 36 ЦК) * (322).
Правила гл. 36 ЦК прямо не дають ссудополучателю можливості передавати будь-кому отримане у користування майно, як це дозволено орендарю у випадках перенайма та суборенди (у п. 2 ст. 689 ГК відсутнє посилання на п. 2 ст. 615 ЦК). Однак буквальний сенс ст. 697 і п. 1 ст. 698 ЦК дає підстави вважати, що ссудополучатель за згодою ссудодателя може передати річ третій особі * (323). На наш погляд, тим самим дозволяється не тільки передача речі в субссуду, але і в піднайом. Здача ссудополучателем речі в піднайом за згодою ссудодателя не порушує принципу "ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам", як іноді стверджується в літературі * (324). Обсяг прав на використання речі у ссудополучателя і поднанимателя один і той же; інша справа, що у поднанимателя з'являється додаткова порівняно з ссудополучателем обов'язок - сплачувати останньому орендну плату. Як при субссуде, так і при піднайму особа, яка є новим користувачем речі, ні в яких правовідносинах з ссудодателем за основним договором позики не складається; в зазначених випадках відповідальним перед ссудодателем залишається ссудополучатель за основним договором.
Вважаємо, що в зобов'язанні з договору позики можлива також зміна осіб на стороні ссудополучателя. Згода ссудодателя на це є необхідною підставою для виникнення відносин з новим ссудополучателем.
У зв'язку з тим, що в більшості випадків особистість ссудополучателя має для ссудодателя істотне значення, в законі міститься загальне правило про припинення договору позички у разі смерті ссудополучателя - громадянина або ліквідації ссудополучателя - юридичної особи (ст. 701 ЦК) * (325). Водночас реорганізація ссудополучателя - юридичної особи передбачає за загальним правилом збереження договору позички в силі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Сторони договору позички "
 1. § 5. Зміна і розірвання договору
  сторін, та не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне втілення даного принципу входить в певне протиріччя з інтересами учасників договору і обігу в цілому. Ігнорування цих ситуацій не тільки не сприяє підвищенню ефективності, але іноді просто згубно для економіки. Як наслідок, законодавець, хоча і не вітає зміну і
 2. § 2. Елементи договору позички
  боку осіб, які беруть у даному випадку управлінські рішення, зокрема не дати можливості одному суб'єкту безкоштовно користуватися річчю, а іншому - враховувати майно на своєму балансі і сплачувати з нього відповідні податки, не отримуючи при цьому жодних доходів, всупереч загальній для комерційних організацій мети одержання прибутку (ст. 50 ЦК). Водночас в законі відсутня загальний
 3. § 3. Зміст і припинення договору позички
  сторонами договору. Порівняно з орендодавцем ссудодатель несе менш суворі за своєю суті обов'язки, тобто закон, керуючись принципом справедливості, звужує обсяг можливих домагань до ссудодателю. По-перше, ссудодатель зобов'язаний надати річ у стані, що відповідає умовам договору безоплатного користування та її призначенням. Цей обов'язок, на відміну від інших
 4. 1. Поняття договору безоплатного користування (позички)
  сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ в тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором (п. 1 ст. 689 ЦК). Договір позички може мати як консенсуальний, так і реальний характер. Консенсуальної договір
 5. 4. Зміна, розірвання і припинення договору позички
  сторін договору позички зобов'язана сповістити іншу сторону про відмову від договору за один місяць, якщо інший строк повідомлення не передбачений договором (п. 1 ст. 699 ЦК). У договорі позики, укладеному із зазначенням терміну його дії, право відмови від договору до закінчення терміну має тільки ссудополучатель, якщо інше не встановлено самим договором позички. При цьому ссудополучатель повинен сповістити ссудодателя
 6. 47 ДОГОВІР ПОЗИКИ
  сторона (позикодавець) передавала іншій стороні (ссудополучателя) індивідуально-визначену річ у тимчасове безоплатне користування, а ссудополучатель брав на себе обов'язок повернути після закінчення терміну договору тугіше саму річ у непошкодженому стані. Ознаки договору позички : 1) реальність, так як договір позики вважався укладеним з моменту фактичної передачі майна
 7. 19.7. Договір безоплатного користування
  сторін, за яким одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ) . Договір позички безоплатний, він може бути консенсусним і
 8. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  боку, і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, муніципального освіти, суб'єкта РФ чи Російської Федерації - з іншого. Випадки виникнення у муніципального службовця особистої зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, запобігають і регулюються в цілях недопущення заподіяння шкоди законним інтересам громадян, організацій, суспільства,
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  стороною договору банківського рахунку є комерційний банк - юридичну особу. Керівники банківських відділень і філій діють за дорученням від імені банку в цілому. Юридична характеристика договору банківського рахунку випливає з його легальної конструкції, яка дає підставу зробити висновок про те, що цей договір є консенсуальним, двостороннім (взаємним) і може бути
 10. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  боку, відповідно до п. 1 ст. 113 ГК РФ для унітарного підприємства - єдиної організаційно-правової форми комерційної організації, призначеної для здійснення державою підприємницької діяльності, передбачено наявність не статутного капіталу, як у господарських товариств, а статутного фонду. Таким чином, подібна особливість унітарного підприємства формально не дозволяє
© 2014-2022  yport.inf.ua