Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Зміна, розірвання і припинення договору позички

Позикодавець як власник має право здійснити відчуження речі або передати її в оплатне користування третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за раніше укладеним договором позики, а його права відносно речі обтяжуються правами ссудополучателя (п. 1 ст. 700 ЦК). У разі смерті громадянина-ссудодателя або реорганізації або ліквідації юридичної особи - ссудодателя права та обов'язки ссудодателя за договором позики переходять до спадкоємця (правонаступнику) або до іншої особи, до якої перейшло право власності на річ або інше право, на підставі якого річ була передана в безоплатне користування.
У разі реорганізації юридичної особи - ссудополучателя його права та обов'язки за договором переходять до юридичної особи, що є його правонаступником, якщо інше не передбачено договором. У разі смерті громадянина-ссудополучателя право на безоплатне користування річчю, отримане ним за договором позики, не входить до спадкової маси навіть тоді, коли річ, передана в тимчасове користування, є нерухомої, що відрізняє це право від орендного права на нерухомість (див. для порівняння п. 2 ст. 617 ЦК). Смерть громадянина-ссудополучателя, так само як ліквідація юридичної особи - ссудополучателя є підставами для припинення договору позички (ст. 701 ЦК).
Відмова від договору позики, укладеного без зазначення строку, може здійснитися в будь-який час. Для цього будь-яка зі сторін договору позички зобов'язана сповістити іншу сторону про відмову від договору за один місяць, якщо інший строк повідомлення не передбачений договором (п. 1 ст. 699 ЦК). У договорі позики, укладеному із зазначенням терміну його дії, право відмови від договору до закінчення терміну має тільки ссудополучатель, якщо інше не встановлено самим договором позички. При цьому ссудополучатель повинен сповістити ссудодателя про відмову від договору за один місяць, якщо договором не передбачений інший строк повідомлення. У разі відмови сторони від виконання зобов'язань з договору позики він вважається розірваним з усіма витікаючими наслідками.
Дострокове розірвання договору позички, укладеного на визначений строк, можливо в порядку та у випадках, які передбачені ст. 698 ГК. На вимогу ссудодателя терміновий договір позички може бути розірваний внаслідок неправомірних дій ссудополучателя, тобто коли ссудополучателя:
а) використовує річ не відповідно до договору або її призначенням;
б) не виконує обов'язків з підтримання речі у справному стані або з її утримання;
в) істотно погіршує стан речі;
г) без згоди ссудодателя передає річ третій особі.
На вимогу ссудополучателя терміновий договір позички може бути розірваний у випадках, коли:
а) виявлені недоліки, що роблять нормальне використання речі неможливим або обтяжливим, про наявність яких ссудополучатель НЕ знав і не міг знати в момент укладення договору;
б) річ в силу обставин, за які ссудополучатель не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання;
в) при укладанні договору ссудодатель не попередив ссудополучателя про права третіх осіб на передану річ;
г) ссудодателем не виповнилося обов'язок щодо передачі речі або її приналежностей і відносяться до неї документів.
Дострокове розірвання договору позички на вимогу однієї із сторін при наявності заперечень з іншого боку здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому п. 2 ст. 450 ГК.
Закінчення строку договору позички не тягне його автоматичного припинення. Якщо ссудополучатель продовжує користуватися річчю після закінчення терміну дії договору, то за відсутності заперечень з боку ссудодателя договір вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений термін (п. 2 ст. 689, п. 2 ст. 621 ЦК).
При відмові від договору позики, його розірвання, припинення з інших підстав (наприклад, у зв'язку із закінченням терміну договору) на ссудополучатель, що отримав річ у безоплатне користування, лежить обов'язок з повернення цієї речі ссудодателю. Річ має бути повернена ссудодателю в тому стані, в якому ссудополучатель отримав її у користування з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором позички. Якщо ссудополучатель представляє до повернення річ у стані, що не відповідає умовам договору, з погіршенням її якісного стану, допускає прострочення в поверненні речі, то збитки, які понесе у зв'язку з цим ссудодатель, повинні відшкодовуватися в порядку, передбаченому договором позики, або в загальному порядку .
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2004.
Кабатова Є.В. Лізинг: Правове регулювання, практика. М., 1997.
Козир О.М. Оренда (гл. 34) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.
Мейєр Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. Ч. 2 (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997.
Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права (Серія "Класика російської цивілістики"). Т. 2. М., 2005.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Зміна, розірвання і припинення договору позички "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  змінам і коло органів, яким банки зобов'язані надавати відомості, що становлять банківську таємницю, буде розширено. Вимоги про зміну режиму банківської таємниці мотивуються необхідністю посилення боротьби проти «відмивання» в банках грошей, отриманих різними протизаконними Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 2. § 5. Зміна і розірвання договору
  зміни і розірвання договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне втілення
 3. § 2. Елементи договору оренди
  зміни або розірвання договору оренди (ст. 617 ЦК). З одного боку, це правило явно відповідає інтересам орендаря, оскільки гарантує йому спокійне користування річчю незалежно від фігури її власника. З іншого боку, формулювання зазначеного правила дає зрозуміти, що перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на
 4. § 3. Зміст і припинення договору позички
  зміни або припинення прав третіх осіб на цю річ (ст. 694 ЦК). Тому цілком правомірна інтерес ссудополучателя заздалегідь знати про юридичних обтяження переданої йому в користування речі, які зумовлюють обсяг його власного права на неї. Невиконання цього обов'язку дає ссудополучателю право вимагати розірвання договору та залучення ссудодателя до обмеженої відповідальності -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. Non liquet [нон ліквет] - не ясно 51. Opinio juris [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП В
 7. 2. Система зобов'язального права
  зміни та розірвання тощо). Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних різновидах (групах) зобов'язань. До них відносяться: - зобов'язання з передачі майна у власність (а також відповідно в господарське відання або в оперативне управління), що виникають з договорів купівлі-продажу у всіх її різновидах
 8. 3. Зміст і виконання договору позики
  зміни або припинення прав третіх осіб на цю річ (ч. 1 ст. 694 ЦК). Обов'язок ссудополучателя за змістом речі полягає в підтримці речі, отриманої у безоплатне користування, у справному стані, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, та прийнятті на себе всіх витрат на її утримання, якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (ст. 695
 9. П
  зміна і припинення державного контракту на виконання П. р.д.г. н. XI, 48, § 4 (5) - с. 711 - 713 - виконання державного контракту на виконання П. р. д. м. н. XI, 48, § 4 (4) - с. 707 - 709, 711 - поняття державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (1) - с. 700 - 702 - правове регулювання виконання П. р.д.г. н. XI, 48, § 4 (2) - с. 702 - 705
 10. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
  зміні паспортного статуту (1885 р.), про робітників і сільськогосподарських працівниках (1886 р.). Однак суперечності, розходження організуючих принципів і боязнь теоретичних узагальнень збереглися в цій редакції. Крім того, в неї проникає " принцип аналогії ", що дає право суду доповнювати закон у випадках прогалин у праві. Протягом двадцяти років розроблялося нову кримінальну Покладання
© 2014-2022  yport.inf.ua