Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

6.1. СТРУКТУРА ФОРМУЛИ ВИНАХОДИ


Формула може бути однозвенной і багатоланкової і включати,
відповідно, один або кілька пунктів.
Однозвенной формула винаходу застосовується для характери-
стіки одного винаходу сукупністю ознак, яка не має
розвитку або уточнення стосовно до окремих випадків його ви-
полнения чи використання.
Багатоланкова формула застосовується для характеристики одного
винаходу з розвитком і / або уточненням сукупності його при-
знаків стосовно до окремих випадків виконання або викорис-
тання винаходу чи для характеристики групи винаходів.
Багатоланкова формула, що характеризує один винахід,
має один незалежний і наступні за ним один або кілька
залежних пунктів.
Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів,
має декілька незалежних пунктів, кожний з яких харак-
теризует один з винаходів групи. При цьому кожне винахід
ня групи може бути охарактеризований із залученням зави-
сімих пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному.
Пункти многозвенной формули нумеруються арабськими цифра-
ми послідовно, починаючи з 1, в порядку їх викладу.
При викладі формули, що характеризує групу винаходів,
дотримуються наступні правила:
? незалежні пункти, що характеризують окремі винахід
ня, як правило, не містять посилань на інші пункти формули
(наявність такого посилання, тобто виклад незалежного пункту в фор-
ме залежного, допустимо лише у випадку, коли це дозволяє з-
ложить даний незалежний пункт без повного повторення в ньому
змісту має великий обсяг пункту, що відноситься до дру-
гому винаходу заявляється групи);
? всі залежні пункти формули групуються разом з тим
незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, включаючи випадки,
коли для характеристики різних винаходів групи залучають-
ся залежні пункти одного і того ж змісту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. СТРУКТУРА ФОРМУЛИ ВИНАХОДИ "
 1. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  формульованих нами ознак, що характеризують інноваційну діяльність, підкреслимо, що терміни «створення» і «використання інтелектуального продукту», що утворюють зміст інноваційної діяльності, несуть в собі безліч законодавчо встановлених особливостей, визначених сутністю створюваних і використовуваних інтелектуальних продуктів. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф.
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  структури, а також у проведенні конкурсів інноваційних проектів. Фінансову підтримку інноваційної діяльності присвячено постанову Уряду РФ від 15 вересня 1997 р. № 1175 «Про підписання Угоди між Російською Федерацією та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику для фінансування Інноваційного проекту розвитку освіти» [7]. Цією постановою санкціонується
 3. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  структури лиття; в поліпшенні контакту робочого органу із середовищем; в зменшенні спотворення форми сигналу; в зниженні просочування рідини; в поліпшенні смачиваемости; в запобіганні розтріскування (п. 3.2.4.3 Правил). У Правилах наведені умови, за яких одержуваний результат не вважається у яких технічний характер. Це буде мати місце в тому випадку, якщо результат: - досягається лише
 4. 1. Поняття і сфера застосування
  структурі у складі фірмового найменування (тобто відповідного словесного позначення, індивідуалізують комерційну організацію) прийнято виділяти дві складові частини: основну, яка іменується корпусом фірми (організаційно-правова форма комерційної організації , її тип і предмет діяльності), і допоміжну, яка іменується додаваннями. Допоміжна частина фірми включає в
 5. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  структура, дійсність і виконання контракту в усіх відношеннях регулюються і тлумачаться відповідно до принципів, загальними для англійської та французької права, а в їх відсутність - такими загальними принципами міжнародного торгового права, які застосовуються національними та міжнародними трибуналами. У всіх випадках щодо робіт, виконуваних на території Франції чи Англії,
 6. § 3. Співробітництво в рамках СНД з використання та охорони промислової власності
  структурою, - Євразійським патентним відомством, виконуючим функції патентного відомства для цілей видачі єдиного євразійського патенту, який діє в рамках даної організації. Вихідним принципом, якому підпорядковується багатостороннє співробітництво, є принцип державного суверенітету країн-: «Держави-учасниці зберігають за собою повний суверенітет у частині
 7. 5.20. Патентне право
  структуру федеральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 17 серпня 1999 р. № 1062 / / СЗ РФ 1999. № 22. Ст. 2727; 2000. № 10. Ст.1114. Джерелом патентного права служать і норми міжнародних договорів, оскільки Російська Федерація є учасником Євразійської патентної конвенції *. Паризької конвенції з охорони промислової власності,
 8. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  структурі виконкомів з окремих напрямів роботи утворювалися відділи, управління, комісії. Особливо обмовлялося, що в невеликих поселеннях виконкоми не створюються, а виконавчі і розпорядчі функції виконують обираються Радами голова Ради, його заступник та секретар. По-п'яте, виконкоми засновувалися як органи управління, безпосередньо підзвітні як обрали їх
 9. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  структуру. Федерація - той рівень децентралізації, який перестає повністю охоплюватися розсудом держави, несучи в собі відомий заряд незворотності. Це принципово відрізняє федерацію від унітарної держави з наявністю законодавчих автономій. Широка самостійність законодавчих автономій, порівнянна з самостійністю суб'єктів федерації, виникає цілком з волі
 10. § 4. Муніципальне правотворчість
  структурами); обговорення проекту; проведення правової та іншої спеціалізованої експертизи проекту (для встановлення відповідності проекту чинному законодавству і вимогам щодо оформлення проектів). До роботи комісій, груп слід залучати представників зацікавлених органів, організацій, вчених, фахівців з досвідом роботи в певній галузі, які можуть надати
© 2014-2022  yport.inf.ua