Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

6. ВИМОГИ ДО ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ


Формула винаходу висловлює суть винаходу, тобто со-
тримає сукупність його суттєвих ознак, достатню для
досягнення зазначеного заявником технічного результату, і
визначає обсяг правової охорони, що надається патентом.
Формула винаходу повинна бути повністю заснована на опи-
саніі, тобто характеризуемое нею винахід має бути розкрито
в описі. Креслення у формулі винаходу не наводяться.
Формула винаходу повинна бути ясною, тобто всі ознаки
винаходу повинні забезпечити можливість розуміння спеціа-
листом їх смислового змісту. Не допускається для вираження
ознак у формулі винаходу використовувати поняття, віднесений-
ві в науково-технічній літературі до ненаукових.
Характеристика ознаки у формулі винаходу не може бути
замінена відсиланням до джерела інформації, у якому цей при-
знак розкритий. Заміна характеристики ознаки у формулі винаходу-
тенія відсиланням до опису або кресленням, що містяться в заяв-
ке, допускається лише в тому випадку, коли без такої відсилання при-
знак неможливо ясно охарактеризувати.
Ознака може бути охарактеризований у формулі винаходу
загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), обхвати-
вающим різні приватні форми його реалізації, якщо в описі
наведені відомості, що підтверджують, що саме характеристи-
ки, що містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності
з іншими ознаками отримання зазначеного заявником техниче
ського результату.
Ознака може бути виражений у вигляді альтернативи за умови,
що за будь дозволяється за вказаною альтернативою виборі в
сукупності з іншими ознаками, включеними в формулу
винаходу, забезпечується отримання одного і того ж техниче
ського результату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. ВИМОГИ ДО формули винаходу "
 1. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  вимогам законодавства про авторське право і вважаються створеними з моменту вираження ідеального продукту (в даному випадку - твори) в будь-якій об'єктивній формі, що дозволяє іншим особам, крім автора, ознайомитися з твором. Охоронювані продукти технічної творчості, наприклад, винаходи, корисні моделі та промислові зразки, підкоряються приписами патентного
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  вимогам технічного завдання. У цьому випадку отриманий негативний результат (негативний з позиції замовника, сформульованої в технічному завданні) слід сприймати як один з можливих варіантів виконання договору з точки зору виконаної роботи. У зв'язку з виконанням договорів на виконання НДР на практиці нерідко виникають проблеми, що стосуються долі створених у процесі
 3. § 2. Предмет цивільного права
  вимога державної реєстрації (патентування) об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) як умова їх визнання і захисту (див. ст. 1232, 1353, 1354 ЦК), а іноді питання державної реєстрації встановлюються не як припис, а як дозвіл і віддаються на розсуд зацікавленої особи (див. ст. 1262 ЦК); в) результати
 4. § 3. Оформлення патентних прав
  вимогам. Ця експертиза, яка носить назву формальної чи попередньої, має на меті перевірити: 1) наявність всіх необхідних документів заявки; 2) правильність їх складання; 3) належність заявленої пропозиції до об'єктів, які можуть бути визнані винаходом, корисною моделлю і промисловим зразком; 4) дотримання ряду інших вимог (зокрема, єдність винаходу
 5. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  вимогах вказуються пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і терміни платежів, які повинні відповідати сталій практиці. У разі надання такої ліцензії власник патенту на винахід або корисну модель, право на використання яких надано у примусовому порядку, в свою чергу, також має
 6. § 1. Підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми
  вимоги і заперечення (п. 1 ст. 56 ЦПК), то презумпція покладає такий обов'язок тільки на позивача, допускаючи пасивність відповідь боку, її право на "процесуальне мовчання". Позовна давність за домаганню на оспорювання батьківства не встановлена. При цьому оспорювання виключено для чоловіка, що дав згоду на застосування методу штучного запліднення або на імплантацію ембріона
 7. 7.4. Права іноземців на промислову власність в Росії і за кордоном
  формулою, а патентом на промисловий зразок - сукупністю його суттєвих ознак, відображених на фотографіях виробу (макета, малюнка) (ст. 3 Закону). Відповідно до ст. 8 Закону патент може бути виданий автору (авторам) винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; фізичним та (або) юридичним особам, які вказані автором або його правонаступником в заявці; роботодавцю
 8. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  вимога єдності винаходу). До заявки на винахід додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення розміру, або відстрочки її сплати. --- Положення про мита за патентування винаходів, корисних моделей,
 9. 4. Експертиза заявки на винахід
  вимог до них. У разі подання заявником додаткових матеріалів перевіряється, не змінюють чи вони сутність заявленого винаходу. Матеріали у частині, що змінює суть винаходу, при розгляді до уваги не приймаються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка, про що заявник повідомляється. Про позитивному результаті формальної експертизи та датою
 10. 1. Права та обов'язки патентовласника
  формули винаходу або корисної моделі, або ознаку, еквівалентну йому і став відомим в якості такого в даній області техніки до вчинення дій, зазначених у п. 1 ст. 10 щодо продукту або способу. Запатентований промисловий зразок визнається використаним у виробі, якщо такий виріб містить всі істотні ознаки промислового зразка, що знайшли відображення на
© 2014-2022  yport.inf.ua