Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Істотні умови договору довірчого управління

. Як і в будь-якому іншому договорі, істотною умовою договору довірчого управління майном вважається його предмет. Під ним розуміються юридичні і фактичні дії довірчого керуючого, за допомогою яких він в інтересах вигодонабувача управляє майном, переданим у довірче управління. У тому випадку, якщо сторони при укладенні договору не визначили його предмета, то такий договір вважається неукладеним.
Само майно, яким управляє довірчий керуючий, вважається об'єктом довірчого управління.
Крім предмета до числа істотних умов договору довірчого управління майном законом віднесені наступні умови (п. 1 ст. 1016 ЦК): склад майна, яке передається в довірче управління; найменування юридичної особи або ім'я громадянина, в інтересах яких здійснюється управління майном (засновника управління або вигодонабувача); розмір і форма винагороди управителя, якщо виплата винагороди передбачена договором.
Істотною умовою договору є і термін його дії. Сенс відповідної норми, що перешкоджає можливості укладення цього договору без зазначення строку, полягає в тому, щоб довірче управління не використовувалося з метою відчуження майна в обхід тих заборон і обмежень, які встановлені законом * (872). Відповідно до загального правила договір довірчого управління майном може бути укладений на термін, що не перевищує п'яти років (п. 2 ст. 1016 ЦК). Разом з тим для окремих видів майна, яке передається в довірче управління, законом можуть бути встановлені й інші граничні терміни (як більше п'яти років, так і менш п'яти років), на які може бути укладений договір.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Істотні умови договору довірчого управління "
 1. § 8. Довірче управління майном
  суттєві відмінності від трасту - довірчої власності, яка є інститутом англо-американської системи загального права. Остання передбачає існування розщепленої власності: одночасного існування як власника, так і довірчого власника в один і той же час на одне і те ж майно і при цьому правомочності зазначених власників не збігаються [1]. Відповідно до
 2. § 4. Умови, зміст і форма договору довірчого управління
  істотною умовою договору довірчого управління майном вважається його предмет. Під ним розуміються юридичні і фактичні дії довірчого керуючого, за допомогою яких він в інтересах вигодонабувача управляє майном, переданим у довірче управління. У тому випадку, якщо сторони при укладенні договору не визначили його предмета, то такий договір вважається
 3. § 3. Охорона спадкових прав
  істотною умовою договору довірчого управління. Існує думка, що в якості вигодонабувачів в договорі довірчого управління спадщиною слід вказувати конкретних осіб - евентуальних спадкоємців * (809). За твердженням інших авторів, такий висновок є помилковим. Коло спадкоємців на момент прийняття заходів по охороні спадщини всього лише передбачається. Ніхто не може з
 4. 1. Істотні умови договору
  істотні умови. Такими визнаються всі умови договору, які вимагають узгодження, бо при відсутності угоди сторін хоча б по одному з них договір визнається неукладеним (п. 1 ст. 432 ЦК), тобто неіснуючим. Це умови, які закон вважає необхідними і достатніми для виникнення того чи іншого договірного зобов'язання. Істотними закон визнає такі умови:
 5. 2. Договірні умови
  істотні, звичайні і випадкові. З них сам законодавець використовує і відповідно розкриває сенс тільки названих першими, тобто істотних, умов. Саме про них йшла, зокрема, мова в загальних і спеціальних, присвячених окремим видам договорів статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок.
 6. 5. Інші договори, об'єктом яких є підприємство
  істотних умов (ст. 432 ЦК). Безпосередньо в ЦК міститься вказівка на наступні істотні умови договору довірчого управління: склад майна, переданого в довірче управління; найменування юридичної особи або ім'я громадянина, що є засновником управління та / або вигодонабувачем; розмір і форма винагороди управителя, якщо виплата винагороди
 7. 1. Поняття і загальна характеристика
  істотних умов ". Для вирішення цього питання, як вважає Л.Ю. Міхєєва," необхідно скорегувати норми гл. 53 ГК РФ таким чином, щоб договір довірчого управління за загальним правилом передбачався оплатним, при цьому довірче управління з підстав, передбачених законом (ст. 1026), навпаки, повинно передбачатися безоплатним. Обидва цих правила повинні бути сформульовані
 8. 3. Об'єкти довірчого управління
  істотних умов договору довірчого управління є склад майна, переданого в довірче управління, засновник довірчого управління повинен фактично володіти цим майном в момент укладання договору. У юридичній літературі зустрічаються й інші думки. Так, В.А. Дозорців вказує: "У договорі може бути передбачено, що в довірче управління буде
 9. 4. Форма і істотні умови договору
  істотних умов договору (п. 1 ст. 432 ЦК). Загальні вимоги до форми договору довірчого управління майном обмежуються тим, що вказаний договір повинен бути укладений в простій письмовій формі. Це означає, що договір довірчого управління майном може бути укладений не тільки у формі єдиного документа, підписаного засновником довірчого управління та
 10. 29.2. Договір довірчого управління майном
  умовах, які були передбачені договором (ст. 1016 ЦК РФ). Управління майном може здійснюватися як в інтересах засновника управління, так і в інтересах вказаної ним вигодонабувача. Угоди з переданим у довірче управління майном довірчий керуючий здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого керуючого. Ця умова
© 2014-2022  yport.inf.ua