Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Істотні умови договору

Зміст договору як угоди (угоди) становить сукупність узгоджених його сторонами умов, в яких закріплюються права і обов'язки контрагентів, що складають зміст договірного зобов'язання. У письмових договорах умови викладаються у вигляді окремих пунктів.
До основного тексту письмового договору можуть, крім того, додаватися різні узгоджені сторонами додатки і доповнення, які також входять в його зміст в якості складових частин договору. Наявність додатків, конкретизують зміст договору, повинно обумовлюватись його основному тексті. Такі додатки стають необхідними частинами, наприклад, для більшості договорів поставки, будівельного підряду, на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, банківського кредиту та ін Додатки звичайно в тому чи іншому відношенні змінюють зміст окремих умов договору.
Серед умов договору прийнято виділяти істотні умови. Такими визнаються всі умови договору, які вимагають узгодження, бо при відсутності угоди сторін хоча б по одному з них договір визнається неукладеним (п. 1 ст. 432 ЦК), тобто неіснуючим. Це умови, які закон вважає необхідними і достатніми для виникнення того чи іншого договірного зобов'язання. Істотними закон визнає такі умови:
- про предмет договору;
- прямо названі в законі або інших правових актах як істотні;
- необхідні для договорів даного виду (1);
--- -
(1) Чинний ЦК в результаті невдалої редакторської правки тексту абз. 2 п. 1 ст. 432 говорить про визнання істотними лише тих "необхідних" умов договору, які прямо названі в цій якості законом або іншими правовими актами. Насправді маються на увазі умови, необхідні для договорів даного виду, незалежно від визнання їх такими за законом (див.: Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 347 (автор коментаря - В.В. Витрянский).
- умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Умови про предмет договору індивідуалізують предмет виконання (наприклад, найменування та кількість товарів, що поставляються), а нерідко визначають і характер самого договору. Так, умова про оплатній передачі індивідуально-визначеної речі характеризує договір купівлі-продажу, а про її виготовленні - договір підряду. За відсутності чітких вказівок у договорі на його предмет виконання по ньому стає неможливим, а договір, по суті , втрачає сенс і тому повинен вважатися неукладеним.
У ряді випадків закон сам називає ті чи інші умови договору в якості істотних. Наприклад, у ст. 942 ЦК прямо зазначені істотні умови договору страхування, а в ст . 1016 ЦК перераховані істотні умови договору довірчого управління майном. Іноді закон зобов'язує включити в договір те чи інше умова, прямо не називаючи його істотним. Так, умова про розмір внеску кожного з учасників повного товариства має міститися в установчому договорі такого товариства в силу п. 2 ст. 70 ГК, а в договорі простого товариства воно необхідне в силу його природи, яка передбачає з'єднання вкладів учасників (п. 1 ст. 1041 ЦК). В обох випадках мова, безсумнівно, йде про суттєве умови.
Учасник майбутнього договору може заявити про своє бажання включити в його зміст небудь умова, саме по собі не є необхідним для даного договору, наприклад, запропонувати наділити його в нотаріальну форму і розподілити між сторонами витрати з оплати мита, хоча за законом така форма і не є обов'язковою для договорів даного виду. Дана умова також стає суттєвим, бо за відсутності угоди по ньому не вийде збігається волевиявлення сторін і договір доведеться рахувати неукладеним. З цього випливає, що наявність у сторін договору розбіжностей з будь-якого з його умов перетворює останнє в істотна умова, а сам договір - в неукладений.
Таким чином, істотними, по суті, стають все умови, що містяться в конкретному договорі, бо їх наявність і зміст є результатом взаємного узгодження воль його учасників .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Істотні умови договору"
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  істотних умов договору. Якщо сторони не можуть прийти до такої угоди, то, по загальним правилом, їх не можна спонукати укласти між собою договір. Природно, мається на увазі виключно легальний спосіб такого спонукання - через арбітражний суд. Із загального принципу свободи укладення договору і неприпустимість спонукання до укладення договору є виняток, яке у тому, що для
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  істотні умови договору про заставу та вимоги, які стосуються форми цієї угоди. Сторони повинні узгодити наступні істотні умови: предмет застави та його оцінку, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а також вказівку на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. Договір про заставу має бути укладений у письмовій формі. Договір про
 3. § 1. Купівля-продаж . Мена. Рента
  істотною умовою договору в силу закону (п. 4 ст. 469 ЦК). У договорі можуть бути визначені підвищені, порівняно з ГОСТом, вимоги до якості товару. Тоді продавцем-підприємцем передається покупцеві товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами ГОСТів. Аналогічні вимоги пред'являються до тари і (або) упаковці, які
 4. § 2. Оренда
  істотним. Якщо термін оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. При відсутності умови про термін в договорі оренди кожна зі сторін має право відмовитися від договору, попередивши іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомості - за три місяці. інший строк для попередження про припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або
 5. § 1. Підряд
  істотне практичне значення, оскільки, наприклад, у податковому Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 287 та іншому спеціальному законодавстві в цілому ряді випадків по-різному визначається правова доля доходів, отриманих за такими різними правовими підставами, як підрядні договори або договори про надання
 6. § 4. Страхування
  істотною умовою договору страхування, то і заміна вигодонабувача без узгодження зі страховиком може мати місце тільки при переході майнового інтересу від однієї особи до іншого. Наприклад, орендар застрахував орендоване майно на користь власника, який продав це майно іншій особі. Разом з правом власності до нового власника перейшов і майновий
 7. § 8. Довірче управління майном
  суттєві відмінності від трасту - довірчої власності, яка є інститутом англо-американської системи загального права. Остання передбачає існування розщепленої власності: одночасного існування як власника, так і довірчого власника в одне і той же час на одне і те ж майно і при цьому правомочності зазначених власників не збігаються [1]. Відповідно до
 8. § 10. Просте товариство
  істотною умовою договору простого товариства. Недотримання цієї умови вказує на те, що угода хоча і відноситься до договорів про спільну діяльність, але не є договором простого Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 430 товариства. Вкладами визнається все те, що товариш вносить у спільну
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  істотною умовою договору. Якщо інше не передбачено законом, відсутність у договорі умови про ціну не тягне його недійсність. Це випливає з п.3 ст. 424 ЦК: у випадках коли в безкоштовне договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за
 10. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  істотною умовою договору купівлі-продажу (ст. 485 ЦК). Разом з тим Закон для договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених дилерами, кваліфікує умова про ціну як істотного. Дилер не має права ухилятися від укладання договору купівлі-продажу цінних паперів на публічно оголошених ним умовах. Тому такого роду публічне оголошення є не чим іншим, як публічною офертою
© 2014-2022  yport.inf.ua