Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Сутність і значення договору

Майновий (цивільно-правовий) оборот як юридичне вираження товарно-грошових, ринкових економічних зв'язків складається з численних конкретних актів відчуження і привласнення майна (товару), що здійснюються власниками або іншими законними власниками. У переважній більшості випадків ці акти виражають узгоджену волю товаровласників, оформлену і закріплену у вигляді договорів. Оскільки ринковий обмін є обмін товарами, здійснюваний їх власниками, остільки він і не може будуватися інакше як у вигляді відображають взаємні інтереси рівноправних товаровласників актів їх вільного і узгодженого волевиявлення. Тому цивільно-правовий договір являє собою основну, найважливішу правову форму економічних відносин обміну.
У ринковому господарстві договір стає одним з основних способів регулювання економічних взаємозв'язків, так як їх учасники, будучи власниками, на свій розсуд визначають напрями та порядок використання належного їм майна. В якості товаровиробників власники самостійно організують виробництво і збут своєї продукції (товарів, робіт, послуг) шляхом укладення та виконання договорів зі своїми контрагентами, тим самим визначаючи характер і зміст відносин, що складають економічний оборот. Адже умови договорів в більшості випадків формуються самими сторонами і відображають баланс їхніх приватних інтересів, що враховує конкретну економічну ситуацію.
Таким чином, за допомогою договорів економічні відносини піддаються саморегулювання їх учасників - найбільш ефективного способу організації господарської діяльності. Реалізація сторонами договору їх власних, приватних інтересів (а не нав'язаних їм "зверху" публічних, державних інтересів, як це в багатьох випадках мало місце в колишньому правопорядок) стає основним стимулом його належного виконання та досягнення при цьому необхідних економічних результатів. Цивільно-правовий договір дає своїм учасникам можливість вільно узгодити свої інтереси і цілі і визначити необхідні дії по їх досягненню. Разом з тим він надає результатами такого узгодження загальнообов'язкову для сторін юридичну силу, при необхідності забезпечує його примусову реалізацію. Невипадково ч. 1 ст. 1134 Французького цивільного кодексу та ст. 1372 Італійського цивільного кодексу говорять про те, що "законно укладені угоди займають місце закону для тих, хто їх уклав". Отже, договір стає ефективним способом організації взаємовідносин його сторін, враховує їх обопільні інтереси.
Звичайно, договірне саморегулювання завжди спирається на силу допустив його закону, тобто на силу публічної влади (держави). Однак остання, як свідчить весь історичний і насамперед вітчизняний досвід, не може довільно допускати або виключати договір (і що стоїть за ним товарно-грошовий обмін) в економіці в цілому і навіть в її окремих сферах, не ризикуючи при цьому отримати вкрай негативні економічні наслідки . Останні, таким чином, зумовлюють рамки необхідного державного втручання в господарське життя суспільства. З цієї точки зору договір постає як економіко-правова категорія, в якій економічний зміст (акт товарообміну) отримує об'єктивно необхідне йому юридичне (цивільно-правове) оформлення і закріплення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Сутність і значення договору "
 1. 5. Порядок і терміни пред'явлення претензій та позовів до перевізника
  сутності і значення договору перевезення, його місця серед інших цивільно-правових договорів. Залишається тільки шкодувати, що лихоліття світової війни, революцій і громадянської війни зупинили процес компетентного законотворчості, в тому числі і в цій галузі цивільного
 2. § 1. Поняття комерційного права
  сутності були ті ж відносини, що і у предмета цивільного права. Так, один з авторів писав: «Не можна не визнати умовності і відносності поділу обороту на торговельний і цивільний і системи приватного права на дві самостійні області. Торгово-промисловий характер дій, угод і відносин становить особливий зміст торгового права. Але це є особливості загальногромадянських
 3. § 4. Акціонерні товариства
  сутнісні відмінності, що дозволяють визначити їх як різні організаційно-правові форми. Відмінність це, в першу чергу, полягає в тому, що природа частки в 000 принципово відрізняється від природи акції АТ Акція-це цінний папір. Вона підтверджує, в першу чергу, право її власника на дивіденди від діяльності організації. Це таке свідоцтво про внесення вкладу, яке не дає права
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  значення вже не мають [2]. Тому, на відміну від загальногромадянських норм, боржник не має права висувати нового кредитора заперечення, засновані на його відносинах з початковою. Справді, пред'явлення цінного паперу кредитором, належно по ній легітимізує-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 171 ванним, саме по
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  сутністю банку як кредитної організації, що володіє ексклюзивним, тобто винятковим, як визначено в ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», правом «здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення,
 6. § 1. Загальні положення
  сутністю економічних відносин. На відміну від суворо централізованої планової економіки соціалістичного суспільства, де ризики господарювання лягають в кінцевому підсумку на державу як власника основних засобів виробництва, в умовах ринкової економіки капіталістичного суспільства можливі ризики господарювання падають на підприємців, які ризикують не тільки своїми капіталами,
 7. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  сутність третейського суду як установи, дозволяючого економічні суперечки. По-третє, рішення третейського суду підлягає добровільному виконанню. Принцип добровільності виконання рішення третейського суду також випливає із самої сутності третейського розгляду: звертаючись до третейського суду з обопільної згоди і довіряючи обраним ними третейським суддям, спрощує сторони проголошують тим
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  сутності, завданням і функціям Центральний банк Російської Федерації має двоїсту природу: може працювати в режимі кредитної організації і в той же час є органом виконавчої влади держави щодо всіх інших кредитних організацій і всіх учасників кредитно-розрахункових правовідносин [3]. Основні цілі та завдання Центрального банку Російської Федерації полягають у
 9. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  сутність: передаючи свої гроші банку, юридичні та фізичні особи фактично позичають банк. Гроші, що надходять в банк від різних клієнтів по різних підставах, в силу їх особливих властивостей обезличиваются, змішуються і разом з власними коштами банку використовуються в його активних операціях. Економічна сутність усіх пасивних банківських операцій - позика. Але юридично далеко не
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  сутності і принципам банківської діяльності. Всі пасиви банку розміщуються так, начебто вони належать тільки самому банку. Контрагентам банку по активних операціях байдуже, за рахунок яких джерел - статей пасиву по балансу - банк надає їм грошові кошти. Як позичальники вони мають справу тільки з банком, а не з власниками банківських рахунків. Вказівка на конкретні джерела
© 2014-2022  yport.inf.ua