Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

3.4. Спрощений порядок оформлення земельних ділянок у власність ("дачна амністія")

Як вже говорилося вище, право постійного (безстрокового) користування і право довічного успадкованого володіння можуть бути переоформлені громадянами - суб'єктами даних прав або на право власності , або на право оренди. Вибір права в даному випадку належить саме громадянину, а не публічного органу, уповноваженому на прийняття рішення про надання відповідної ділянки.
Прийняття Закону про "дачної амністії" (Федерального закону від 30.06.2006 N 93-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів РФ з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна") було викликано тим, що значна частина об'єктів нерухомості (в тому числі земельних ділянок), що використовуються громадянами для задоволення житлових і побутових потреб, не пройшла процедуру державної реєстрації з причини відсутності правовстановлюючих документів або їх невідповідності вимогам чинного законодавства.
У правовстановлюючих документах на земельні ділянки, виданих в період до введення в дію ЗК РФ, часто не було зазначено конкретний титул (вид права на землю). Відповідно до законодавства, що діяло до прийняття в силу Закону про "дачної амністії", якщо в правовстановлюючому документі не було зазначено вид права, реєстрація права власності була неможлива.
Неможливість реєстрації прав на земельні ділянки також була пов'язана з розбіжністю відомостей про межі та площі земельної ділянки в правовстановлюючих документах та в документах державного органу з державного кадастрового обліку. Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що до введення ЗК РФ рішення про надання земельних ділянок приймалися без проведення робіт з межування і подальшого кадастрового обліку земельної ділянки.
Сформована ситуація негативно позначалася на розвитку ринку нерухомості (в тому числі іпотеки), впорядкування земельних правовідносин. Зокрема, громадяни не мали можливості здійснювати операції з такими об'єктами (у тому числі передавати у спадок); зазначені об'єкти було складно враховувати для цілей оподаткування.
До прийняття Закону про "дачної амністії" щодо державної реєстрації права власності громадянина на земельну ділянку, надану для ведення особистого підсобного, дачного господарства, городництва, садівництва, індивідуального гаражного або індивідуального житлового будівництва, діяв дозвільний порядок. Земельне законодавство передбачало, що державній реєстрації права власності громадянина на вищевказані ділянки мало передувати ухвалення рішення уповноваженого державного органу про надання земельної ділянки у власність.
Закон про "дачної амністії" встановив три процедури оформлення земельних ділянок у власність в спрощеному порядку.
1 процедура - заявний порядок державної реєстрації права власності стосовно громадян, які мають документи на землю, тобто:
- або документ про те, що земельна ділянка належить заявнику на праві довічного успадкованого володіння або на праві постійного (безстрокового) користування;
- або документ, в якому право на ділянку конкретно не названо або неможливо визначити вид цього права ("невизначене" право).
Наявність перерахованих документів автоматично наділяє громадян правом власності на земельну ділянку. Прийняття рішень про надання зазначеним громадянам у власність таких земельних ділянок у цьому випадку не потрібно. З моменту державної реєстрації права власності вказаного громадянина на земельну ділянку право довічного успадкованого володіння або постійного (безстрокового) користування припиняється.
2 процедура - дозвільний порядок державної реєстрації права власності стосовно громадян, які мають документи, що підтверджують членство в садівничому, городньому, дачній об'єднанні, але не мають документів на земельну ділянку, яка розташована на території даного об'єднання. Якщо раніше визнання права власності громадянина на вказану земельну ділянку було можливо тільки в судовому порядку, то з набранням чинності Законом про "дачної амністії" такі громадяни мають право безкоштовно придбати у власність земельну ділянку, надану їм відповідно до проекту організації і забудови території даного некомерційного об'єднання або іншим встановлює розподіл земельних ділянок в даному некомерційному об'єднанні документом.
Надання в зазначеному випадку такої земельної ділянки у власність цього громадянина здійснюється виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, що володіє правом надання такої земельної ділянки, на підставі заяви цього громадянина або його представника. До даної заяви додаються такі документи:
- опис місця розташування кордонів такої земельної ділянки, підготовлене цим громадянином;
- укладення правління даного некомерційного об'єднання, в якому вказується громадянин, за яким закріплений таку земельну ділянку, і підтверджується відповідність зазначеного опису розташування меж такої земельної ділянки місцю розташування меж земельної ділянки, фактично використовуваного громадянином.
У разі якщо раніше жоден з членів даного некомерційного об'єднання не звертався із заявою про надання земельної ділянки у власність, зазначений орган вправі запросити додатково наступні документи:
засвідчена правлінням даного некомерційного об'єднання копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку, що становить територію даного некомерційного об'єднання;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що містить відомості про даний некомерційному об'єднанні.
Протягом двох тижнів після подачі необхідних документів виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, який має правом надання такої земельної ділянки, повинен прийняти рішення про надання ділянки у власність. З цим рішенням потрібно потім звернутися до органів, що здійснюють державну реєстрацію, для реєстрації права власності на земельну ділянку.
3 процедура - можливість безкоштовного придбання у власність садоводческими, городницьких об'єднаннями земельних ділянок, що належать до майна загального користування. Закон про "дачної амністії" відніс земельні ділянки загального користування до складу майна загального користування, призначеного для забезпечення в межах території садівницького чи дачного некомерційного об'єднання потреб членів такого некомерційного об'єднання в проході, проїзді, водопостачанні, електропостачанні, газопостачанні, теплопостачанні, охорони, організації відпочинку та інших потреб.
Закон про "дачної амністії" набув чинності 1 вересня 2006 року. Згодом спрощений порядок державної реєстрації прав на земельні ділянки був поширений також на громадян, до яких перейшли в порядку успадкування або з інших підстав права власності на будинки, будівлі та (або) споруди, розташовані на земельних ділянках, що перебувають у державній або муніципальній власності.
Зазначені громадяни отримали також право зареєструвати права власності на земельні ділянки, за винятком випадків, якщо відповідно до федеральним законом такі земельні ділянки не можуть надаватися у приватну власність. Тепер в ситуації, коли власник розташованого на земельній ділянці житлового будинку за життя не реалізував встановлене Законом про "дачної амністії" право на оформлення такої ділянки у власність, його спадкоємці мають право безоплатно набути право власності на дану ділянку.
Аналогічне правило було введено відносно спадкоємців громадян, які володіли земельними ділянками на праві довічного успадкованого володіння, постійного (безстрокового) користування або яким земельні ділянки були надані без зазначення виду права або коли вид відповідного права визначити було неможливо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Спрощений порядок оформлення земельних ділянок у власність ("дачна амністія") "
 1. § 2. Право постійного (безстрокового) користування землею
  порядок оформлення громадянами земельних ділянок у власність ("дачна
 2. § 3. Право довічного успадкованого володіння землею
  порядок оформлення громадянами земельних ділянок у власність ("дачна
 3. 3.1. Загальні положення про приватизацію земель
  спрощений порядок приватизації земельних ділянок, наданих громадянам у період до введення в дію Земельного кодексу РФ ("дачна амністія"), в) приватизація шляхом переоформлення права постійного (безстрокового) користування і права довічного успадкованого володіння на право
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  спрощення процедур розгляду справ. Нагромадження різних процедур, як, наприклад, зараз йде справа з арештом майна, веде лише до більшого відтворенню порушень, збільшення часу, необхідного як для дотримання встановлених правил, так і для контролю за їх виконанням. В -четверте, необхідно збільшення штатів суддів, яке дозволить зменшити навантаження на одного суддю до
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спрощенням обороту житлових приміщень це нововведення може привести до небажаних зловживань, зреалізований у відчуженні власником третій особі приватизованого житлового приміщення, в якому проживають члени його сім'ї, які не брали участі в приватизації. * (1036) ФЗ від 29 грудня 2004 р. N 189-ФЗ "Про введення в дію Житлового кодексу Російської Федерації "(з ізм. та доп.) / / СЗ РФ.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спрощеному порядку, що досить зручно для орендодавця . * (216) Детальніше див: Катунін Д. На оренді грунтовно не збагатить / / Бізнес-адвокат. 2004. N 21. * (217) Див п. 17 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 28 квітня 1997 р. N 13 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" / / Вісник ВАС. 1997. N 7; п. 23 постанови Пленуму
 7. 1. Загальні положення
  спрощеною схемою конкурсу на будівництво житла замість зруйнованого на території Республіки Алтай, що постраждала від землетрусу у вересні - жовтні 2003 р., Порядок проведення комерційного конкурсу з інвестиційними умовами з продажу перебувають у федеральній власності акцій відкритого акціонерного товариства "Східна нафтова компанія" (м. Томськ). ---
 8. 5.1. Загальні положення
  спрощеному порядку проведення процедури формування, державного кадастрового обліку та державної реєстрації прав на об'єкти нерухомості (включаючи земельні ділянки), який і був встановлений Федеральним законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна "
 9. 7.3. Правовий режим земель, наданих для садівництва, городництва і дачного будівництва
  спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна "(так званий Закон про" дачної амністії "), прийнятим 30 червня 2006 Тут слід зробити одну дуже важливу обмовку. Закон від 15 квітня 1998 однозначно регулює відносини всіх видів некомерційних об'єднань громадян: садівничих, городницьких. Тим часом земельні ділянки, надані для ведення
 10. Глава 16. набувальна давність
  спрощення механізмів, передбачених ГК. Відтворюється мила серцю неосвіченого юриста ідея про те, що не гідний захисту будь-який предмет, якщо він не виступає як суб'єктивне право. Іншими словами, закон спрямований не на ускладнення нашого вельми простого в порівнянні з іншими європейськими системами права юридичного механізму, а на його ще більша спрощення. Які ж резони наведені для
© 2014-2022  yport.inf.ua