Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК).

Втрата документів, що містять державну таємницю, означає їх вихід з володіння особи, яка має допуск до державної таємниці, внаслідок порушення встановлених правил поводження з ними, в результаті чого вони стали або могли стати надбанням сторонніх осіб.
Безпосередній об'єкт аналізованого злочину збігається з об'єктом розголошення державної таємниці.

Предметом можуть бути, по-перше, документи, що містять державну таємницю (текстові, графічні, електронні та інші документи незалежно від способу їх виконання), во-дру-яких, предмети, відомості про які становлять державну таємницю (зразки виробів, діючі моделі приладів і апарат-ратов, їх макети і т.д.).
Об'єктивна сторона включає, перш за все, порушення встановлених правил поводження з документами, що містять державну таємницю (порядку їх отримання у користування та їх здачі, правил їх зберігання і т.д.), або з предметами, відомостей-ня про які становлять державну таємницю (порядок їх зберігання, демонстрації, користування і т.д.). Оскільки ДІСП-зиція ст. 284 КК є бланкетной, в кожній кримінальній справі необхідно встановити, яке саме правило було порушено і в яких конкретних діях (бездіяльності) полягало на-рушення. Зміст правил поводження з секретними докумен-тами і предметами, відомості про які становлять дер-ную таємницю, регламентується Законом РФ «Про державну таємницю» та іншими нормативними актами (статутами, настанови-ми, положеннями, інструкціями тощо).
Встановлені правила поводження з документами, утримуючи-ські державну таємницю, і предметами, відомості про які становлять державну таємницю, можуть бути порушені шляхом як дії, так і бездіяльності.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину є суспільно небезпечні наслідки у вигляді втрати згаданих документів чи предметів і заподіяння внаслідок цього тяжких наслідків. По суті, мова йде про наслідки двох видів, причому друге випливає з першого. Первинним по-наслідком, прямо випливають із порушення правил поводження із зазначеними в законі документами та предметами, є їх втрата. Стосовно до ст. 284 КК вона означає не тільки ви-хід відповідного документа або предмета з володіння винного, а й створення тим самим можливості ознайомлення з ними сторонніх осіб, які не мають допуску до державної таємниці. Якщо втрата документа або предмета такої можливості не створює (наприклад, документ згорів, предмет був знищений), то порушення правил поводження з ними не може квалифициро-тися за ст. 284 КК. Вторинним наслідком, похідним від

перший, є заподіяння тяжких наслідків як результат втрати документів чи предметів або як результат їх попада-ня до рук сторонніх осіб або можливість такого попадання. Між порушенням встановлених правил поводження з названий-ними в диспозиції документами та предметами і розглянутими наслідками має бути встановлений причинний зв'язок.
Склад злочину є матеріальним, тобто закінченим воно визнається з моменту настання зазначених у законі тяж-ких наслідків.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-мій провини. Порушуючи встановлені правила, винний передбачає можливість втрати зазначених у диспозиції документів і пред-метів, і заподіяння тяжких наслідків, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховує запобігти таким наслідкам (легковажність), або не передбачає можливо-сти і настання зазначених наслідків, хоча при необхідної пильності і передбачливості міг і повинен був їх передбачити (недбалість).
Суб'єкт злочину - спеціальний. Ним може бути тільки особа, яка має належним чином оформлений допуск до держав-ної таємниці, на яке в силу його службового становища покладено обов'язок забезпечити дотримання встановлених правил поводження з документами, що містять дер-ную таємницю, або з предметами, відомості про які становлять державну таємницю . Слід звернути увагу на невдач-ність законодавчої характеристики суб'єкта даного Престо-полон. Справа в тому, що документи, що містять дер-ную таємницю, часом виявляються у володінні осіб, які не мають належно оформленого допуску до державної таємниці (де-путати, адвокати та ін.) За буквою закону такі особи не можуть нести відповідальність за втрату документів, що містять дер-дарчу таємницю. Тому суб'єкта аналізованого переступив-лення слід було б визначити як особа, що має не допуск, а доступ до державної тайне1.
1 Див: Дьяков С.В. Указ. соч. С. 40.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК). "
 1. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  втрату документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК), які в КК 1960 р. ставилися до іншим державним злочинів, навряд чи погодяться з родовим об'єктом - основами конституційного ладу і безпеки держави. Розпалювання національної і т.п. ворожнечі має видовим об'єктом конституційні права і свободи людини. Помістити її слід було в гол. 19 КК поруч зі спорідненою ст.
 2. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  втрата загальної працездатності (ст. 115 КК). У ст. 111 КК - "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю" на відміну від колишнього Кодексу розкрито поняття стійкої втрати загальної працездатності - не менше ніж на одну третину. Те ж зроблено в ст. 112 КК. Для конкретизації шкоди за ст. 115 КК слід звернутися до Правил судово-медичного визначення тяжкості шкоди здоров'ю, затвердженим наказом
 3. 2. Поняття і види злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави
  втрата документів, що містять державну таємницю, яка можлива шляхом як дії, так і бездіяльності (ст. 284 КК). Переважна більшість злочинів даної групи визнаються законодавцем закінченими з моменту вчинення описаного у статті дії (безвідносно до факту настання наслідків). Така конструкція складів є показником підвищеного ступеня небезпеки
 4. 4. Злочини, що посягають на зовнішню безпеку Росії
  втрату документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК) * (20). Зазіхання на зовнішню безпеку характеризуються підвищеним ступенем небезпеки, що й зумовило віднесення їх до числа особливо тяжких злочинів з можливістю визначення покарання аж до 20 років позбавлення волі. Безпосереднім об'єктом державної зради і шпигунства є зовнішня безпека, яка
 5. 7. Злочини, що посягають на економічну безпеку і обороноздатність Росії
  втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК). Ці злочини значно різняться за своїми об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єднання ж їх в одну класифікаційну групу обумовлено специфікою безпосереднього об'єкта, яким є економічна безпека, тобто безпеку держави в економічній сфері та обороноздатність. Диверсія (ст. 281 КК).
 6. § 1. Загальна характеристика злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави
  втрату документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК), в якості предмета виступають зазначені документи, а також предмети, відомості про які становлять державну таємницю. Об'єктивна сторона майже всіх злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави характеризує-ся діями. І лише розголошення державної таємниці (ст. 283 КК) і втрата
 7. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  втрати довіри. Це означає, що, по суті, саме наявність або відсутність довіри ставало критерієм застосування або незастосування заходів відповідальності. Термін "довіру" носить неправовий характер, їм позначають "впевненість у чиєїсь сумлінності, щирості, в правильності чого-небудь і засноване на цьому відношення до кого-небудь, чого-небудь". Тобто Закон 1995 допускав, що такого
 8. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  втратили свою конфіденційність. Правові засоби, якими володіє володар секрету виробництва, хоча і надають йому відомі можливості для огородження його інтересів, є менш ефективними, ніж ті, які є в розпорядженні власників інших об'єктів інтелектуальної власності. Тому перш за все від самого правовласника, від повноти і результативності прийнятих
 9. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  втрату усиновленою прав і обов'язків по відношенню до його кровним батькам є правило ст. 137 СК і відповідних норм пенсійного законодавства. Дитина, що має до моменту свого усиновлення право на пенсію і посібники, належні йому у зв'язку зі смертю батьків, зберігає це право і при усиновленні. Право на пенсію (посібник) зберігається навіть тоді, коли пенсія (допомога) призначена
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  втрата відчуття любові та поваги може служити приводом для припинення бракасостоянія. * (267) Багато авторів включають цей ознака в дефініцію шлюбу (див., напр.: Матвєєв Г.К. Радянське сімейне право. М., 1985. С. 45; Данілін В.І., Реутов С.І. Юридичні факти в радянському сімейному праві. Свердловськ, 1989. С. 65). * (268) У зв'язку з цим на практиці зустрічається поєднання зареєстрованого та
© 2014-2022  yport.inf.ua