Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
А.В. Асосков. Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті, 2003 - перейти до змісту підручника

Вступне слово

Пропонована читачеві книга кандидата юридичних наук A. B.
Асоскова присвячена дослідженню складних і практично важливих проблем.
За умов глибокої міжнародного господарського
взаємодії питання належного визначення статусу російських
організацій, що діють на території зарубіжних держав, і
іноземних юридичних осіб, які здійснюють діяльність у Росії,
є дуже актуальними. У світлі кардинальної зміни
економічних-умов у нашій країні, реформи російського
міжнародного приватного права, необхідності осмислення знову
накопиченого міжнародного досвіду , виникнення цілого комплексу
нових завдань дана проблематика, безумовно, потребує поглибленого
аналізі. Вихід у світ монографії A. B. Асоскова є своєчасним
відповіддю на зазначену потребу.
Автору, як видається, вдалося знайти свій кут зору щодо
освітленні обраної теми, а саме дослідити правове становище
відповідних юридичних осіб через призму методів регулювання в
міжнародне приватне право. Такий підхід має достатню
новизною. Він також сприяв забезпеченню комплексності
дослідження.
Книга звертає на себе увагу широтою охоплення проблем, ємністю
викладу. У ній порушені в тому числі такі важливі питання, як
зміст понять «особистий статут» і «національність» юридичної
особи і співвідношення між ними, критерії визначення особистого статуту
юридичної особи, предметний зміст так званого права
іноземців, проблеми визнання юридичних осіб іноземними
державами та перенесення місця знаходження юридичної особи на
територію іншої країни. Розкривається зміст правових режимів,
визначають порядок діяльності іноземних юридичних осіб, а
саме режимів недискримінації та найбільшого сприяння,
національного та преференційного режимів. На основі великого
матеріалу розглянуті проблеми міжнародної та внутрішньодержавної
правосуб'єктності міжнародних організацій, існуючий досвід
регулювання статусу комерційних організацій в рамках Співдружності
Незалежних Держав, Європейського союзу, інших інтеграційних
об'єднань.
Заслуговує окремої згадки зроблений у роботі акцент на
актуальні і практично важливі проблеми правового регулювання груп
комерційних організацій, що діють на території ряду країн
(транснаціональних компаній - ТНК), з аналізом самого поняття ТНК, їх
видів, спроб регулювання ТНК в рамках ООН, Європейського союзу,
Андської групи, СНД, а також в праві окремих держав (ФРН,
Франції, Великобританії, США, Росії).
Практичний інтерес представляє також розгляд автором
національного законодавства про іноземні інвестиції,
міжнародних договорів про заохочення та взаємний захист
капіталовкладень, інвестиційних угод між державами та
інвесторами за кордону.
Не можна не сказати кілька слів про самого автора книги. A. B.
Асосков в 1998 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет
Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, а
потім Російську школу приватного права Дослідницького центру
приватного права при Президенті РФ (диплом магістра приватного права з
відзнакою). У 2001 р. після закінчення аспірантури по кафедрі
цивільного права юридичного факультету МДУ ім була успішно
захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук. В даний час він продовжує трудитися на зазначеній кафедрі.
Це гідний представник нового покоління російських
дослідників, що з'єднує глибину ерудиції зі свіжістю погляду,
нестандартністю підходу.
Пропонована читачеві робота, маючи в основі кандидатську
дисертацію автора, являє собою подальший розвиток обраної
теми, увібрала в себе актуальний і великий матеріал.
За змістом і характером висвітлення порушених у ній проблем книга
представляє інтерес не тільки для науковців, викладачів,
а й для юристів-практиків.
Доктор юридичних наук, професор К. С. Зикін, заступник
голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті РФ
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступне слово "
 1. 12. Розповідаємо свою історію - вступне слово
  вступне слово, в якому буде викладено нашу справу і пояснено, чому воно відповідає поняттям присяжних про правосуддя. Але у нас завжди є конкурент - інша сторона в процесі, інша точка зору. Цей конкурент стверджує, що у нього є інший продукт - краще нашого. Обидві сторони спробують довести, що твердження супротивної сторони неповні, або перебільшені, або помилкові,
 2. 15. Завершення операції. Вирішальний довід
  вступній промові не справила враження, якщо ми не змусили хвилюватися за результат справи присяжних, клієнта або муніципальна рада, якщо вступне слово виявилося фальшивим, якщо ми приховали факти і тепер, після пред'явлення доказів, присяжні вважають, що ми їх обдурили, нам навряд чи вдасться врятувати нашу справу. Але якщо, з іншого боку, ми були тими, хто ми є, якщо день за днем
 3. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  вступні та періодичні). Кошти та майно організації не розподіляються між членами. Це, однак, не перешкоджає надання окремим членам вигод матеріального характеру (матеріальної допомоги, грантів, позик і т.д.). До складу засновників громадської організації, як правило, має входити не менше трьох громадян (ст. 18, 19 Закону про громадські об'єднання). Поряд з
 4. § 2. Види тлумачення за суб'єктами
  вступній статті до книги А. Барака "Суддівське розсуд" (М., 1999) пише: "Якби у мене запитали, чи корисно було б визнання у нас прецедентних судових рішень, я б у певному сенсі відповів позитивно ". Більш того, М.В. Баглай допускає можливість судового правотворчості: "Вчинено очевидно, - вважає він, - що суддівський розсуд часто проявляє себе як форма
 5. § 3. Способи і обсяг тлумачення правових норм
  вступної частини). Але цілі закону можуть також логічно випливати з його змісту, загальної спрямованості. Іноді про цілі говорить вже сама назва закону або окремих його розділів, норм, статей. Наприклад, у Кримінальному кодексі РФ є такі глави: "Злочини проти особи" , "Злочини у сфері економіки", "Злочини проти державної влади". Думається, що цілі тут можуть бути
 6. Коментар до п. 1
  вступних іспитах (п. 5 ст. 19 Федерального закону "Про статус військовослужбовців"). Порядок видачі рекомендацій на позаконкурсне зарахування в Міністерстві оборони Російської Федерації регламентується Інструкцією, затвердженою наказом міністра оборони Російської Федерації від 21 січня 1999 р. N 20. Військовослужбовці, які бажають отримати рекомендацію, не пізніше ніж за місяць до звільнення з
 7. 3. Чарівна сила почуття
  вступного тесту юридичного факультету (LSAT). Він являє собою комп'ютеризоване чудовисько, що вимірює, наскільки кандидат юридичної школи здатний виконувати певні вербальні завдання, при цьому тест не може передбачити успіхи кандидата як під час навчання, так і після неї. Потім випускник юридичної школи проходить іспит на право займатися адвокатською практикою - ще один
 8. 13. Розповідь історії за допомогою свідка: допит свідка запросила його стороною
  вступній промові ми розповідали історію - цілком і без приховування. Тепер прийшов час довести її. Але пам'ятайте, що ключову роль при допиті свого свідка, як і на кожному етапі судового засідання, граємо ми самі. Все починається і закінчується нами. Якщо ми не розкриємо свою історію, то не зможемо вести успішний допит свого свідка. Якщо ми фізично не побуваємо в сцені, то не зможемо
 9. 14. Виявлення прихованої істини: перехресний допит
  вступному слові він виклав присяжним свою справу. Але при першій же можливості під час перехресного допиту ми доводимо, що звинувачення розповіло не все. Воно показало тільки свою частину багатогранної історії . Свідки сторони обвинувачення були не зовсім чесними і не повністю відкритими. Виявляється, ці добропорядні громадяни не в усьому заслуговують довіри. Поліцейські діяли
 10. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  словосполучення з ними застосовуються щодо органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єктів власності та інших об'єктів, цільове призначення яких пов'язане із здійсненням функцій місцевого самоврядування, а також в інших випадках, пов'язаних із здійсненням населенням місцевого самоврядування, як рівнозначні. Тому можна було б іменувати галузь права,
© 2014-2022  yport.inf.ua