Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Юридична природа і зміст дієздатності громадян

Дієздатність, як і правоздатність, за юридичною природою суб'єктивне право громадянина (1). Це право відрізняється від інших суб'єктивних прав своїм змістом: воно означає можливість певної поведінки для самого громадянина, що володіє дієздатністю, і разом з тим цьому праву відповідає обов'язок всіх оточуючих громадянина осіб не допускати його порушень.
---
(1) Див: Грибанов В.П. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 6; Радянське цивільне право. Суб'єкти цивільного права / Под ред. С.Н. Братуся. С. 20.
Зміст дієздатності громадян як суб'єктивного права включає наступні можливості, які можна розглядати як його складові частини:
- здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки ;
- здатність самостійно здійснювати цивільні права і виконувати обов'язки;
- здатність нести відповідальність за цивільні правопорушення.
Можна також вказати на можливість захисту даного суб'єктивного права від порушень (1). Однак така можливість характерна для будь-якого суб'єктивного права і не може індивідуалізувати зміст дієздатності як суб'єктивного права.
---
(1) Див: Веберс Я.Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. С. 129.
Зміст дієздатності громадян тісно пов'язаний зі змістом їх правоздатності. Якщо зміст правоздатності становлять права та обов'язки, які фізична особа може мати, то зміст дієздатності характеризується здатністю особи ці права і обов'язки набувати і здійснювати власними діями. Тому можна зробити висновок, що дієздатність є надана громадянину законом можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.
Дієздатність, як і правоздатність, не можна розглядати як природна властивість людини, вони надані громадянам законом і є юридичними категоріями. Тому і щодо дієздатності закон встановлює її невідчужуваність і неможливість обмеження за волею громадянина.
Що стосується можливості примусового обмеження дієздатності, то згідно з п. 1 ст. 22 ГК ніхто не може бути обмежений у дієздатності інакше, як у випадках і в порядку, встановлених законом. Прикладом може служити норма ст. 30 ЦК, яка передбачає обмеження дієздатності громадян, що зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Юридична природа і зміст дієздатності громадян "
 1. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  юридичної особи). Це пояснюється тим, що законодавство в Росії сформовано таким чином, що особа, яка має право на отримання публічної послуги, має звернутися до органу місцевого самоврядування, з тим щоб йому надали необхідну послугу, тобто як би дати сигнал про те, що з усього переліку наданих йому прав громадянин виявляє бажання реалізувати їх певну частину або
 2. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  юридичних перешкод для іншого формування комітетів і комісій. Буде виправданим, якщо до складу комітетів, комісій поряд з депутатами представницького органу входитимуть фахівці відповідного профілю. Функції комітетів, комісій представницьких органів місцевого самоврядування в різні періоди їх історії серйозних змін не зазнали. Сьогодні, як і раніше, комітети,
 3. § 2. Місцева адміністрація
  юридичної особи. Наприклад, відповідно до Положення про адміністрацію муніципального освіти міста Пушкіна, затвердженим постановою Пушкінського міської Ради від 11 травня 2000 р., адміністрація муніципального освіти "місто Пушкін" є органом управління муніципальним господарством і діє під безпосереднім керівництвом керуючого адміністрацією. Адміністрація
 4. § 4. Страхування
  юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення страхування відповідного виду. Вимоги, яким повинні відповідати страхові організації, порядок ліцензування їх діяльності та здійснення державного нагляду за цією діяльністю визначаються законами про страхування. Таким чином, до страховиків пред'являється цілий ряд вимог. Ці вимоги обумовлюють особливості
 5. § 7. Агентування
  юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені та за рахунок принципала ». Таким чином, агентський договір являє собою різновид договірного представництва, оскільки у всіх випадках агент діє за дорученням принципала та за його рахунок. В агентській договорі сторони вправі передбачити, яким чином буде діяти агент: від свого імені - і в
 6. § 8. Довірче управління майном
  юридичною природою ці договори слід кваліфікувати як договори довірчого управління. Але і в тих випадках, коли засновником виступає громадянин або некомерційна організація, діяльність з довірчого управління слід віднести до підприємницької, оскільки, за загальним правилом, керуючим може бути тільки підприємець. Довірчого управління присвячена гл. 53 ГК.
 7. § 3. Метод цивільного права
  юридичного режиму регулювання ... вони служать саме тим об'єднуючим початком, який компонує правову тканину в головні структурні підрозділи правової системи - в галузі права "* (38). Згідно з поширеною в загальній теорії права і галузевих дисциплінах точці зору самостійний метод правового регулювання - другий поряд з предметом критерій диференціації галузей в системі
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової сім'ї, особливостей конкретно-галузевого регулювання тощо, стосовно
 9. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) та юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть брати участь також публічні освіти - Російська Федерація, її суб'єкти та муніципальні освіти (абз. 2 п. 2 ЦК), яким особливо присвячена гл. 5 ЦК.
 10. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  юридичне визнання скоєних громадянином дій, а також якість обумовлюються ними правового ефекту * (153). На відміну від правоздатності, яка у громадянина виникає в момент народження і "супроводжує" його протягом усього життя, дієздатність - явище більш динамічне. Дієздатність громадянина, здатного адекватно розуміти значення своїх дій, контролювати їх і передбачати
© 2014-2022  yport.inf.ua