Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спе-ціалістів або неправильний переклад (ст. 307 КК).

Факульта-тивний об'єкт - права і законні інтереси особистості.
Об'єктивна сторона полягає в активній поведінці у вигляді: помилкового показання свідка чи потерпілого; помилкового заклю-чення або свідчення експерта, помилкового свідчення фахівця; завідомо неправильного перекладу. Дані дії вчиняють-ся в процесі судового розгляду або при провадженні попереднього розслідування.
Показаннями є відомості про обставини, біля-жащих встановленню у кримінальній або цивільній справі, що впливають на вирішення справи по суті, тобто відомості про суттєвих обставин, що впливають на винесення судового акту. Помилкові свідчення про несуттєвих обставинах (на-приклад, скільки років свідок знає обвинуваченого) не утворюють злочину, передбаченого ст. 307 КК. Помилковими є свідчення, що не відповідають дійсності. Якщо особа відмовляється говорити, то за певних умов його можна притягти до відповідальності за відмову від дачі показань. Якщо
1 Судова практика у кримінальних справах. Тематичний збірник. М.,
2001. С. 378.

Особа дає свідчення, але про ряд обставин навмисно не со-
ляе, то такі свідчення слід вважати помилковими.
Хибна висновок експерта полягає в неправильному ізло-жении фактів, невірної оцінки, невірних висновках (наприклад, невідображення в ув'язненні, що удари були завдані «лівшею», невірне визначення технічного стану гальм і т.п.). Неправильний переклад полягає в навмисному спотворенні істоти висловлювань чи документів.
Злочин має формальний склад. На стадії поперед-рительного слідства завідомо неправдиве показання свідка, по-терпів, експерта, спеціаліста закінчено з моменту підпи-ня протоколу допиту, неправдивий висновок - з моменту пред-явища його експертом органам слідства або дізнання, помилковий переклад - з моменту подання цим органам підписаного перекладу документа або з моменту підписання протоколу ДОПР-са. Під час судового розгляду злочин закінчено з моменту дачі усних свідчень, висновків, перекладу.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язкова наявність завідомість хибності по-казания, укладення або перекладу.
Суб'єкт злочину - спеціальний: досяг 16 років свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст, перекладач.
Частиною 2 ст. 307 КК закріплений кваліфікуючу ознаку злочину - спряженість розглянутого діяння з об-винен у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочини ня.
У примітці до ст. 307 КК передбачено спеціальний вид ос-вобожденіе від відповідальності. Свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст, перекладач в обов'язковому порядку звільня-ються від кримінальної відповідальності, якщо вони до винесення вироку або рішення суду добровільно заявлять про хибність дан-них ними показань, укладення або перекладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спе-ціалістів або неправильний переклад (ст. 307 КК). "
 1. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  помилкові показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад "УК РФ), предметом злочину, передбаченого ст. 303 КК РФ, є лише письмові і речові докази. Відповідно до ст. 71 ЦПК РФ письмовими доказами є відомості про обставини, що мають значення для розгляду і вирішення справи, акти, договори, довідки, ділова
 2. Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад Коментар до статті 307
  свідомо неправдивих свідченнях свідка; 2) свідомо неправдивих свідченнях потерпілого; 3) завідомо неправдивому висновку або показанні експерта; 4) завідомо неправдивому показанні фахівця; 5) завідомо неправильному перекладі в суді. Діяння може бути зроблено у кримінальному, цивільному або арбітражному судочинстві або при провадженні попереднього розслідування. Завідомо неправдиві показання свідка,
 3. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  завідомо викраденого майна ":" Приховування злочину ... може бути визнано співучастю, якщо ці дії були обіцяні виконавцеві до або під час вчинення злочину, або з інших причин (наприклад, в силу систематичного їх вчинення) давали підставу виконавцю злочину розраховувати на подібне сприяння " . Звідси випливає висновок, що приховування, обіцяне виконавцю
 4. Стаття 17.9. Завідомо неправдиві показання свідка, пояснення фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад
  завідомо неправильний переклад при провадженні у справі про адміністративне правопорушення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Коментар до статті 17.9
  завідомо неправильний переклад у суді кваліфікуються як злочин (ч. 1 ст. 307 КК). 3. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 8 коментарю до ст.
 6. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  завідомість, що означає усвідомлення винним певних фактичних обставин, наприклад, невинність притягається до кримінальної відповідальності, незаконність затримання, неправосудність вироку. Відсутність зазначеного в законі ознаки завідомість в характеристиці інтелектуального моменту умислу винного виключає кримінальну відповідальність і перетворює скоєне в дисциплінарний
 7. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти правосуддя
  свідомо помилковій заяві органам влади, від яких залежало порушення кримінального переслідування, про злочинному діянні без вказівки на особу, яка його вчинила (ст. 156). Інша стаття присвячувалася доносом в тісному сенсі слова з явно хибним обвинуваченням певної особи у вчиненні злочину або службового проступку із зазначенням підстав такого обвинувачення (ст. 157). Представляється
 8. 4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню цілей і завдань правосуддя
  завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, може спричинити необгрунтоване порушення кримінальної справи, притягнення до кримінальної відповідальності та засудження невинного. Помилкові доноси породжують у суспільстві обстановку підозрілості і невпевненості, а в тоталітарних політичних системах використовуються як зовні законний спосіб боротьби з дійсними чи уявними супротивниками режиму * (273).
 9. Стаття 17.9. Завідомо неправдиві показання свідка, пояснення фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад
  завідомо неправильний переклад при провадженні у справі про адміністративне правопорушення або у виконавчому виробництві - (в ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225 -ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 10. 9. Загальна характеристика учасників дисциплінарного провадження
  свідомо помилковими. У дисциплінарних органів СРО немає яких-небудь правових підстав для того, щоб примусити свідка до дачі виключно правдивих свідчень у справі. Незважаючи на те що сам по собі страх відповідальності за надання завідомо неправдивих показань, наприклад, у цивільному процесі не є сьогодні серйозною гарантією достовірності показань свідків при розгляді
© 2014-2022  yport.inf.ua