Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

16.1. Принцип територіальності в міжнародному податковому праві


Одним з основоположних принципів міжнародного податкового права є принцип територіальності. Відповідно до цього принципу держава має право стягувати податок з нерезидента тільки в тих випадках, якщо у нього виникає об'єкт оподаткування на території даної держави чи за кордоном, але у зв'язку з діяльністю на території даної держави.
Принцип територіальності визначається міжнародно-правовим принципом територіального верховенства держави над своєю територією. Територіальне верховенство - невід'ємна частина державного суверенітету, його матеріальне втілення, яке означає, по-перше, що влада держави, в тому числі у сфері оподаткування, є вищою владою по відношенню до всіх осіб, які перебувають на його території, і, по-друге, що на території цієї держави виключається дію публічної влади іноземної держави. Винятки з принципу територіального верховенства можуть мати місце тільки за згодою держави, яка може виражатися в укладених державою міжнародних угодах і іншими способами.
Необхідно відрізняти територіальне верховенство від юрисдикції держави. Територіальне верховенство виражає всю повноту податкової влади держави у всіх її конституційних формах (законодавчої, виконавчої та судової), але тільки в межах його території. Юрисдикція ж держави означає можливість встановлювати права і обов'язки для осіб, певним чином пов'язаних зданим державою: громадянством (переважно в конституційних правовідносинах), економічною взаємодією (переважно в податкових правовідносинах) і на підставі інших критеріїв різних галузей права.
У податковому праві економічна зв'язок особи з територією конкретної держави визначається за допомогою принципу постійного місцеперебування (резидентства). Податкова юрисдикція держави щодо нерезидентів діє тільки на її території; по відношенню до резидентів вона може діяти і за його межами. Наприклад, фізичні особи - резиденти зобов'язані сплачувати прибутковий податок з доходів, отриманих як на території Росії, так і за кордоном.
Визначення території держави має двояке значення:
по-перше, для кваліфікації осіб як резидентів або нерезидентів, по-друге, для кваліфікації об'єктів оподаткування, як виникають або не виникають на території відповідної держави.
У зв'язку з цим найбільш важливим є питання визначення території, яка використовується для кваліфікації платників податків як резидентів і нерезидентів, і на яку поширюється податкова юрисдикція держави щодо нерезидентів.
З даного питання немає єдиного рішення ні в міжнародному праві, ні в законодавстві Росії. Проте виходячи з аналізу нормативних актів та міжнародних угод можна припустити два підходи до визначення території держави в податкових цілях (схема VI-7).
Перший підхід може полягати в тому, що до такої території належить тільки так звана державна територія. Державна територія Росії включає територію суб'єктів Федерації, внутрішні води, територіальне море та повітряний простір над ними.
Схема VI-7
Відповідно з цим підходом законодавство держави не може використовувати континентальний шельф та виключну економічну зону для визначення статусу платників податків, а також поширювати на них свою податкову юрисдикцію щодо нерезидентів. Пояснюється такий підхід тим, що континентальний шельф і виняткова економічна зона не входять в державну територію. Відповідно до норм міжнародного права, встановленими Конвенцією ООН 1982 року по морському праву, держави володіють лише певними суверенними правами на ці території, які в основному зводяться до прав на розвідку, розробку і збереження природних ресурсів цих територій. Ці суверенні права не підлягають розширювальному тлумаченню.
Як аргументи на користь цієї точки зору можуть служити положення угод про уникнення подвійного оподаткування. Так, деякі з них поширюють податкову юрисдикцію договірних держав не тільки на їх державну територію, а й на континентальний шельф і на виключну економічну зону. У ряді угод договірні держави поширюють свою податкову юрисдикцію лише на континентальний шельф. Дані норми можна тлумачити як розширюють податкову юрисдикцію держав.
Згідно з другим підходом вважається, що національне законодавство держави може використовувати континентальний шельф та виключну економічну зону для визначення статусу платника податків, а також поширювати на дані території свою податкову юрисдикцію щодо нерезидентів. Даний підхід може бути обгрунтований тим, що в Конвенції 1982 року не регулюється статус континентального шельфу та виключної економічної зони в податкових цілях, тому можуть застосовуватися загальні норми міжнародного економічного права. Так, в Хартії економічних прав і обов'язків держав 1974 (п. 1 ст. 2) встановлено принцип невід'ємного суверенітету держав над їх багатствами і природними ресурсами. Відповідно до цього принципу кожна держава має право регулювати і контролювати іноземні інвестиції, а також діяльність транснаціональних корпорацій у межах своєї національної юрисдикції. Держава має суверенні права на розвідку, розробку і збереження природних ресурсів у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, тому воно має право використовувати дані території для визначення податкового статусу що на них осіб і поширювати свою податкову юрисдикцію щодо нерезидентів, що мають об'єкти оподаткування на цих територіях . Поширення юрисдикції тільки на континентальний шельф, як передбачено в деяких угодах про уникнення подвійного оподаткування, слід тлумачити як обмеження податкової юрисдикції держави.
Видається, що найбільш правильним був би компромісний підхід. Основний сенс перерахованих суверенних прав полягає в можливості держави витягувати для себе матеріальні блага саме від розвідки, розробки та збереження природних ресурсів даних територій. Отже, держава має право надавати ці природні ресурси у користування іноземним державам, юридичним і фізичним особам за плату та іншим чином отримувати вигоду від використання цих територій. Тому за відсутності спеціальної міжнародної угоди держава не має права використовувати дані території для визначення податкового статусу що на них осіб, але має право брати з користувачів природних ресурсів ті податки, які, по суті, носять характер зустрічного надання за використання природних ресурсів (орендна плата за використання державної власності). У Російській Федерації такими податками є відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази та платежі за користування природними ресурсами.
Дискусійним є і питання про те, чи вправі держава стягувати податок на прибуток (прибутковий податок) з нерезидентів, що здійснюють діяльність на даних територіях.
Слід зазначити, що законодавство Російської Федерації недостатньо чітко визначає територію для цілей оподаткування. Так, згідно з Конституцією (ч. 2 ст. 67) Російська Федерація має суверенні права та здійснює юрисдикцію на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні в порядку, що визначається федеральними законами і нормами міжнародного права.
Тільки один федеральний податковий закон прямо розповсюдив юрисдикцію Російської Федерації щодо нерезидентів на дані території - Закон РФ від 13 грудня 1991 р. № 2030-1 «Про податок на майно підприємств». Стаття 1 цього Закону встановлює, що платниками податку на майно підприємств є також іноземні юридичні особи, що мають майно на території Російської Федерації, її континентальному шельфі та у виключній економічній зоні. За податками на прибуток / доходи іноземних юридичних осіб юрисдикція Російської Федерації поширена на континентальний шельф і на виняткову економічну зону підзаконним актом - Інструкцією Державної податкової служби Росії від 16 червня 1995 Nв 34 «Про оподаткування прибутку і доходів іноземних юридичних осіб». Представляється, що дана норма Інструкції не відповідає Конституції РФ та нормам міжнародного права і не підлягає застосуванню при розгляді спорів у суді.
По прибутковому податку з фізичних осіб юрисдикція Російської Федерації була поширена на континентальний шельф і на виняткову економічну зону підзаконним актом - Інструкцією Державної податкової служби Росії від 29 червня 1995 р. № 35 «По застосуванню Закону Російської Федерації« Про прибутковий податок з фізичних осіб »(в редакції від 11 липня 1996 р.). Але згодом ця норма була виключена з Інструкції. Можливо, Госналогслужба Росії при цьому виходила з того, що дані території можуть використовуватися в податкових цілях тільки на підставі міжнародної угоди.
Останнім часом при укладанні Російською Федерацією міжнародних угод з податкових питань переважає тенденція розширення податкової юрисдикції з податку на прибуток і прибуткового податку як на континентальний шельф, так і на виключну економічну зону. Зокрема, ця тенденція відображена в деяких програмних документах: Протоколі країн СНД від 15 травня 1992 р. «Про уніфікацію підходу та укладення угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна» (ст. 3) і Постанові Уряду РФ від 28 травня 1992 № 352 «Про укладення міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна» (подл. «Ь» п. 1 ст. 3).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Принцип територіальності в міжнародному податковому праві "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  принципова неприпустимість обмеження його права розпорядження рахунком. І проте, коли необхідність обмеження прав власника рахунку продиктована певними обставинами, закон обумовлює це обмеження як вимушену тимчасову міру, що вводиться в превентивних і забезпечувальних цілях. Так, суди вправі обмежувати права особи - відповідача в цивільній справі за розпорядженням його
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  принцип організації влади, який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). У всіх розвинених країнах місцеве самоврядування визнається і закріплюється конституцією чи законом як інституту, який не може бути ліквідована. Самоврядування як форма організації влади принципово
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "1995 р. і 2003 р. і Федеральному законі" Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації "1997 р., а також у законах суб'єктів Російської Федерації. По-друге, це всебічність регулювання суспільних відносин, що існують в рамках даного інституту. Складові його норми є дефінітивного,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  принципи міжнародного права у сфері захисту прав споживачів, що є частиною правової системи РФ (див. ст. 7 ЦК, ст. 2 Закону про захист прав споживачів), містяться в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 N 39/248 "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" (див.: Комерційний вісник. 1989. N 7-8) і в основному відображені в нормах Закону про захист прав споживачів
 5. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  принцип знайшов закріплення, зокрема, у ст. 1 Цивільного процесуального кодексу РРФСР 1964 р. і ст. 211 Арбітражного процесуального кодексу РФ 1995 р. Тому застосування в нашій країні іноземних процесуальних норм можливе тільки в силу прямої вказівки законів та міжнародних договорів РФ. Компетенція судів конкретної держави з вирішення цивільних справ з іноземним участю
 6. § 1. Поняття і причини юридичних колізій
  принципі це нормально. Негативним же і, безумовно, небажаним явищем виступають саме колізії, коли стикаються один з одним не просто не узгоджуються, а нерідко взаємовиключні приписи. Суперечності існують не тільки між окремими галузями права, які в останні роки розвивалися різними темпами, але навіть між конкретними нормами усередині одного закону.
 7. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  принципі збігаються правила про скасування та відкликання оферти у Віденській конвенції і в Единообразном законі; - містить визначення акцепту правило ст. 6 Уніфікованого закону доповнено у ст. 18 Віденської конвенції зазначенням (крім заяви адресата оферти) також на його поведінку, що висловлює згоду з офертою; - правило ст. 7 Уніфікованого закону про визнання акцептом відповіді на оферту, що містить
 8. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
    принципами права. Мета такого рішення полягає в тому, щоб уникнути на основі колізійних норм застосування якого національного права і використовувати положення Типового контракту у відносинах між франчайзером і франчайзі з різних країн, що не надаючи переваг одній стороні і не ущемляючи іншу при застосуванні права однієї зі сторін, що покликане забезпечити сторонам контракту про
 9. Коментар до п. 1
    принцип діяльності прокуратури Російської Федерації як єдиної федеральної централізованої системи органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації, виконанням законів, що діють на території Російської Федерації, і виконують інші функції, встановлені федеральними законами. У цю систему органів поряд з Генеральною
 10. Стаття 251. Подача заяви про оскарження нормативних правових актів
    принципом * (224). У районних судах розглядаються заяви про оскарження нормативних правових актів, розгляд яких не віднесено ЦПК до підсудності судів іншого рівня. 5. Подається до суду заяву про оскарження нормативного правового акта за своєю формою та змістом має відповідати вимогам ст. 131 ЦПК і, крім того, містити дані про найменування органу державної влади,
© 2014-2022  yport.inf.ua