Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

18.1. Дисциплінарні справи, порушені за заявою одного учасника саморегулівної організації на дії іншого учасника


Значне число дисциплінарних справ, що розглядаються російськими саморегульованиморганізаціями на ринку цінних паперів, становлять справи, порушені на підставі скарг та заяв одних учасників СРО про порушеннях у професійній діяльності з боку інших учасників саморегулівної організації.
У саморегулівної організації ПАРТАД, об'єднуючою в своїх рядах професійних учасників, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (реєстраторів), багато дисциплінарні справи даної категорії пов'язані з питаннями передачі реєстру від одного реєстратора до іншого.
Як правило, дані справи, пов'язані з гострою конкурентною боротьбою, розглядаються з використанням змагальної моделі дисциплінарного провадження в обстановці підвищеної емоційної конфліктності.
Реєстратор П, що здійснював ведення реєстру великого регіонального емітента У, на підставі рішення ради директорів останнього, яке визначило, що дочірнім і залежним товариствам У рекомендується передати реєстри акціонерів реєстратору П, дав в регіональній газеті оголошення про передачу реєстрів чотирьох дочірніх товариств емітента У, а саме, компаній А, Б, С і Д, реєстратору П реєстратором А, яка здійснювала ведення реєстрів зазначених дочірніх товариств.
Крім того, реєстратор П звернувся до реєстратора А з вимогою про передачу реєстрів вищезгаданих емітентів реєстратору П, на що йому було дано відмову.
Все емітенти - дочірні суспільства були юридичними особами та акціонерними товариствами, володіли правом укладення та одностороннього розірвання договорів про надання послуг з реєстратором А.
Представлені учасниками дисциплінарного провадження листи від вищеназваних емітентів носили суперечливий характер.
Листи емітентів з вимогою про передачу реєстру спростовувалися іншими листами тих же емітентів, у яких було зазначено, що раніше ними ж спрямовані листи відгукуються, що дані листи не встановлюють строків передачі реєстру новому реєстратору П реєстратором А чи містять прохання на адресу реєстратора А про призупинення процедури розірвання договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
Емітент не опубліковували відомостей про розірвання договорів про ведення реєстру з реєстратором А в засобах масової інформації.
Емітент У звернувся з прямою вимогою до реєстратора А про передачу реєстрів всіх своїх дочірніх і залежних акціонерних товариств реєстратору П.
З урахуванням встановлених фактів дисциплінарний комітет дійшов висновку про тому, що конкурентна боротьба реєстраторів П і А не може бути предметом розгляду дисциплінарного комітету, якщо її здійснення не містить ознак складу дисциплінарного порушення.
Документи, подані заявником про дисциплінарне порушення реєстратором П, і свідчення учасників дисциплінарного провадження не підтвердили факт вчинення дисциплінарного порушення реєстратором А.
На підставі п. 2 ст. 21 дисциплінарного кодексу СРО, що встановлює, що обов'язок доведення факту вчинення дисциплінарного порушення, не може бути накладена на особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарний комітет вирішив припинити дисциплінарне провадження щодо реєстратора А, рекомендувати учасникам дисциплінарного провадження реєстраторам П і А звернутися для вирішення виниклого між ними спору до третейського суду СРО чи до відповідного арбітражного суду.
Інша справа даного типу, розглянуте дисциплінарним комітетом, було викликано такими обставинами.
Між реєстратором О і емітентом цінних паперів - акціонерним товариством А було укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (раніше ведення реєстру здійснювалося іншим реєстратором - Б).
Суспільство А повідомило Б про розірвання в односторонньому порядку договору на ведення реєстру, але реєстратор Б відмовився передати інформацію і документи, що становлять систему ведення реєстру А, вказаному емітентом новому реєстратору О. Урядом суб'єкта Російської Федерації за місцем перебування реєстратора Б було прийнято рішення про те, що будь-яка державна підтримка може здійснюватися лише до підприємств, які передали ведення реєстрів акціонерів спеціалізованих реєстраторів, зареєстрованим на території даного суб'єкта РФ, у зв'язку з цим суспільство А, на думку уряду суб'єкта РФ, повинна відкликати спрямоване реєстратору Б повідомлення про розірвання договору про ведення реєстру і надалі враховувати вимоги вищевказаної постанови уряду суб'єкта Російської Федерації.
З урахуванням встановлених у справі фактів дисциплінарний комітет дійшов висновку про те, що у своїй діяльності реєстратор Б зобов'язаний керуватися положеннями федерального законодавства про ринок цінних паперів, а що не суперечать йому актами локального нормотворчості.
За допущені порушення ст. 8 Закону про ринок цінних паперів та ст. 12 Положення про порядок передачі інформації та документів, що становлять систему ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 24 червня 1997 р. N 21 * (26), на підставі кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО щодо реєстратора Б була застосована міра дисциплінарного впливу у вигляді штрафу.
У листі, направленому на адресу ради директорів СРО, особа, притягнута до дисциплінарної відповідальності, реєстратор Б, заявило про свою незгоду з рішенням дисциплінарного комітету про накладення штрафу у зв'язку з відсутністю складу дисциплінарного порушення, а також законністю та обгрунтованістю його дій.
Як аргументи реєстратором Б були наведені такі аргументи:
1) рішення про призупинення процедури передачі реєстру було прийнято скаржником до усунення порушень Положення про порядок передачі інформації та документів, складових систему ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 24 червня 1997 р. N 21, за рекомендацією комісії з цінних паперів та фондового ринку суб'єкта Російської Федерації. Більше того, дії реєстратора Б були перевірені регіональним відділенням федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів та фактів порушень в його діях не було виявлено;
2) зовнішнім керуючим суспільства А рішення про відкликання повідомлення про передачу реєстру було прийнято на підставі постанови уряду суб'єкта Російської Федерації;
3) реєстратор Б не отримував більш-яких листів, що свідчать про намір емітента передати реєстр реєстратору О.
Рішення дисциплінарного комітету про застосування до скаржнику заходи дисциплінарного впливу засноване на фактах, встановлених в ході розгляду дисциплінарної справи. Між філією реєстратора О і суспільством А було укладено договір про ведення реєстру.
Акціонерне товариство А повідомило реєстратора Б, який здійснював ведення реєстру, про розірвання договору про ведення реєстру і передачу реєстру філії реєстратора О. Проте до дня направлення скарги реєстратора О в дисциплінарний комітет СРО і до моменту розгляду скарги на рішення дисциплінарного комітету радою директорів СРО реєстр не був переданий реєстратору Про відповідно до вимоги емітента та договором між емітентом А та реєстратором О.
Рішення дисциплінарного комітету про застосування заходів дисциплінарного впливу щодо реєстратора Б радою директорів СРО було залишено в силі.
Дисциплінарне провадження було порушено за скаргою члена СРО - депозитарію К на дії іншого члена СРО - реєстратора П.
При розгляді дисциплінарної справи дисциплінарним комітетом було встановлено, що депозитарій До звернувся в саморегульовану організацію зі скаргою про порушення реєстратором П норм законодавства РФ і прав акціонерів. У своїй скарзі депозитарій До вказав, що до нього надійшов бюлетень для голосування, оформлений з порушеннями вимог норм законодавства, помилково оформлений на депозитарій К, який є номінальним утримувачем у реєстрі власників емітента С, але не його акціонером.
На засіданні дисциплінарного комітету СРО було встановлено, що напрямок вищеназваного бюлетеня на адресу депозитарію До було викликане технічною помилкою емітента С, не пов'язаної з порушенням законодавства про ринок цінних паперів або актів реєстратором П.
Порушень прав акціонерів З з боку реєстратора П виявлено не було.
Депозитарій До був належним чином повідомлений про дату і час засідання дисциплінарного комітету у справі, але не забезпечив участі свого представника при розгляді дисциплінарної справи. З урахуванням встановлених фактів дисциплінарний комітет дійшов висновку про відсутність складу дисциплінарного порушення в діях реєстратора П. На підставі кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО дисциплінарний комітет прийняв рішення про припинення дисциплінарного провадження стосовно реєстратора П.
При розгляді дисциплінарної справи, порушеної за скаргою банку О на дії реєстратора П, який здійснював ведення реєстру акціонерів К, про наявність розбіжності між кількістю акцій у виписках з рахунку номінального утримувача О і довідках про рух по рахунку номінального утримувача О. Залишок за рахунком номінального утримувача О в реєстрі акціонерів К, ведення якого здійснювалося П, на 100 000 акцій був менш числа акцій депонентів номінального утримувача О, зареєстрованих у системі даних депозитарного обліку депозитарію О.
Банк Про неодноразово звертався на адресу реєстратора П з вимогами про представлення вірних виписок про залишок звичайних акцій реєстратора До по рахунку банку Про заміну раніше наданих виписок по рахунку номінального утримувача О, що містять інформацію, яка не відповідає дійсності. З урахуванням встановлених фактів дисциплінарний комітет СРО прийшов до висновку про те, що реєстратор П зобов'язаний був внести в систему ведення реєстру емітента До всі необхідні зміни і доповнення, а також на підставі зареєстрованого звіту про підсумки випуску цінних паперів здійснити звірку кількості розміщених цінних паперів з кількістю цінних паперів, які обліковуються на рахунках зареєстрованих осіб. Така звірка також повинна була здійснюватися при складанні списків осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів і отримання доходів по цінних паперах.
У разі виявлення в результаті звірки розбіжностей реєстратор П зобов'язаний був повідомити про це емітента К, встановити причини розбіжності, а також вжити заходів щодо усунення такої розбіжності.
Реєстратор П допустив порушення пп. 5.2.1 Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ РФ від 2 жовтня 1997 р. N 27 * (27). На підставі кодексу заходів дисциплінарного впливу дисциплінарний комітет вирішив застосувати щодо реєстратора П міру дисциплінарного впливу у вигляді штрафу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Дисциплінарні справи, порушені за заявою одного учасника саморегулівної організації на дії іншого учасника "
 1. 1. Поняття дисциплінарного провадження
  дисциплінарного провадження саморегулівних організацій. Незважаючи на те що в Законі про ринок цінних паперів немає прямої згадки дисциплінарного провадження в ньому існують цілком певні вимоги до СРО з приводу розробки нормативного порядку розгляду скарг клієнтів їх учасників, повноважень щодо застосування санкцій до членів організації, здійсненню контролю за виконанням
 2. 3. Дисциплінарні органи саморегулівних організацій
  дисциплінарний орган для розгляду справ про застосування щодо нього заходів дисциплінарного впливу. Що ж являють собою дисциплінарні органи саморегулівних організацій? На щастя, законодавство про саморегульовані організації в даний час не передбачає вимог до порядку формування та діяльності дисциплінарних органів СРО, за винятком кількох уривчастих
 3. 9. Загальна характеристика учасників дисциплінарного провадження
  дисциплінарного провадження, якими є дисциплінарний комітет і рада директорів, в дисциплінарне провадження також залучені інші його учасники, до яких відносяться: - член СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, як правило, у разі, коли СРО об'єднує юридичних осіб, поданий при розгляді дисциплінарної справи його представником (представниками); -
 4. 11. Збудження дисциплінарного провадження
  дисциплінарними кодексами. Будь саморегульована організація має право самостійно вирішити, які саме підстави є достатніми для її порушення, самостійно визначити можливі шляхи та способи надходження інформації про дисциплінарні порушення в дисциплінарні органи СРО, достатньої для порушення дисциплінарних справ. У деяких саморегулівних організаціях підставами
 5. 12. Підготовка дисциплінарної справи до розгляду
  дисциплінарного провадження та направлення особам, бере участі у дисциплінарному провадженні, рішення про порушення дисциплінарного провадження та супровідних листів до нього, голова дисциплінарного комітету або його секретар приступає до підготовки дисциплінарної справи до розгляду. Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій може бути передбачено, що голова
 6. 13. Дисциплінарний розгляд
    дисциплінарні процедури в меншій мірі формалізовані, ніж процесуальні порядки розгляду справ державними юрисдикційними органами, що дозволяє говорити про пріоритет змісту прийнятих рішень перед формою розгляду дисциплінарних справ, дисциплінарний розгляд саморегулівної організації має здійснюватися за основними правилами його здійснення, встановленим
 7. 16. Оскарження рішення дисциплінарного комітету
    дисциплінарного комітету до ради директорів саморегулівної організації здійснюється в порядку, встановленому дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій. Згідно з положеннями дисциплінарних кодексів СРО член саморегулівної організації, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, має право оскаржити рішення дисциплінарного комітету до ради директорів протягом 10 днів з дня
 8. 18.4. Дисциплінарні справи, порушені за результатами інспекційної перевірки діяльності членів саморегулівної організації управлінням контролю та моніторингу
    дисциплінарні справи, порушені за результатами інспекційних перевірок професійної діяльності членів саморегулівної організації. Одним з таких справ стало дисциплінарну справу щодо реєстратора С, яка була порушена на підставі даних інспекційної перевірки його професійної діяльності управлінням моніторингу та контролю саморегулівної організації. При його
 9. 19.1. Загальна характеристика дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА
    дисциплінарної відповідальності у випадках порушення ними правил цієї організації. Дисциплінарні справи в ній розглядаються на підставі реєстрованих заяв про дисциплінарні порушення. Розгляд дисциплінарних справ здійснюється колегіально, складом (Колегією), що складається з професійного посадової особи, уповноваженої на проведення слухань дисциплінарних справ, і двох так
 10. 10.3.2. Федеральна служба судових приставів
    справах про банкрутство, атакож у виконанні рішень комісій по трудових спорах; - аналізує діяльність територіальних органів, создаеті веде банки даних про порушення виконавчого провадження; - организуетвсоответствиисзаконодательством РФпроізвод-ство дізнання у кримінальних справах про адміністративні правопорушення; - здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua