Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

26.2. Права та обов'язки сторін за договором зберігання


Основний обов'язок зберігача за договором полягає в забезпеченні збереження прийнятої на зберігання речі. У договорі можуть бути передбачені конкретні заходи, спрямовані на досягнення цієї мети. При відсутності в договорі відповідних умов зберігач повинен вжити заходів, відповідні звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання (ст. 891 ГК РФ).
Охоронець, який узяв на себе за договором зберігання обов'язок прийняти річ на зберігання, не має права вимагати передачі йому цієї речі на зберігання.
Однак поклажедатель, який не передав річ на зберігання у передбачений договором строк, несе відповідальність перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з не відбувся зберіганням, якщо інше не передбачено законом або договором зберігання. Поклажодавець звільняється від цієї відповідальності, якщо заявить зберігачу про відмову від його послуг у розумний термін. Якщо інше не передбачено договором зберігання, зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на зберігання в разі, коли в обумовлений договором строк річ нічого очікувати йому передана.
Основний обов'язок поклажодавця полягає у виплаті передбаченого договором винагороди. Винагорода за зберігання має бути сплачено охоронцю по закінченні зберігання, а якщо оплата зберігання передбачена за періодами, воно повинно виплачуватися відповідними частинами після закінчення кожного періоду. При простроченні сплати винагороди за зберігання більш ніж на половину періоду, за який воно має бути сплачено, зберігач має право відмовитися від виконання договору і зажадати від поклажодавця негайно забрати здану на зберігання річ. Якщо зберігання припиняється до закінчення обумовленого терміну за обставинами, за які зберігач не відповідає, він має право на розмірну частину винагороди. Якщо зберігання припиняється достроково за обставинами, за які зберігач відповідає, він не має права вимагати винагороду за зберігання, а отримані в рахунок цієї винагороди суми повинен повернути поклажодавцеві. Якщо після закінчення терміну зберігання знаходиться на зберіганні річ не взяти назад поклажодавцем, він зобов'язаний сплатити зберігачу помірна винагорода за подальше зберігання речі. Це правило застосовується і в разі, коли поклажодавець зобов'язаний забрати річ до закінчення терміну зберігання (ст. 896 ГК РФ).
Крім того, після закінчення обумовленого терміну зберігання або терміну, наданого зберігачем для зворотного отримання речі, зданої на зберігання, термін якого визначено моментом запитання, поклажодавець зобов'язаний негайно забрати здану на зберігання річ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26.2. Права та обов'язки сторін за договором зберігання "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 5. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
 6. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 7. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 8. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 10. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
© 2014-2022  yport.inf.ua