Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Форма договору оренди

. Форма договору оренди спеціально врегульована в ст. 609 ЦК і може бути як письмовою, так і усною. Договір оренди на термін більше року, а також якщо хоча б однією із сторін є юридична особа, незалежно від терміну повинен бути укладений у простій письмовій формі. У частині терміну дане правило цілком логічно: більш-менш тривалі правовідносини з користування чужим майном уникнення непорозумінь при доведенні спірних фактів повинні бути формалізовані. У частині вимоги про дотримання письмової форми договору з участю юридичних осіб розглянуте правило є по суті лише відтворенням загальної норми п. 1 ст. 161 ГК. Таким чином, усна форма допустима лише для договорів оренди між фізичними особами на термін менше року - і то, якщо його сума не перевищує десяти мінімальних розмірів оплати праці (інакше включиться більш загальне правило ст. 161 ЦК) * (205) і якщо закон не передбачає обов'язкову письмову форму (наприклад, для договору прокату - п. 2 ст. 626 ЦК).
Пункт 1 ст. 609 ЦК не містить спеціальних наслідків недодержання письмової форми договору оренди. Таким чином, порушення форми позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази, якщо інше наслідок - у вигляді недійсності угоди - прямо не зазначено в самому договорі (ст . 162 ЦК) або законі (договір оренди будівлі та споруди - ст. 651 ЦК).
Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом (п. 2 ст. 609 ЦК). Дане правило є загальним: з нього є ряд виключень, що знімають необхідність державної реєстрації (наприклад, стосовно оренди повітряних і морських суден - ст. 633, 643 ЦК) або пов'язують її з укладенням договору на деякий термін (наприклад, щодо оренди будівлі та споруди - ст. 651 ЦК). Державна реєстрація оренди нерухомого майна проводиться за допомогою державної реєстрації договору оренди цього нерухомого майна * (206). Договір оренди нерухомого майна, що не пройшов державну реєстрацію, вважається неукладеним (за загальним правилом п. 3 ст. 433 ЦК).
Договір оренди майна, що передбачає перехід в подальшому права власності на це майно до орендаря (оренда з правом викупу - ст. 624 ЦК), полягає у формі, передбаченої для договору купівлі-продажу такого майна (п . 3 ст. 609 ЦК). Таким чином, якщо сторони мають намір передбачити викуп орендарем рухомого майна, то форма оренди (і тільки вона - п. 16 Огляду про оренду) визначається за правилами ст. 158-162, 434, п. 1 ст. 609 ЦК; нерухомого - ст. 550-551, 559-560 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форма договору оренди "
 1. § 2. Елементи договору оренди
  формація, результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг) не можуть бути предметом договору оренди * (183). Передача прав на їх тимчасове використання за плату здійснюється на основі ліцензійних договорів, договорів довірчого управління майном та інших угод, що не відносяться до різновидів договору
 2. § 8. Договір оренди підприємства
  договору оренди підприємства. За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і
 3. 1. Поняття договору оренди
  формаційний банку відповідно до публікації - МАУП, 2004. Див: Римське приватне право / Под ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. С. 446. Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 145. Законодавство радянського періоду використовувало термін "оренда" для позначення договорів з передачі в оренду - господарську експлуатацію державних підприємств, хоча Цивільний
 4. 2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації (ч. 1 ст. 632 ЦК). Згідно з правилами чинного ЦК договір оренди транспортного засобу з наданням послуг з управління та
 5. 1. Поняття договору оренди земельної ділянки
  форма розрахунку за оренду земельної ділянки називалася вистройкі. --- Детальніше про це див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. Ч. 2. С. 265 - 266. Договори оренди земельних ділянок можуть укладатися на будь-який термін, якщо інше не встановлено законом. Договір оренди земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення може бути укладений тільки на
 6. 4. Форма та державна реєстрація договору оренди
  форма вимагається лише у тому випадку, коли договір укладається на термін більше одного року (п. 1 ст. 609 ЦК). Тут можна відзначити відмінність вимог до форми договору оренди, що укладається між громадянами, від загального правила, що регулює форму угод громадян між собою, згідно з яким такі угоди підлягають висновку в письмовій формі, якщо їх сума не менш як у десять разів
 7. 19.1. Загальні положення про оренду
  форма встановлена тільки щодо операцій, що укладаються на термін більше року. Сума угоди при цьому значення не має. У письмовій формі укладаються договори оренди нерухомого майна. Крім того, дотримання письмової форми потрібно у випадках, коли така форма для угод передбачена законом. Так, у письмовій формі повинні відбуватися договори прокату, договори оренди транспортних засобів
 8. § 1. Поняття і види підприємців
  формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом цивільного
 9. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  формах, передбачених законами, отже, перелік легальних організаційних форм некомерційних організацій не закритий, що відрізняє їх від комерційних організацій. Діяльність некомерційних організацій регулює цілий ряд спеціальних нормативних актів, серед яких центральне місце займають Федеральні закони «Про громадські об'єднання» [1] і «Про некомерційні
 10. § 2. Правовий режим речей
  форма договору передбачає можливість використання обміну листами, телеграмами та іншими засобами зв'язку для його укладення. Щодо об'єктів нерухомості це не допускається: тут необхідно скласти єдиний документ, підписаний обома сторонами. Є важлива специфіка і в процедурі переходу прав на нерухомість: ці об'єкти повинні бути передані продавцем і прийняті покупцем по
© 2014-2022  yport.inf.ua