Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

4.2. Майнова відповідальність за порушення строків виконання вимог споживача


Законом про захист прав споживачів передбачена відповідальність продавця за прострочення виконання вимог споживача (ст. 23). Згідно з діючими правилами неустойка (пеня) у розмірі, встановленому ст. 23, стягується за кожний день прострочення встановлених ст. 20-22 Закону строків виконання вимог споживача про усунення недоліків товару, заміни товару з недоліками, про розмірному зменшенні покупної ціни товару, відшкодування витрат на виправлення недоліків товару споживачем чи третьою особою, про відшкодування збитків, завданих споживачеві розірванням договору купівлі-продажу (поверненням товару неналежної якості виготовлювачу), а також за кожний день затримки виконання вимоги споживача про надання на період ремонту (заміни) аналогічного товару тривалого користування надалі до виконання відповідної вимоги споживача без обмеження будь-якої сумою.
У разі якщо продавець (виробник) або організація, що виконує функції продавця (виробника) на підставі договору з ним, одночасно порушили терміни усунення недоліків (заміни) і не надали на вимогу споживача на час усунення недоліків ( заміни) аналогічний товар або затримали його надання, то неустойка (пеня) стягується за кожне допущене цими особами порушення.
На практиці у зв'язку із застосуванням цього виду відповідальності продавця нерідко виникають деякі проблеми. Так, ст. 21 Закону про захист прав споживачів, встановлює відповідальність за порушення строків виконання вимог споживача. По-перше, Закон встановлює неустойку тільки за прострочення виконання вимог споживача про заміну або ремонті товару. При цьому не встановлені ні терміни, ні відповідальність за відмову розірвати договір або зменшити покупну ціну. Судді, діючи за аналогією, стягують неустойку і в цих випадках. У цьому зв'язку виникає питання про те, виходячи з якої ціни необхідно обчислювати неустойку, і вирішується він щоразу по-різному.
Існують три різних підходи до проблеми:
1) стягнення неустойки виходячи з ціни товару на момент придбання;
2) стягнення неустойки виходячи з його ціни на момент звернення до суду (або подання заяви в магазин);
3) стягнення неустойки виходячи з ціни на момент винесення судом рішення. Останній підхід видається найбільш правильним, оскільки неустойка, встановлена ??в законі, покликана передусім покарати продавця (або виробника), що порушує права споживачів, і запобігти подібні порушення надалі. Якщо виходити з ціни покупки, то сума буває настільки нікчемна, що не відповідає цілям неустойки. Якщо ж виходити з ціни, чинної на момент подання заяви, то витрати судової системи (зокрема, тривалий розгляд справи) лягають на споживача.
Якщо споживач у зв'язку з порушенням продавцем (виробником) або організацією, яка виконує функції продавця (виробника) на підставі договору з ним, передбачених ст. 20-22 Закону про захист прав споживачів термінів пред'явив іншу вимогу, що випливає з продажу товару з недоліками, неустойка (пеня) за порушення названих строків стягується до пред'явлення споживачем нової вимоги з числа передбачених ст. 18 Закону.
У разі якщо споживач пред'явив нові вимоги з числа передбачених ст. 18, 20-22, то за прострочення виконання цього нового вимоги також стягується неустойка, передбачена п. 1 ст. 23 Закону.
Говорячи про неустойку, слід зазначити, що розмір підлягає стягненню неустойки (пені) у випадках, зазначених у ст. 23, п. 5 ст. 28, ст. 30, 31 Закону про захист прав споживачів, а також у випадках, передбачених іншими законами або договором, визначається судом виходячи з ціни товару (виконання роботи, надання послуги), що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено продавцем (виробником ) або організацією, яка виконує функції продавця (виробника), виконавця на день винесення рішення, оскільки продавець (виробник) або організація, що виконує функції продавця (виробника), виконавець не виконали покладену на них п. 5 ст. 13 названого Закону обов'язок задовольнити вимоги споживача щодо сплати неустойки в добровільному порядку.
Враховуючи, що Закон про захист прав споживачів не містить будь-яких вилучень із загальних правил нарахування та стягнення неустойки, суд відповідно до ст. 333 ГК РФ має право зменшити розмір неустойки, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язань. При цьому судом повинні бути прийняті до уваги ступінь виконання зобов'язання боржником, майновий стан позивача, а також не тільки майновий, але і всякий інший заслуговує поваги інтерес відповідача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Майнова відповідальність за порушення строків виконання вимог споживача "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Правове та майновий стан спеціалізованих підрозділів визначається головою місцевої адміністрації самостійно, виходячи з особливостей муніципального освіти і специфіки муніципального господарства. Керівники цих структурних підрозділів видають накази і розпорядження, правом
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Разом з тим
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  майнової цивільно-правової відповідальності, а неустойка, крім того, виконує функції одного із способів забезпечення зобов'язань, тому їх застосування можливе при порушенні зобов'язань за участю підприємців, але з урахуванням як загальних, так і спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові відносини ". У чинному Цивільному кодексі про товарно-грошових відносинах не згадується прямо, однак найменування і зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508 -524) містять згадка саме про товар, а в числі
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  майнові права), не відокремлені в самостійні параграфи: відповідні відносини регулюються загальними положеннями про купівлю-продаж (§ 1 гл. 30 ЦК), якщо це не суперечить правилам спеціального законодавства (див. п. 2, 3 ст. 454 ЦК), утримання чи характеру відчужуваного блага (див. п. 4 ст . 454 ЦК). В основі взаємодії правил про договір купівлі-продажу - принцип субсидіарного
 6. § 3. Договори поставки та контрактації
  майновий рід (genus limitatum) * ( 67). При зверненні до § 5 гл. 30 ГК зазвичай виникає питання: чи повинна сільгосппродукція відсутнім на момент укладення договору (з тим, щоб продавець, виконуючи договір, спочатку її справив, а потім здав) або вона може існувати (т.е . продавець, виконуючи договір, міг здати те, що на момент укладення договору вже існує), тобто чи є для
 7. § 1. Загальні положення про підряд
  майнової сферою. Підрядний результат або сам є майном (побудований будинок, зшитий костюм), або яким-небудь його якістю, властивістю, ознакою (відремонтований будинок, відпрасований костюм, перенесена меблі, вимитий підлогу), при цьому його виникнення знову-таки зазвичай пов'язане з використанням різного майна (матеріалів, * (409) обладнання і інш.). І тільки окремі підрядні
 8. § 4. Зобов'язання з буксирування
  майнової відповідальності учасників буксирувального процесу при річковий буксируванні в ряді ситуацій засвідчуються комерційними актами або актами загальної форми, які складаються буксирувальниками за заявами відправників та одержувачів буксируваних об'єктів (ст. 160 КВВТ). Комерційний акт складається при видачі буксирі об'єкта для посвідчення певних обставин, прямо зазначених у ст.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як річ. Не випадково, що таки не отримав однозначного рішення питання про можливість віднесення до речей біоматеріалу
 10. § 8. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  майнові втрати виникли у потерпілого як наслідок порушення його особистих немайнових благ, зокрема таких, як життя і здоров'я, можна говорити про завдання йому моральної шкоди, який також підлягає компенсації. Громадяни-споживачі мають право на компенсацію моральної шкоди і тоді, коли він виник в результаті порушення їх майнових прав (ст. 15 Закону РФ "Про захист прав