Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Зміна і розірвання договору поставки

Одним з наслідків невиконання чи неналежного виконання договору поставки за певних умов може служити реалізація відповідно постачальником або покупцем прав на односторонню відмову від виконання договору. Це допускається у разі істотного порушення договору однією зі сторін. Стаття 523 ЦК називає ті порушення умов договору з боку як постачальника, так і покупця, які передбачаються суттєвими і, отже, можуть служити підставою для відмови контрагента від виконання договору, тобто його одностороннього розірвання або зміни. До їх числа належать:
- з боку постачальника - неодноразове порушення термінів поставки товарів або поставка товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк;
- з боку покупця - неодноразове порушення термінів оплати товарів або неодноразова невибірка товарів.
За наявності зазначених порушень відповідна сторона (постачальник або покупець) отримує право вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням або зміною договору (п. 5 ст. 453 ЦК). При цьому відповідно до ст. 524 ЦК, якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання контрагентом добросовісна сторона придбає товари в іншого продавця за вищою ціною (покупець) або продасть товари за нижчою ціною (постачальник), ніж було передбачено договором, вона має право вимагати від контрагента, порушив зобов'язання, відшкодування збитків у вигляді різниці між ціною договору і ціною, встановленою поза нього угоді (конкретні збитки). Зазначені збитки можуть бути стягнуті і в тих випадках, коли угода замість розірваного договору не відбувалася. Для розрахунку збитків може бути використана поточна ціна на відповідний товар, що існувала на момент розірвання договору. Під нею розуміється ціна, стягується при порівнянних обставин за аналогічний товар у місці, де повинна бути здійснена передача товару (абстрактні збитки).
Диференціація збитків на конкретні й абстрактні є і в міжнародному торговому обороті. Наприклад, Віденською конвенцією передбачено, що якщо договір розірвано, а покупець розумним чином і в розумний строк після його розірвання купив товар на заміну (або продавець перепродав товар), то сторона, що вимагає відшкодування збитків, може стягнути різницю між договірною ціною і ціною, встановленою поза угоді, а також будь-які додаткові збитки, які можуть бути стягнуті на підставі Конвенції (ст. 75). Про абстрактні збитки йдеться в ст. 76 Віденської конвенції, згідно з якою, якщо договір розірвано і є поточна ціна на даний товар, сторона, що вимагає відшкодування збитків, може, якщо вона не здійснила відповідні закупівлі або перепродажу товарів, зажадати різницю між ціною, встановленою в договорі, і поточною ціною на момент розірвання договору, а також відшкодування додаткових збитків.
У Принципах міжнародних комерційних договорів аналогічні положення про конкретних і абстрактних збитки набувають загального характеру стосовно до будь-яких видів договірних зобов'язань. Наприклад, право кредитора на відшкодування абстрактних збитків закріплено в ст. 7.4.6. У разі, коли замінює угода не була здійснена, але існує поточна ціна стосовно виконання, що є предметом договору, презюміруется, що збиток становить різниця між договірною ціною і поточною ціною в момент, коли було припинено договір. Звертає на себе увагу підхід до доведенню розміру поточної ціни. "Такою ціною, - йдеться в коментарі, - часто, але зовсім необов'язково буде ціна-якого організованого ринку. Доказ поточної ціни може бути отримано від професійних організацій, торгових палат тощо" (1).
---
(1) Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 227.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зміна і розірвання договору поставки "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також у галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП В
 2. § 3. Окремі джерела муніципального права
  зміну меж місцевого самоврядування, самостійного визначення населенням структури органів місцевого самоврядування. Конституція передбачає можливість наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями, судовий захист місцевого самоврядування, обов'язковість компенсації додаткових витрат місцевого самоврядування, що виникли у зв'язку з рішеннями
 3. § 2. Місцева адміністрація
  змінам і різного роду новацій. Комісії місцевих адміністрацій. Демократичні початку в діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування обумовлюють залучення населення до їх роботи. Тому поряд з відділами, управліннями і комітетами у складі адміністрацій діють тимчасові і постійні комісії (за призначенням пенсій; цивільним обрядам; організації літнього відпочинку
 4. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  зміну або припинення цивільних прав та обов'язків »(п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, або за участю сторони-підприємця про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Іншими
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  зміни договору з особливих підстав. Вони полягають в тому , що приєдналася сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання, хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зміна ціни товару залежно від показників, що зумовлюють цю ціну (собівартість, затрати тощо) і визначатися спосіб перегляду ціни. Якщо спосіб перегляду ціни товару не визначений договором, то ціна визначається виходячи із співвідношення показників, що впливають на ціну, на момент укладення договору і на момент передачі товару. Момент передачі товару визначається договором і є
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  змінам і коло органів, яким банки зобов'язані надавати відомості, що становлять банківську таємницю, буде розширено. Вимоги про зміну режиму банківської таємниці мотивуються необхідністю посилення боротьби проти «відмивання» в банках грошей , отриманих різними протизаконними Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 8. § 2. Способи і механізм захисту прав та інтересів підприємця
  змінами та доповненнями / / Відомості РФ. 1992. № 17. ст. 888; Див також: Закон про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації: Коментар / Відп . ред. А.Ю. Шумілов. М., 1995. [14] Не можна не відзначити, що в діяльності деяких охоронних структур відбувається зрощування охоронного і злочинного бізнесу, наслідком чого є ослаблення безпеки підприємництва.
 9. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  змінам; 2) «ковзаючі» ціни, виражені в певній грошовій сумі, яка однак, може надалі відхилятися (у відомих межах) в ту чи іншу сторону згідно коливанням вартості ціноутворюючих факторів (таких, зокрема, як робоча сила, сировина, обладнання тощо); 3) ціни з наступною фіксацією, при яких сума, що належить продавцеві, відповідає, наприклад,
 10. § 2 . Види цивільно-правових договорів
  зміни прав на річ, але породжують зобов'язальні права і обов'язки учасників договору. Незважаючи на те що поділ договорів на речові і зобов'язальні є доктринальним, ця класифікація робить досить відчутний вплив на правозастосовчу практику. Концептуальною основою сучасного російського цивільного законодавства стала класифікація договорів за критерієм
© 2014-2022  yport.inf.ua