Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 2. Капітан морського порту. Функції капітана морського порту щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту

Відповідно до ст. 74 КТМ РФ, функції щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту здійснює капітан морського порту. Він діє відповідно до Положення про капітана морського порту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту РФ від 19 грудня 2006 р. № 156 [132].
Згідно з Положенням, капітан морського порту є посадовою особою, яка виконує функції щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, передбачені Кодексом торгового мореплавання Російської Федерації та іншими федеральними законами, і здійснює їх у межах наданих повноважень.
Капітан морського порту підпорядковується безпосередньо Федеральному агентству морського і річкового транспорту і призначається на посаду і звільняється з посади Федеральним агентством морського і річкового транспорту за поданням Федеральної служби з нагляду у сфері транспорту.
Повноваження капітана морського порту поширюються на акваторію і територію відповідного морського торгового порту або морського спеціалізованого порту.
Розпорядження капітана морського порту з належать до його повноважень питань забезпечення безпеки мореплавання і порядку в морському порту обов'язкові для всіх знаходяться в морському порту суден, організацій та громадян.
Посадові особи федеральних органів виконавчої влади та посадові особи органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що знаходяться в морському порту, погоджують свої дії з капітаном морського порту лише у випадку, якщо дії зазначених посадових осіб зачіпають компетенцію капітана морського порту.
Капітан морського порту очолює Службу капітана порту (СКП), яка є структурним підрозділом відповідного федерального державного установи - Адміністрації морського порту.
Працівники СКП приймаються на роботу і звільняються з роботи керівником відповідної адміністрації морського порту за поданням капітана морського порту.
Керівник адміністрації морського порту не вправі давати вказівки капітану морського порту з питань, віднесених до компетенції капітана морського порту, або іншим чином впливати на виконання капітаном морського порту функцій, віднесених до його відання.
Капітан морського порту та уповноважені ним посадові особи СКП мають право відвідувати суду і портові засоби в морському порту, використовувані з метою торговельного мореплавства при здійсненні капітаном морського порту покладених на нього функцій щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту.
До основних функцій і повноважень капітана морського порту відносяться:
- забезпечення безпеки мореплавання і порядку в морському порту;
- контроль за дотриманням в морському порту міжнародних договорів Російської Федерації, що відносяться до торгового мореплавання, і законодавства Російської Федерації про торговельне судноплавство, розпоряджень капітана морського порту, вжиття заходів до попередження та припинення їх порушень;
- перевірка готовності судів до виходу в море і видача дозволів на вихід з морського порту, включаючи перевірку дійсності суднових та інших обов'язкових документів та їх відповідності фактичному стану суден та їх екіпажів;
- контроль за діяльністю лоцманської служби в морському порту;
- реєстрація суден і видача відповідним судам в установленому порядку суднових документів;
- реєстрація права власності на судна і споруджувані суду, іпотеки судна чи споруджуваного судна та інших прав на судна , видача в установленому порядку відповідних документів;
- видача свідоцтв про страхування чи іншому фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;
- видача дипломів, підтверджень до дипломів , що засвідчують їх видачу, кваліфікаційних та спеціальних свідоцтв фахівця;
- видача дозволів на підйом затонулого в море майна та проведення в морському порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт;
- розслідування аварійних випадків із суднами та ін
При здійсненні своїх функцій капітан морського порту має право:
- давати розпорядження з належать до його повноважень питань забезпечення безпеки мореплавання і порядку в морському порту, обов'язкові для всіх знаходяться в морському порту суден, організацій та громадян;
- запитувати інформацію в галузі безпеки мореплавства і порядку в морському порту у організацій і громадян;
- залучати фахівців, що володіють необхідними професійними знаннями і мають кваліфікацію, підтверджену відповідними документами, для визначення відповідності судна та його обладнання вимогам міжнародних договорів Російської Федерації, що відносяться до торгового мореплавання, і законодавству Російської Федерації про торговельне судноплавство при оглядах і контрольних оглядах судна і видачі дозволу на вихід судна з морського порту.
Капітан морського порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього функцій відповідно до законодавства Російської Федерації.
Капітан морського порту може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності Федеральним агентством морського і річкового транспорту самостійно, а також за поданням Міністерства транспорту Російської Федерації, Федеральної служби з нагляду у сфері транспорту або керівника відповідної адміністрації морського порту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Капітан морського порту. Функції капітана морського порту щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. За допомогою яких методів забезпечується безпека мореплавання? 2. Якими правомочностями володіє капітан морського порту з контролю за безпекою міжнародного мореплавства? 3. Які правові наслідки порушення судами портових правил? 4. Назвіть основні міжнародні правові акти, що передбачають обов'язок держав проводити розслідування морських
 2. Коментар до статті 23.38
  1. Згідно з Положенням про Міністерство транспорту Російської Федерації, затвердженим Постановою Уряду РФ від 30 грудня 2000 р. N 1038 (в ред. Постанови Уряду РФ від 29 листопада 2002 р. N 854), морський транспорт відноситься до галузей транспортного комплексу, підвідомчим Мінтрансу Росії. Вичерпний перелік повноважень в галузі морського транспорту, віднесених до відання
 3. 5.1. Капітан порту. Його права і обов'язки
  Морський торговельний порт - транспортний вузол, призначений для перевалки вантажів і пересадки пасажирів з морського транспорту на сухопутний і назад. Хоча більшість великих морських торговельних портів є портами загального призначення, за останні роки отримали розвиток і спеціалізовані торгові порти, в яких один вид вантажу превалює і визначає характер діяльності цих портів. До них
 4. § 4. Випадково підняте затонуле майно
  Згідно ст. 114 КТМ РФ затонуле майно, випадково підняте у внутрішніх морських водах, територіальному морі РФ або відкритому морі при здійсненні операцій, пов'язаних з торговельним мореплавством, повинно бути здане портовим властям найближчого морського порту. У такому випадку виплачується винагорода в розмірі 1/3 вартості зданого майна. Якщо за характером зданого майна, знакам і
 5. Коментар до статті 11.10
  1. Див п. 5 коментарю до ст. 11.6. Згідно ст. 30 КВВТ вжиття заходів щодо забезпечення безпеки плавання судна покладається на капітана судна. Стосовно до відносин, що регулюються КВВТ, права і обов'язки капітана судна з підтримання порядку на судні визначені ст. 31 КВВТ. 2. Відповідно до ст. 38 КВВТ нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства і порядку в порту, в тому числі
 6. 4.2. Капітан судна. Статутні положення
  "Капітан є керівником суднового екіпажу, довіреною особою держави, який відповідає за збереження судна, життя перебувають на ньому людей і вантаж", - свідчила стаття 60 Статуту служби на суднах Міністерства морського флоту Союзу РСР . З таким твердженням не можна не погодитися. Так було з моменту зародження мореплавства, так є і так буде поки суду будуть виходити в море, тому що
 7. § 4. Встановлення районів обов'язковою і необов'язковою лоцманської проводки суден
  Відповідно до ст. 89 КТМ РФ Мінтранс Росії за узгодженням з Міноборони і Федеральним агентством з рибальства встановлює райони обов'язкового і районів необов'язковою лоцманської проводки суден. У районах обов'язкової лоцманської проводки плавання без морського лоцмана не допускається. Капітан судна, який порушив це правило, несе адміністративну відповідальність (ст. 11.7 «Порушення правил
 8. 3. Особливості договору буксирування на морському транспорті
  На морському транспорті використовується два види договору буксирування: договори морської або портової буксирування. У першому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно чи інший плавучий об'єкт на певну відстань, а в другому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно (інший плавучий об'єкт) для виконання маневрів на акваторії порту , в
 9. § 3. Правовий статус морського лоцмана
  До прийняття чинного КТМ РФ лоцманська проводка могла здійснюватися виключно державними морськими лоцманами. Зараз морський лоцман може бути не тільки працівником лоцманської служби державної організації, а й представником недержавної організації з лоцманського проведення суден (Постанова Конституційного суду РФ від 06.04.2004 р. № 7-П). Положенням про морські
 10. М.І.Савченко. Морське право , 2008

 11. § 1. Поняття і склад екіпажу судна.
  Мінімальний склад екіпажу судна Поняття «екіпаж судна» дано в Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р. - це колектив осіб, дійсно зайнятих під час рейсу на борту виконанням обов'язків, пов'язаних з експлуатацією судна або обслуговуванням на ньому, та включених до суднової ролі. Відповідно до ст. 11 Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства
 12. § 2. Підйом затонулого майна його власником
  Правовий режим підйому, видалення або знищення затонулого майна в основному спрямований на забезпечення безпеки мореплавання на фарватері, підходах до портів і портових водах, а також на охорону навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами. Так, якщо затонуле майно створює загрозу безпеці мореплавання або заподіяння шкоди морської середовищі або
 13. Стаття 263. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту Коментар до статті 263
  1. Об'єкт злочину - безпека руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту. 2. Предмет злочину - відповідні види саморушних технічних засобів, що відносяться до залізничного, повітряного або водного транспорту. Залізничний транспорт - виробничий технологічний комплекс, що включає залізничний рухомий склад і
 14. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  1. Барсегов Ю. Світовий океан: право, політика, дипломатія. М., 1983. - 287 с. 2. Вилегжаніна А., Гуреєв С., Іванов Г. Міжнародне морське право. М., 2003. - 385 с. 3. Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. - Мн., 1997. - 128 с. 4. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. - М.: Російська панорама, 1999. - 247 с. 5. Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської
 15. ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
  КТМ Російської Федерації - Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. КТМ Республіки Білорусь - Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. КТМ Естонської Республіки - Кодекс торговельного мореплавства Естонської Республіки. БНА - Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства. ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я. ГМССБ -
 16. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 17. 30.3. Управління портами
  Значна частина сфери державного управління морським і річковим транспортом припадає на управління портами. Для цього була створена державна організація «Укр-морпорт». Згідно Закону України «Про морські порти України» морський порт (далі - порт) - транспортне підприємство, яке на відведених йому і створених ним території та акваторії здійснює обслуговування суден, пасажирів і
© 2014-2022  yport.inf.ua