Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Конфіскація.

Ще одним похідним підставою виникнення права власності на майно у держави в результаті його примусового вилучення у власника без компенсації є конфіскація, що представляє собою санкцію, застосовану до приватного власника в установленому законом порядку за вчинення ним правопорушення (ст . 243 ЦК) * (844).
Так, застосування конфіскації за цивільне правопорушення передбачається ст. 169 ЦК, яка встановлює можливість безоплатного вилучення майна в дохід держави у разі вчинення правочину з метою, суперечною основам правопорядку і моральності.
Аналогічно, якщо угода визнана недійсною через її вчинення під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною або збігу тяжких обставин, то майно, одержане за угодою потерпілим від іншої сторони, а також причитавшееся йому у відшкодування переданого іншій стороні, звертається в доход Російської Федерації (ст. 179 ЦК).
Ще одним прикладом конфіскації в ГК є п. 5 ст. 1252 ЦК, згідно з яким обладнання, інші пристрої та матеріали, головним чином використовуються або призначені для вчинення порушення виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації, за рішенням суду підлягають вилученню з обігу та знищення за рахунок порушника, якщо законом не передбачено їх звернення в дохід Російської Федерації.
Стаття 50 ЗК передбачає, що земельна ділянка може бути безоплатно вилучено у його власника за рішенням суду у вигляді санкції за вчинення злочину * (845).
Стаття 3.7 КоАП передбачає конфіскацію знаряддя чи предмета адміністративного правопорушення.
Стаття 1041 КК * (846) припускає конфіскацію наступного майна: а) грошей, цінностей та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів, передбачених низкою статей Особливої частини КК, і будь-яких доходів від цього майна, за винятком майна і доходів від нього, підлягають поверненню законному власнику; б) грошей, цінностей та іншого майна, в які майно, отримане в результаті вчинення злочину, і доходи від цього майна були частково або повністю перетворені; в) грошей, цінностей та іншого майна, що використовуються або призначених для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації); г) знарядь, обладнання або інших засобів вчинення злочину, що належать обвинуваченому. Якщо майно, отримане в результаті вчинення злочину, і (або) доходи від цього майна були долучені до майна, придбаного законним шляхом, конфіскації підлягає та частина цього майна, яка відповідає вартості долучених майна і доходів від нього. Вищевказане майно, передане засудженим іншій особі (організації), підлягає конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що воно отримано внаслідок злочинних дій.
За загальним правилом конфіскація здійснюється у судовому порядку. Вилучення в адміністративному порядку може бути оскаржено до суду (п. 2 ст. 11 та п. 2 ст. 243 ЦК), оскільки цим порушується право власності, зміст і багато гарантії якого встановлює закон
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Конфіскація. "
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  конфіскації, накладати штрафи, закривати контрреволюційні органи друку, проводити арешти, розпускати громадські організації, що закликають до активної протидії або повалення радянської влади. У цьому ж документі Радам пропонувалося обирати зі свого середовища виконавчий орган (виконавчий комітет, президія), на який покладалося проведення в життя постанов Ради і вся
 2. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  конфіскацію іноземних інвестицій, крім як у виняткових випадках, передбачених законодавчими актами, коли ці заходи вживаються в суспільних інтересах. При цьому при націоналізації або реквізиції іноземному інвестору виплачується швидка, адекватна і ефективна компенсація, а рішення органів державного управління про вилучення іноземних інвестицій можуть бути оскаржені в
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  конфіскації незаконно отриманого як санкції за вчинення злочину або адміністративного правопорушення, в якості яких, нерідко кваліфікуються угоди, що підпадають під дію ст. 169 ГК, б) труднощі доведення умов, необхідних для застосування ст. 169 ГК, в) відносна невизначеність поняття "основи правопорядку і моральності"; г) обережний підхід суддів до застосування ст.
 4. § 2. Ознаки речового права
  Методологія визначення ознак речового права. Завдання дослідника полягає у знаходженні ознак речового права, особливо якщо врахувати, що законодавець залишив це питання відкритим. Юридична наука виробила безліч різноманітних концепцій речового права; ми навряд чи знайдемо хоча б дві точки зору, які збігаються. У зв'язку з цим хотілося б випередити аналіз ознак речових прав поряд
 5. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  конфіскацію. Підставою припинення права власності, яке одночасно не є підставою виникнення цього права у іншої особи, виступає загибель (знищення) речі (п. 1 ст. 235 ЦК), про що йшла мова в § 2 цієї глави (при цьому, строго кажучи, право власності на матеріальні залишки знищеної речі зберігається). Цьому основи ми не будемо приділяти спеціальну увагу.
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  конфіскація, що представляє собою санкцію, застосовану до приватного власника в установленому законом порядку за вчинення ним правопорушення (ст. 243 ЦК) * (844). Так, застосування конфіскації за цивільне правопорушення передбачається ст. 169 ЦК, яка встановлює можливість безоплатного вилучення майна в дохід держави у разі вчинення правочину з метою, суперечною основам
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  конфіскації, на період дії надзвичайних обставин з подальшим відшкодуванням збитків (п. 5 ст. 51 ЗК). Однак, чим відрізняється названа міра від загальної реквізиції, не зовсім зрозуміло. Зокрема, неясно, чому дорівнює період заняття земельної ділянки. Залишається сподіватися, що подальша реформа земельного законодавства усуне, поряд з іншими недоліками, абсолютно непотрібне
 8. § 1. Загальні положення про публічної власності
  конфіскація і націоналізація приватного майна (ст. 242, 243, 306). Цивільним законодавством передбачено також особливий випадок припинення права публічної власності, а саме приватизація, в результаті якої публічна власність перетворюється на приватну. 5. Відома специфіка є у публічно-правових утворень як власників майна. Так, вони практично не можуть бути
 9. § 3. Застава
  конфіскації закладеної речі (п. 2 ст. 354 ЦК) та переказ забезпеченого заставою боргу на іншу особу, якщо заставодавець не погодився зберегти заставу в забезпечення виконання обов'язку нового боржника (ст. 356 ЦК). Особливі види застави. Розглянемо специфіку особливих видів заставних правовідносин. Іпотека представляє собою заставу нерухомих речей * (1269). Предмет іпотеки не передається у володіння
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  конфіскації см. в роботі: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 315-318. * (845) Див підр.: Ромадін М.С. Вилучення земельних ділянок за вчинене правопорушення / / Держава і право. 2003. N 11. * (846) Введено в дію в повному обсязі з 2007 р. / / СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3452. * (847) Див: Косів А. Призначити конфіскацію?! / / Бізнес адвокат. 2000. N 10. * (848)
© 2014-2022  yport.inf.ua