Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт

Замовник у договорі будівельного підряду наділяється вельми широкими правомочностями з контролю і нагляду за діями підрядника з виконання зобов'язань, що випливають з цього договору (ст. 748 ЦК). Зазначені правомочності включають в себе можливість здійснювати перевірку ходу і якості виконуваних робіт, включаючи дотримання термінів їх виконання (графіка робіт), якості наданих підрядником матеріалів, а також правильності використання матеріалів, наданих замовником.
З здійснюваним замовником контролем і наглядом за ходом і якістю виконуваних робіт (точніше, з їх результатом) пов'язані для замовника не тільки права, але й певні обов'язки. Виявивши в ході відповідної перевірки діяльності підрядника будь відступи від умов договору будівельного підряду, які можуть погіршити якість робіт, або інші недоліки, замовник зобов'язаний негайно заявити про це підряднику. Не зробивши цього, замовник надалі втрачає право посилатися на виявлені ним недоліки.
Можливості замовника давати підряднику обов'язкові для нього вказівки, засновані на результатах контролю та нагляду за виконанням робіт, обмежені тим обставиною, що вони не повинні суперечити умовам договору будівельного підряду. Крім того, обов'язок підрядника виконувати отримані в ході будівництва вказівки замовника поширюється лише на ті вказівки останнього, які не надають собою втручання в оперативно-господарську діяльність підрядника. За загальним правилом здійснення контролю та нагляду за виконанням робіт за договором будівельного підряду являє собою право замовника: згідно п. 4 ст. 748 ГК підрядник, неналежним чином виконав роботи, не має права посилатися на те, що замовник не здійснював контроль і нагляд за їх виконанням.
Виняток становлять лише випадки, коли обов'язок здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт покладено на замовника законом. Прикладом покладання законом обов'язки щодо здійснення будівельного контролю як на підрядника, так і на замовника за договором будівельного підряду може служити норма ч. 4 ст. 53 Містобудівного кодексу. Відповідно до зазначеної норми підрядником і замовником у процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту повинен проводитися контроль за виконанням робіт, які впливають на безпеку об'єкта капітального будівництва. Ними також повинен здійснюватися контроль за безпекою будівельних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, якщо усунення виявлених в процесі проведення будівельного контролю недоліків неможливо без розбирання або пошкодження інших будівельних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, за відповідністю зазначених робіт, конструкцій і ділянок мереж вимогам технічних регламентів та проектної документації. За результатами проведення контролю за виконанням зазначених робіт складаються акти обстеження робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення.
З метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом замовник може залучити інженера (інженерну організацію), уклавши з ним договір про надання замовнику відповідних послуг. У цьому випадку інженер (інженерна організація) діє від імені замовника, в тому числі і у взаєминах з підрядником (ст. 749 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  нагляд за виконанням будівельних робіт. Договір замовника з інженерної організацією. Здача і приймання результату робіт, виконаних за договором. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт для будівництва, його елементи і зміст. Висновок і виконання договору; відповідальність за його
 2. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  контролю та нагляду за виконанням будівельних робіт; - права та обов'язки сторін у галузі співробітництва контрагентів; - права та обов'язки сторін по здачі-приймання результатів робіт; - права та обов'язки сторін з оплати будівельних
 3. § 1. Підряд
  контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника. Замовник, що виявив відступи від умов договору, які можуть погіршити якість робіт, або
 4. § 4. Страхування
  контролю за дотриманням вимог страхового законодавства та забезпечення захисту прав і законних інтересів суб'єктів страхових відносин. Для здійснення зазначених завдань було створено орган державного страхового нагляду Російської Федерації (далі Росстрахнадзор), діючий на підставі Положення. Росстрахнадзор Росії встановлює основні і особливі умови ліцензування страхової
 5. § 2. Стандартизація
  контролю та єдності маркування, а також інші вимоги, встановлені законодавством РФ. Відповідність продукції і послуг обов'язковим вимогам держстандартів визначається в порядку, встановленому законодавством РФ про обов'язкову сертифікацію продукції і послуг. Всі інші вимоги держстандартів до продукції, робіт і послуг є рекомендаційними. Сторони можуть їх змінити при
 6. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  контролю як з боку державних, так і з боку муніципальних органів та інститутів громадянського суспільства. Не узгоджується висновок А.А. Акмалова і з практикою: судова влада не тільки підтверджує наявність, а й послідовно контролює дотримання принципу пропорційності делегованих органам місцевого самоврядування повноважень переданим їм матеріальних і фінансових ресурсів. В
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  контролем своїх батьків, усиновителів і опікунів (ст. 26 ЦК). Даний контроль виражається в тому, що для здійснення угоди необхідно отримати згоду зазначених осіб, виражене у письмовій формі. Відсутність такої згоди може стати підставою для визнання угоди недійсною на вимогу батьків, усиновителів і опікунів. Для застосування правил, присвячених операціях
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  контрольні, що дозволяють одному суб'єкту цивільних правовідносин контролювати іншого (контроль замовника, авторський нагляд проектних організацій і т.д.); г) інформаційні, в силу яких сторони зобов'язані обмінюватися певною інформацією (обов'язок підрядника інформувати замовника про обставини, що відносяться до придатності і міцності виконаних робіт, обов'язок продавця
 9. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  контролю та нагляду у сферах санітарно-епідеміологічної, пожежної, промислової, екологічної та іншої безпеки, захисту прав споживачів і благополуччя людини, на проведення інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості, що знаходяться в міських та сільських поселеннях, інших муніципальних утвореннях, в необхідних випадках органів архітектури, містобудування та відповідних
 10. § 7. Припинення житлових правовідносин
  контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установ та органів кримінально-виконавчої системи, які загинули (померли) або пропали безвісти при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків; 2) пенсіонери по старості; 3) члени сім'ї працівника, якому було надано службове жиле приміщення або житлове приміщення у гуртожитку та який помер; 4)
© 2014-2022  yport.inf.ua