Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009 - перейти до змісту підручника

НОРМАТИВНІ АКТИ

1. Загальна декларація прав людини прийнята на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН Резолюцією 217 A (III) від 10 грудня 1948
2. Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 року у ред. від 28 вересня 1979
3. Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 (переглянута в Парижі 24 липня 1971). Переглянута Конвенція та протоколи до неї набули чинності 10 липня 1974
4. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женева, 29 жовтня 1971 р.). Конвенція прийнята Міжнародною конференцією держав з охорони фонограм, що відбулася в Женеві 18 - 29 жовтня 1971 Конвенція набула чинності 18 квітня 1973
5. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (Стокгольм 14 липня 1967 р., в редакції від 2 жовтня 1979; набула чинності для СРСР 26 квітня 1970).
6. Міжнародна конвенція про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення прийнята Дипломатичною конференцією з міжнародної охорони інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим, 10 - 26 жовтень 1961 р.). Конвенція набула чинності 18 травня 1964 Російська Федерація стала учасницею Конвенції 26 травня 2003
7. Федеральний закон від 12 січня 1996 р. N 7-ФЗ "Про некомерційні організації".
8. Федеральний закон від 13 березня 2006 р. N 38-ФЗ "Про рекламу".
9. Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".
10. Федеральний закон від 18 грудня 2006 р. N 231-ФЗ "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації".
11. Указ Президента РФ від 5 грудня 1998 р. N 1471 "Про заходи щодо реалізації прав авторів творів, виконавців і виробників фонограм на винагороду за відтворення в особистих цілях аудіовізуального твору чи звукозапису твори".
12. Указ Президента РФ від 7 жовтня 1993 р. N 1607 "Про державну політику в галузі охорони авторського права і суміжних прав".
13. Постанова Уряду РФ від 16 червня 2004 р. N 299 "Про затвердження Положення про Федеральної службі з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам".
14. Постанова Уряду РФ від 2 грудня 2004 р. N 726 "Щодо порядку розпорядження виключним правом Російської Федерації на результати інтелектуальної діяльності в галузі геодезії і картографії".
15. Постанова Уряду РФ від 21 березня 1994 р. N 218 "Про мінімальні ставки авторської винагороди за деякі види використання творів літератури і мистецтва".
16. Постанова Уряду РФ від 29 грудня 2007 р. N 988 "Про затвердження правил збору, розподілу та виплати винагороди виконавцям і виробникам фонограм за використання фонограм, опублікованих в комерційних цілях".
17. Постанова Уряду РФ від 29 грудня 2007 р. N 992 "Про затвердження Положення про державну акредитацію організацій, що здійснюють колективне управління авторськими і суміжними правами".
18. Постанова Уряду РФ від 29 травня 1998 р. N 524 "Про мінімальні ставки винагороди авторам кінематографічних творів, виробництво (зйомка) яких здійснено до 3 серпня 1992 р.".
19. Наказ Міністерства культури і масових комунікацій РФ від 9 листопада 2005 р. N 539 "Про Експертну раду з авторського права та суміжних прав при Міністерстві культури і масових комунікацій Російської Федерації".
20. Звід законів Російської імперії. СПб.: Державна друкарня, 1990.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НОРМАТИВНІ АКТИ "
 1. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  нормативні акти суб'єктів Російської Федерації. Згідно ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації закони та інші нормативні акти суб'єктів Російської Федерації не можуть суперечити зазначеним федеральним законам. У разі протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російській Федерації, діє федеральний закон. Федеральним законом, що визначає основи (загальні
 2. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  нормативних правових актів, нормативних договорів (міжнародних і внутрішньодержавних), правових позицій конституційних (статутних) судів. Зв'язки між складовими законодавство актами складні і різноманітні. З їх урахуванням в законодавстві виділяють ряд його внутрішніх структур, зокрема, ієрархічну (вертикальну), галузеву (горизонтальну), федеративну і комплексну.
 3. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  нормативні прерогативи місцевого самоврядування: місцевого населення або все ж співтовариства муніципальних чиновників? Відповідь на це питання неможливий без виявлення дійсних інтересів різних груп місцевого населення, можливостей щодо здійснення зазначених інтересів, співвідношення названих інтересів, можливостей з реальною поведінкою тих чи інших суб'єктів. Аксиологический метод змушує
 4. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  нормативну основу. Звичайно , прийняття нормативних актів, які опосередковують самодіяльність мешканців, важливо виробляти, базуючись хоча б на мінімальному досвіді і практиці конкретних цивільних ініціатив. Воно не може також означати негайного, повсюдного і активного застосування даних актів. Нормативні акти про громадському самоврядування повинні очікувати відповідні громадянські ініціативи і
 5. § 2. Місцевий референдум
  нормативного акта, орган місцевого самоврядування зобов'язаний видати такий акт. Причому названий орган зобов'язаний протягом 15 днів з дня набрання чинності рішення, прийнятого на місцевий референдум, визначити термін підготовки такого акта. Термін підготовки даного акту не може перевищувати один рік. Індивідуальне рішення місцевого референдуму може бути скасовано або змінено шляхом прийняття іншого рішення на
 6. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  нормативних правових актів Челябінської області. 1996. N 2. Порядок призначення і проведення опитування громадян визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення. Федеральний законодавець визначив, що в нормативному правовому акті представницького органу муніципального утворення про призначення опитування громадян
 7. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  нормативний характер, видаються у формі постанов глави, а ненормативні - у формі його розпоряджень. Акти глави місцевої адміністрації. Голова місцевої адміністрації в межах своїх повноважень, встановлених федеральними законами, законами суб'єктів РФ, статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, видає постанови з
 8. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  нормативними правовими актами органу місцевого самоврядування; отримання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків; доступ в установленому порядку до відомостей, що становлять державну таємницю , необхідним для виконання посадових обов'язків; доступ в установленому порядку у зв'язку з виконанням посадових обов'язків у
 9. § 1. Поняття комерційного права
  нормативно-правовий режим. Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 4 Комерційні відносини, будучи по суті цивільними (приватними) відносинами, характеризуються особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна,
 10. § 2. Джерела комерційного права
  нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм соціально-економічним змістом, невіддільне від характеру регульованих їм відносин, їх режиму, принципів, методів регламентації.
© 2014-2022  yport.inf.ua