Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Закінчений злочин


Злочин визнається закінченим, якщо в скоєному особою діянні містяться всі ознаки складу злочину, передбаченого КК (ч. 1 ст. 29). Момент закінчення переступив-лення залежить від конструкції складу злочину. Для одних злочинів характерно, що вони вважаються закінченими лише при настанні певних суспільно небезпечних наслідки-вий. Такі, зокрема, злочини, передбачені ст. 105,
111, 189, 286 КК і ін Ряд складів сконструйований так, що пре-ступления вважаються закінченими з моменту вчинення само-го суспільно небезпечного діяння незалежно від настання суспільно небезпечних наслідків (ст. 126 , 130, 163 КК та ін.)
Нагадаємо: якщо законодавець включає суспільно небез-ні наслідки в якості обов'язкової ознаки об'єктивної сторони, вимагаючи їх фактичного настання для визнання злочину закінченим, то такі склади злочину нази-вають матеріальними. Склади ж злочинів, які вважають-
ся закінченими з моменту вчинення зазначеного в законі дей-
ствия або бездіяльності, незалежно від настання суспільно небезпечних наслідків, називаються формальними.
Саме по собі поділ складів в залежності від їх кон-струірованія в нормах Особливої ??частини на матеріальні і формальні необхідно і повністю себе виправдовує, оскільки сприяє правильному визначенню моменту закінчення
1 Див: Дурманов Н.Д. Указ. соч.; Тишкевич І.С. Умови і межі НЕ-
обходимой оборони. М., 1969. С. 128-130.

Злочину, а отже, вирішення важливого питання про від-граніченіі закінченого злочину від незакінченого. У фор-мінімальних складах момент закінчення злочину також може бути різним. Так, для одних складів необхідно вчинення конкретного суспільно небезпечного діяння, передбаченого відповідною нормою. Зокрема, злочин, передбаченої ст. 290 КК, вважається закінченим з моменту отри-ня хабара; для закінчення даного злочину не грає ролі, настали чи ні які-небудь шкідливі наслідки небезпечних дей-наслідком винного. Для інших формальних складів достатньо факту організаційної діяльності, яка ще не реалізовувати-лась в конкретне посягання на охоронюваний кримінальним за-Коном об'єкт. Так, бандитизм вважається закінченим преступле-ням вже з моменту створення озброєної банди з метою напа-дення на громадян або організації.
Тут ми маємо справу з певним різновидом формальних складів, які в правовій літературі іноді називаються вають «усіченими складами» 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Закінчений злочин "
 1. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  Питання, пов'язані з охороною авторських і суміжних прав, сьогодні продовжують залишатися актуальними. Всім відомо, що в Росії піратство поширене повсюдно і купити оригінальну продукцію набагато складніше, ніж контрафактну. За даними правоохоронних і контролюючих органів, частка контрафактної продукції на споживчому ринку продовжує збільшуватися. Активне зростання кількості
 2. Глава 6 Руська Правда як пам'ятка права
  До наших днів дійшло більше ста списків Руської Правди. Всі вони розпадаються на три основні редакції: Коротка, Велика і Скорочена (позначаються в літературі як КП, ПП і СП). Найдавнішою редакцією (підготовлена ??не пізніше 1054 р.) є Коротка Правда, що складається з Правди Ярослава (ст.1-18), Правди Ярославичів (ст. 19-41), Покон вірний (ст. 42), Уроку мостників (ст. 43 ). Пространная
 3. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
 4. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
  Злочин, яке визначається законодавцем як діяння, являє собою усвідомлене і вольове поводження людини. Поведінка - це процес, що триває в часі. Незалежно від тривалості поведінкового акта його можна розділити на певні етапи. У злочинному поведінці також виділяють різні періоди: виявлення наміру, готування до злочину, замах на злочин, закінчений
 5. Стаття 30. Приготування до злочину і замах на злочин Коментар до статті 30
  У ч. 1 ст. 30 КК РФ готування до злочину визначено як підшукання, виготовлення чи пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з незалежних від цього особи обставин.
 6. Стаття 31. Добровільна відмова від злочину Коментар до статті 31
  Процес скоєння злочину, як було показано вище, в багатьох випадках складається з кількох етапів і може бути не доведений до завершення злочину за різними обставинами. Якщо цей процес переривається з причин, не залежних від волі винного, то залежно від ступеня виконання об'єктивної сторони складу злочину він утворює стадію готування до злочину або
 7. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  Призначення кримінального покарання в Російській Федерації здійснюється тільки судом. Тільки суд може визнати людину винною у вчиненні злочину і призначити покарання за його вчинення. Ці положення закріплені в ст. 49 Конституції РФ, прямо встановила, що кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому
 8. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  Так само як і обставини, що пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, підлягають встановленню в суді. Відповідно до ст. 63 КК РФ перелік обтяжуючих покарання обставин є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а їх встановлення має істотне значення для правильного вирішення питання про індивідуалізацію покарання. Якщо обтяжуюча обставина
 9. Стаття 66. Призначення покарання за незакінчений злочин Коментар до статті 66
  Законодавець диференційовано підійшов до призначення покарання за незакінчений злочин, відокремлюючи стадію готування від стадії замаху. У стадії приготування з боку винного може бути явка з повинною, він може активно сприяти припиненню, розкриттю злочину і т.д. Нарешті, приготування - це перший етап на шляху до злочину. Він вважається менш небезпечною дією навіть по
 10. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  Відповідно до закону під вбивством розуміється протиправне умисне заподіяння смерті іншій людині. Це визначення, вперше закріплене в російському кримінальному законі, дозволяє успішно вирішувати питання відмежування даного злочину від самогубства, заподіяння смерті з необережності, правомірних випадків заподіяння смерті (наприклад, у стані необхідної оборони) та знищення