Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Приготування до вчинення злочину


Підготовчі дії можуть бути самими розмаїтості-вими. Спільним для них є те, що всі вони являють собою створення умов для вчинення злочину. Об'єд-няет їх також і те, що підготовчі дії є навмисними; особа свідомо створює умови для здійснений-ня злочину; суб'єкт не думає обмежитися тільки запро-товітельних діями, він має намір досягти завершення пре-ступления. Але, на відміну від замаху, тут немає ще безпосереднього посягання на об'єкт.
Про приготуванні як про стадії вчинення злочину можна говорити лише тоді, коли особа підготовляється до со-вершению конкретного злочину, маючи намір в по-дальшої довести свій злочинний умисел до кінця, тобто вдосконалення-шити конкретний злочин. У силу цього не можна розглядає-вать в якості приготування випадки, коли особа передбачає взагалі вчинити будь злочин і готується (напри-
1 Див: Дурманов Н.Д. Указ. Соч. С. 42, 43.

заходів, виготовляє ніж або наварює болванку на металеві-
ський прут) «про всяк випадок», виходячи з того, що ці предмети
«можуть стати в нагоді». У подібних випадках дії особи не представляють собою одного із складових етапів єдиного Престо-полон. Однак деякі із згаданих дій можуть бути суспільно небезпечними і утворювати самостійне пре-ступление (ст. 223, 324 КК та ін.)
З об'єктивної сторони закон (ч. 1 ст. 30 КК) характеризує приготування як підшукання, виготовлення або пристосування ня засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочини ня або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам. Кожен з цих об'єктивних ознак має самостійне значен-ня. Наявність одного з них (зрозуміло, за наявності інших необхідних ознак складу злочину) вже достатньо для виконання об'єктивної сторони складу злочину.
Під підшукання розуміється будь-яка форма придбання
засобів чи знарядь вчинення злочину. Це і законні способи - покупка, тимчасове запозичення і т.д. У практиці зустрічаються і незаконні способи придбання засобів чи знарядь (зазвичай шляхом крадіжки). Оскільки закон не обмежує придбання засобів і знарядь лише законними способами, пріісканіе їх може виражатися в будь-якій формі.
Виготовлення - це створення знарядь і засобів вчинення злочину.
Пристосуванням засобів чи знарядь вважається будь дію-віє, спрямоване на їх зміну з метою краще використовувати при скоєнні злочину. Після пристосування кошти або знаряддя стають придатними для вчинення злочину. Поняттям пристосування охоплюються всі способи, за допомогою яких особа змінює наявні засоби або знаряддя для при-дання їм необхідних властивостей і якостей. Зокрема, при посягань-тельствах на особистість виготовляються знаряддя, які здатні заподіяти смерть людині, при підготовці до розкрадання можуть з-готавліваться, наприклад, підроблені документи, які, на мене-нію суб'єкта, допоможуть йому у заволодінні чужим майном.

Під спеціальними пристосуваннями слід розуміти перед-ньо обробку або пристосування знарядь і засобів для більш зручного користування (наприклад, загострювання викрутки для нанесення тілесних ушкоджень, зміцнення металево-го гачка на палиці для крадіжки речей з приміщення) .
Засобами вчинення злочину є предмети матеріального світу, речовини або енергія, фізичні або хи-вів економічні властивості яких використовуються в злочинних цілях.
До таких засобів можна віднести отруйні речовини і наркотичні засоби, листки з наклепницькими вигадками, підроблені бланки і т.д.
До знарядь вчинення злочину належать предмети, ис-пользуемие для збільшення фізичних зусиль, якими непо-безпосередніх заподіюються суспільно небезпечні наслідки.
Це можуть бути як спеціально пристосовані предмети (кастети, фомки, відмички тощо), так і предмети, спеціально не пристосовані та не призначені для вчинення Престо-полон, які однак можуть бути використаними при здійсненням суспільно небезпечного діяння (предмети госпо-венного та побутового призначення, транспорт і т.д.).
Підшукання співучасників - це різні способи знаходжу-дення співучасників і їх вербування, а змова передбачає досягнень-ження угоди про скоєння злочину.
Під іншим умисним створенням умов для вчинення злочину слід розуміти найрізноманітніші дії, ство-дають таку можливість. До них, крім пріісканія і приспо-собления засобів чи знарядь вчинення злочину, можна віднести:
1) невдале підбурювання або пособництво; воно може мати місце, коли одна особа схиляє іншу до здійснений-нию крадіжки, але безуспішно (ч. 5 ст. 34 КК);
2) вивчення місця і часу передбачуваного вчинення злочину (наприклад, суб'єкт вивчає розпорядок дня і при-вичкі проживають в тому чи іншому будинку або квартирі для того, щоб вибрати найбільш зручне місце для крадіжки; особа, вирішивши-шиї пограбувати інкасатора, дізнається, коли той приходить в магазин за виручкою);

3) дії, за допомогою яких винний з'ясовує можли-ність виконання наміченого ним злочину (наприклад, чи-цо, що вирішило зайнятися збутом наркотиків, з'ясовує, де їх можна викрасти);
4) вивчення всіляких перешкод, які можуть зустрі-титься при вчиненні злочину, та розробка способів їх усунення (суб'єкт, який вирішив вчинити крадіжку з магазину, з'ясовує, чи охороняється магазин; якщо охороняється, то яким спо-собом; якщо магазин охороняється сторожем, то суб'єкт вирішує тим чи іншим чином відвернути його увагу; якщо магазин оборудо-ван автоматичною сигналізацією , то суб'єкт розробляє спосіб приведення її у непридатність);
5) дії, що вживаються для приховування наміченого злочину або для забезпечення безперешкодного користу-вання його результатами (підготовляється сховище для після-дме приховування речей, які особа має намір викрасти).
Коло дій, за допомогою яких створюються умови для вчинення злочинів, обширний і виражається в самих раз-особистих формах. Вичерпний їх перелік дати неможливо.
З суб'єктивної сторони готування може бути вдосконалення-шено лише зумисне. На цю обставину прямо зазначено в законі, причому умисел можливий тільки прямий. Здійснюючи під-підготовчих до злочину дії, суб'єкт усвідомлює, що створює своїми діями умови для подальшого вчинення злочину, бажає створення цих умов, передбачає можли-ні суспільно небезпечні наслідки того злочину, кото-рої він бажає вчинити, і прагне, в кінцевому рахунку, до насту-полонених злочинного результату або до завершення злочину.
Мала ступінь суспільної небезпеки підготовчих дій визначається насамперед значною віддалено-стю їх у часі і в просторі від конкретного об'єкта передбачуваного посягання. Можливість настання про-громадської небезпечних наслідків також представляється досить невизначеною. Часто умисел суб'єктом не об'єктивованим на-стільки, щоб можна було говорити про наявність серйозної виріши-мости вчинити злочин.
Суспільна небезпека підготовчих до злочину дій підвищується, якщо вони є необхідними для

скоєння злочину. Так, у приготуванні до виготовлення підроблених грошей пріісканіе і пристосування знарядь Престо-ння є діями, без яких взагалі неможливо вчинити цей злочин.
Для визначення ступеня суспільної небезпеки приготу-вітельних до злочину дій має значення і характер засобів і знарядь, які повинні були бути використані при скоєнні наміченого злочину. Передбачуване викорис-тання предметів, спеціально призначених для вчинення злочину, підвищує ступінь суспільної небезпеки запро-товітельних дій. Такими предметами при приготуванні, наприклад, до вчинення крадіжки є фомки, відмички та ін
І нарешті, значною мірою на ступінь суспільної небезпеки приготування впливає близькість переходу від приготуємо-них дій до реалізації злочину. Чим ближче стоїть суб'єкт до безпосереднього виконання злочину, тим вище ступінь суспільної небезпеки його підготовчих дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Приготування до вчинення злочину "
 1. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
  готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин, приховування злочину. Не всі з названих періодів мають кримінально-правове значення. Так, стадія виявлення умислу має превентивне, оперативно-розшукова значення, але, як правило, не містить у собі підстави кримінальної відповідальності. У таких випадках діє загальновизнаний в теорії кримінального права принцип
 2. 2. Злочин - це діяння
  приготування до вчинення злочину, 3) замаху на вчинення злочину, 4) співучасті у вчиненні злочину ". Злочином, згідно з ч. 1 ст. 11, визнається вчинене винне суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що характеризується ознаками, передбаченими цим Кодексом, і заборонене під загрозою покарання. Частина 2 ст. 10 визнає злочин
 3. 1. Поняття складу злочину
  приготування до вчиненню злочину; 3) замаху на вчинення злочину; 4) співучасті у вчиненні злочину ". Склад злочину він згадує лише в нормах про добровільну відмову і діяльному каятті. З усіх відомих кримінальних кодексів фактично лише КК ФРН містить норму про поняття складу злочину. Кодекси, прийняті в XX в., - КК Франції 1992 р., КК Іспанії 1995 р.,
 4. § 5. Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений злочин
  готування до переступив-лению, то тут правильне вирішення питання про підстави і межах відповідальності представляє значно більшу складність. Думається, що і стосовно до приготування немає причин відступати від основного положення про те, що підставою уго-ловний відповідальності є вчинення діяння, утримуючи-ного всі ознаки складу злочину. В окремих випадках, в
 5. § 4. Підстави і межі відповідальності співучасників
  приготування (якщо запланований злочин було тяжким або особливо тяжким). Інші співучасники теж відповідатимуть відповідно за готування або замах на злочин (ч. 5 ст. 34 КК). Наприклад, була запланована квартирна крадіжка, але виконавцю злочину не вдалося до-вести її до кінця - він був затриманий господарем квартири в мо-мент вилучення цінностей. Дії виконавця
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  приготування своєї щоденної їжі та опалення протягом опалювального сезону свого житлового приміщення; 6) засоби транспорту та інше необхідне громадянину-боржнику у зв'язку з його інвалідністю майно. Конфіскація. Ще одним похідним підставою виникнення права власності на майно у держави в результаті його примусового вилучення у власника без компенсації є
 7. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
  приготування, замаху, співучасті. Загальна частина містила наступні глави: 1) про злочини злочинців взагалі; 2) про покарання; 3) про визначення покарання за злочинами; 4) про пом'якшення і скасування покарань; 5) про простір дій постанов цього Уложення. Покладання давало формальне визначення злочину: "Діяння, воспрещению законом під час його вчинення,
 8. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  приготувань до того не зробили, очевидно, що сторони мали на увазі угоду на різницю, але таке явне виявлення характеру угоди рідко спостерігається "(Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 490). Визнання юридичної сили за угодами на різницю як такими повинно зняти питання про судовий захист заснованих на такому договорі
 9. Стаття 11. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин на території Російської Федерації Коментар до статті 11
  готування або замах було здійснено на території іноземної держави, а закінчено злочин було (в повному обсязі виконана об'єктивна сторона формального складу злочину або наступили суспільно небезпечні наслідки при матеріальному складі злочину) на території Російської
 10. Стаття 30. Приготування до злочину і замах на злочин Коментар до статті 30
  готування до злочину визначено як підшукання, виготовлення чи пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з незалежних від цієї особи обставинам. Таким чином, з
© 2014-2022  yport.inf.ua