Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Організація і порядок проведення торгів


Аукціони та конкурси можуть бути як відкритими, так і закритими.
У відкритому аукціоні та відкритому конкурсі може брати участь будь-яка особа, в закритих - тільки особи, спеціально запрошені для цієї мети.
Якщо інше не передбачено законом, повідомлення про проведення торгів має бути зроблено організатором не менше ніж за 30 днів до їх проведення. Повідомлення має містити відомості:
1) про місце торгів;
2) про час проведення торгів;
3) про предмет торгів ;
4) про форму торгів і порядок їх проведення, в тому числі про оформлення участі в торгах, визначення особи, який виграв торги;
5) про початкову ціну;
6) якщо предметом торгів є тільки право на укладення договору, в повідомленні про майбутні торги повинен бути вказаний надається для цього термін (мова йде не про строк договору, а про час, протягом якого даний договір повинен бути укладений).
Якщо інше не передбачено законом або в повідомленні про торгах, організатор відкритих торгів, який зробив повідомлення, вправі відмовитися від проведення аукціону в будь-який час, але не пізніше, ніж за 3 дні до торгів, а від проведення конкурсу - не пізніше, ніж за 30 днів до конкурсу.
Якщо організатор відкритих торгів відмовився від їх проведення з порушенням зазначених термінів, він зобов'язаний відшкодувати учасникам тільки понесений ними реальний збиток.
Організатор закритого аукціону чи закритого конкурсу зобов'язаний відшкодувати запрошеним їм учасникам реальний збиток незалежно від того, в який саме термін після направлення повідомлення пішов відмову від торгів.
Учасники торгів зобов'язані внести завдаток у розмірі, строки та порядку, які зазначені в повідомленні про проведення торгів. Якщо торги не відбулися, завдаток підлягає поверненню. Завдаток повертається також особам, які брали участь у торгах, але не виграли їх.
При укладенні договору з особою, що виграв торги, сума внесеного ним завдатку зараховується в рахунок виконання зобов'язань за укладеним договором.
Особа, що виграла торги, і організатор торгів підписують у день проведення аукціону або конкурсу протокол про результати торгів, який має силу договору. Особа, що виграла торги, при ухиленні від підписання протоколу втрачає внесений ним завдаток. Організатор торгів, який ухилявся від підписання протоколу, зобов'язаний повернути завдаток у подвійному розмірі, а також відшкодувати особі, котра виграла торги, збитки, завдані участю в торгах, у частині, що перевищує суму завдатку (таким чином, завдаток носить характер забезпечення виконання зобов'язання (ст.380 ГК)).
Якщо предметом торгів було тільки право на укладення договору, такий договір повинен бути підписаний сторонами не пізніше 20 днів, або, якщо в повідомленні вказаний інший термін, то в цей термін після завершення торгів і оформлення протоколу. У разі ухилення однієї з них від укладення договору інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір, а також про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від його укладення. Таким чином, у разі проведення торгів, укладення договору стає обов'язковим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація і порядок проведення торгів "
 1. 7. Торги
  Торги являють собою один із способів укладення договорів, який тісно пов'язаний з основними законами вільного ринку і висловлює їх найбільш послідовно. Це, зокрема, проявляється у притаманній торгів конкуренції. Така конкуренція може охоплювати найширшу область. Наприклад, при державних поставках і підрядах відбувається конкуренція між тими, хто адресує організатору
 2. 1. Загальні положення
  В основі подання про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. Змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість" змагання "." Конкурс і "конкурсне
 3. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  Федеративний характер Російської держави, система поділу влади на регіональному рівні визначають важливе місце і повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації в сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування.
 4. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  Опитування жителів. Опитування громадян проводиться згідно зі ст. 31 Закону від 6 жовтня 2003 р. на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення та його врахування при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної влади. Результати опитування носять рекомендаційний характер. В
 5. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс . Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься в п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань . Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
© 2014-2022  yport.inf.ua