Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

15. Основні дисциплінарні порушення та стягнення


Рішення в дисциплінарній справі, незалежно від того, яким дисциплінарним органом саморегулівної організації воно прийняте, її дисциплінарним комітетом або радою директорів, завжди передбачає повідомлення наявності факту вчинення дисциплінарного порушення або його відсутність, а також, коли факт вчинення дисциплінарного порушення встановлено, містить вказівку на санкцію у вигляді дисциплінарного стягнення, якої, на думку дисциплінарного органу СРО, має бути підданий член саморегулівної організації.
Дисциплінарні стягнення, встановлені дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій, будучи цивільно-правовими санкціями за порушення встановлених правил членства в саморегулюючої організації, повинні охоплювати основні можливі правопорушення, які могли б мати місце в діяльності членів саморегулівної організації.
На ринку цінних паперів частина складів дисциплінарних порушень була визначена спочатку, ще в період організації діяльності їхніх перших складів дисциплінарних комітетів, інші склади були додані рішеннями рад директорів даних СРО за результатами становлення їх дисциплінарних процедур і практики розгляду дисциплінарних справ.
Основною перевагою формування складів дисциплінарних порушень є їх універсальний характер, що дозволяє в силу наявності загальних, всеосяжних положень використовувати одну статтю дисциплінарного кодексу саморегулівної організації для розгляду безлічі дисциплінарних справ.
Наприклад, стаття дисциплінарного кодексу СРО, що встановлює дисциплінарну відповідальність за порушення нормативних правових актів, що регулюють діяльність членів саморегулівної організації, визначає, що порушення членом СРО нормативних правових актів, що регулюють професійну діяльність членів саморегулівної організації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів СРО.
Відповідно до цієї статті дисциплінарного кодексу СРО можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності членів даної організації за будь-які пов'язані з здійснюваної ними діяльністю порушення положень законодавства Російської Федерації, інших правових актів, нормативних правових актів, прийнятих у межах їх компетенції, і відповідно до федеральними законами уповноваженими федеральними органами державної влади.
Для залучення членів саморегулівної організації до дисциплінарної відповідальності за порушення правил, встановлених внутрішніми документами саморегулівної організації, використовується складу статті - порушення вимог статуту саморегулюючої організації і внутрішніх документів саморегулівної організації.
Відповідно до даної статті дисциплінарного кодексу СРО порушення членом СРО вимог статуту СРО та внутрішніх документів СРО тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості, накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
Повторне вчинення вищеназваного дисциплінарного порушення протягом шести місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення за попереднє порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів СРО.
Вищезгадана стаття забезпечує можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності членів саморегулівної організації, які допустили порушення стандартів і правил самої СРО, які є обов'язковими для виконання її учасниками і носять характер її внутрішніх нормативних правових документів.
Застосування даної статті дисциплінарних кодексів саморегулівних організацій має принципове значення для виконання саморегульованиморганізаціями покладеної на них законами обов'язки забезпечувати виконання їх учасниками правил і стандартів СРО, у тому числі з використанням заходів дисциплінарного впливу.
Іншим складом дисциплінарного порушення, встановленого дисциплінарним кодексом саморегулівної організації, є невиконання рішень та обов'язкових приписів органів саморегулівної організації.
Невиконання членом саморегульованої організації рішень і (або) обов'язкових розпоряджень (подань) органів СРО, у тому числі дисциплінарного комітету, тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості, накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
Повторне вчинення вищеназваного дисциплінарного порушення протягом шести місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення за попереднє порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з членів саморегулівної організації.
Справжній склад дисциплінарного порушення має велике значення для втілення в життя рішень керівних та інших уповноважених органів саморегулівної організації, він забезпечує нормальне функціонування СРО і використовується також для забезпечення виконання визначень дисциплінарного комітету з питань дисциплінарного провадження.
Регулювання професійної діяльності членів саморегулівної організації в деяких випадках вимагає надання звітності її учасниками. Виконання обов'язку з надання звітності в саморегульовану організацію забезпечується застосуванням заходів дисциплінарного впливу у разі її невиконання.
Згідно з положеннями дисциплінарних кодексів саморегулівних організацій неподання або несвоєчасне подання звітності, подання якої потрібно у відповідності з внутрішніми документами саморегулівної організації, а також подання недостовірної або свідомо помилкової інформації тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості або накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
Повторне вчинення вищеназваного дисциплінарного порушення протягом шести місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення за попереднє порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з членів організації.
Для виконання саморегулівної організацією своїх функцій потрібно направлення запитів з питання надання її учасниками певних документів, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності. Такі запити направляються керівними органами СРО при розгляді скарг клієнтів членів СРО та виконанні доручень федеральних органів виконавчої влади дисциплінарним комітетом у зв'язку з необхідністю отримання доказів по дисциплінарній справі.
В забезпечення виконання членами СРО обов'язки за поданням інформації та документів на вимогу саморегулівної організації можуть бути встановлені відповідні підстави застосування заходів дисциплінарного впливу. Згідно складом дисциплінарного порушення, передбаченому дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій, неподання або несвоєчасне подання необхідних для перевірки відомостей про порушення законодавства Російської Федерації про цінні папери документів на вимогу уповноважених органів і посадових осіб СРО тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
Повторне вчинення вищеназваного дисциплінарного порушення протягом шести місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення за попереднє порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з членів саморегулівної організації.
Наприклад, однією з ліцензійних вимог, встановлених щодо членів СРО на ринку цінних паперів, є відповідність розміру їх власного капіталу встановленим вимогам. Відповідно до нормативів достатності власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, а також керуючих компаній інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів, затвердженими Наказом ФСФР Росії від 24 квітня 2007 р. N 07-50/пз-н, щодо професійних учасників ринку цінних паперів , виходячи з виду своєї діяльності, встановлені наступні нормативи достатності власних коштів:
- здійснення дилерської діяльності, - 5 млн. руб., при цьому норматив достатності власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють дилерську діяльність і надають послуги фінансового консультанта на ринку цінних паперів, - 35 млн. руб.;
- брокерської діяльності - 10 млн. руб., при цьому норматив достатності власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську діяльність і надають послуги фінансового консультанта на ринку цінних паперів, - 35 млн. руб.;
- діяльності з управління цінними паперами - 10 млн. руб.;
- клірингової діяльності - 30 млн. руб.;
- депозитарної діяльності - 40 млн. руб., при цьому норматив достатності власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють депозитарну діяльність, пов'язану із здійсненням депозитарних операцій за підсумками угод з цінними паперами, вчинених через організаторів торгівлі на ринку цінних паперів (розрахунковий депозитарій), - 200 млн. руб., при цьому норматив достатності власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють депозитарну діяльність та є емітентами російських депозитарних розписок, - 200 млн. руб.;
- діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - 100 млн. руб.
Як видно зі змісту вищенаведених вимог наказу ФСФР Росії, федеральний орган виконавчої влади вважає, що розмір власних коштів може мати значення для забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами даних юридичних осіб. Практика показує, що ефективність вимог, встановлених до розміру власних коштів професійних учасників ринку цінних паперів, значно поступається ефективності використання механізмів страхування даних ризиків. Але, враховуючи даний принцип, це поки не знайшло достатнього розуміння в ФСФР Росії.
Оскільки вищеназване ліцензійне вимога є обов'язковою, саморегульованиморганізаціями на ринку цінних паперів передбачено відповідний склад дисциплінарного порушення, згідно яким порушення членами саморегулівних організацій на ринку цінних паперів вимог фінансових нормативів до розміру і структурі власних коштів, встановлених нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості, накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів СРО.
Саморегулівні організації створюються в якості некомерційних організацій, в більшості випадків не уповноважених законом та вимогами регулюють їх діяльність державних органів виконавчої влади. Основним джерелом фінансування їх діяльності є членські внески.
У зв'язку з цим несплата членських внесків згідно дисциплінарним кодексам саморегулівних організацій утворює склад дисциплінарного порушення. Несплата, а також несвоєчасна сплата членських та інших обов'язкових внесків та платежів, сплата яких передбачена внутрішніми документами саморегулівної організації, тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості, накладення штрафу в розмірі від 100 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з членів саморегулівної організації.
Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій передбачена також дисциплінарна відповідальність за порушення порядку та стандартів ведення внутрішнього обліку. Відповідний склад дисциплінарного порушення передбачає, що порушення вимог, що пред'являються до порядку і стандартів ведення внутрішнього обліку та звітності, встановлених внутрішніми документами саморегулівної організації, тягне оголошення зауваження, винесення попередження з публічним повідомленням громадськості або накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці .
У забезпечення дотримання членами саморегулівних організацій вимог законодавства Російської Федерації про рекламу і конкуренції дисциплінарними кодексами СРО передбачений склад дисциплінарного порушення у вигляді надання клієнтам професійних учасників ринку цінних паперів і іншим суб'єктам ринку цінних паперів недостовірної інформації про свою діяльність , про види і характеристиках цінних паперів, пропонованих до купівлі або продажу, або іншої інформації, спрямованої на обман або введення в оману клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів, яке тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з членів саморегулівної організації.
Відносно випадків заподіяння збитків клієнту члена саморегулівної організації в результаті повідомлення недостовірної інформації дисциплінарними кодексами СРО передбачено окремий склад дисциплінарного порушення, відповідно до якого надання клієнтам недостовірної інформації, використання якої може спричинити заподіяння збитків клієнту, тягне накладення штрафу в сумі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
  Дисциплінарна відповідальність встановлена також за розголошення конфіденційної інформації, що стала відомою члену СРО в результаті здійснення ним професійної діяльності або участі в саморегулівної організації. Розголошення вищеназваної інформації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації, документами СРО є конфіденційною, тягне винесення попередження з публічним повідомленням, накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
  Порушення правил професійної етики членом СРО згідно дисциплінарним кодексам саморегулівних організацій тягне винесення попередження з публічним повідомленням, накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці.
  Порушення правил професійної етики, поєднане із заподіянням збитків або шкоди діловій репутації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 300 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів саморегулівної організації.
  Необхідно відзначити, що в зазначеному випадку склад дисциплінарного порушення утворює порушення вимог спеціального внутрішнього документа саморегулівної організації - правил професійної етики, яке тягне за собою дисциплінарне стягнення.
  З метою забезпечення порядку на засіданні дисциплінарного комітету саморегулівної організації, дотримання вимог дисциплінарного провадження дисциплінарним кодексом СРО передбачений склад дисциплінарного порушення - неповага до дисциплінарному комітету.
  Згідно даному складу неповагу, виявлену по відношенню до дисциплінарному комітету, пов'язане з перешкоджанням здійсненню дисциплінарного провадження, невиконанням рішення дисциплінарного комітету, погрозами та образами на адресу членів дисциплінарного комітету, сполученням або розповсюдженням інформації, що не відповідає дійсності, про діяльність дисциплінарного комітету, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів організації.
  З метою забезпечення дотримання членами саморегулівних організацій рішень постійно діючих при них третейських судів в дисциплінарні кодекси саморегулівних організацій були включені склади таких дисциплінарних порушень, як невиконання проміжного рішення третейського суду та остаточного рішення третейського суду.
  Невиконання проміжного рішення третейського суду саморегулівної організації тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 50% від ціни позову, визначеного у відповідному позовній заяві, по справі, що розглядається третейським судом.
  Відносно дисциплінарного порушення у формі невиконання остаточного рішення третейського суду СРО дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій визначено, що зацікавлені особи мають право звернутися в дисциплінарний комітет із заявою про притягнення члена СРО до дисциплінарної відповідальності за невиконання рішення третейського суду СРО не раніше, ніж після закінчення одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для добровільного виконання рішення третейського суду, якщо жодна зі сторін третейського спору не вернулась до арбітражного суду із заявою про примусове виконання відповідного рішення третейського суду і якщо справа не було повернуто арбітражним судом до третейського суду організації на новий розгляд.
  Невиконання рішення третейського суду СРО в терміни, зазначені в рішенні третейського суду організації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 1000 мінімальних розмірів оплати праці.
  Невиконання членом СРО рішення третейського суду протягом 30 днів з дня накладення дисциплінарного покарання відповідно до дисциплінарних кодексами саморегулівних організацій тягне призупинення членства або виключення з членів саморегулівних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15. Основні дисциплінарні порушення і стягнення"
 1. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
    Права та обов'язки муніципального службовця встановлюються статутом муніципального освіти або нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Як правило, муніципальний службовець має право на: ознайомлення з посадовими документами, що визначають його права та обов'язки за замещаемой посади; забезпечення
 2. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
    Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на: забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права та
 3. § 1. Загальні положення
    Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 4. § 1. Дисциплінарна відповідальність
    (Умови застосування; значення і ефективність; проблеми застосування) Дисциплінарної є юридична відповідальність в порядку підлеглості по службі робітників і службовців підприємств, установ та організацій усіх форм власності за вчинення проступків, пов'язаних з трудовою діяльністю, якщо ці проступки в силу їх відносно меншою шкідливості НЕ можуть бути кваліфіковані як
 5. § 4. Заохочення і покарання як санкції норми права
    Санкції правових норм за характером наслідків поділяються на позитивні і негативні. Позитивні санкції передбачають насамперед правові заохочення, під якими можна розуміти форму і міру юридичної схвалення заслуженого правомірної поведінки, в результаті якого суб'єкт чимось винагороджується. Негативними санкціями вважаються правові покарання, під якими можна розуміти
 6. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
    Правопорушення - це протиправне, винне, каране, суспільно небезпечне діяння осудної особи, що заподіює шкоду інтересам держави, суспільства та громадян. Діяння може здійснюватися у вигляді як дій, так і бездіяльності (див. схему 57). Схема 57 --- --- --- | ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ + ---
 7. 2. Суб'єкти договору
    Договір про надання лоцманських послуг укладається між судновласником в особі капітана судна і лоцманської організацією. У ролі замовника відповідних послуг виступає судновласник, а в ролі виконавця - лоцманська організація. КТМ пред'являє цілий ряд вимог до морських лоцманів, є працівниками лоцманської служби державної організації (морської адміністрації порту) або
 8. 9.4. Функції прокуратури
    Місце і роль прокуратури в державному механізмі знаходять свою реалізацію в її функціях. Федеральний закон «Про прокуратуру Російської Федерації» містить перелік основних функцій прокуратури (п. 2 ст. 1), які в методологічному плані можуть бути розділені на дві групи: нагляд за виконанням законів і інші напрямки діяльності. Нагляд за виконанням законів - головний напрямок
 9. 13.2. федеральна митна служба РФ і система її органів
    Система таяюженних органів включає наступні ланки, кожне з яких є підсистемою правоохоронних органів: 1) Федеральна митна служба РФ (далі - ФМС Росії), 2) регіональні митні управління, 3) митниці Російської-Федерації; 4) митні пости. Федеральна митна служба РФ відповідно до Положення, затвердженого постановою Уряду РФ від 26 липня
 10. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
    Покарання у вигляді обмеження волі включено в систему покарань і передбачено ст. 44 КК РФ. Слід зазначити, що, по суті справи, під новою назвою відновлені існували в радянський період російської історії такі правові інститути, як умовне засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці і умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
© 2014-2022  yport.inf.ua