Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 7. Відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг


1. Умовами для відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, роботи або послуги, є: наявність шкоди; протиправні дії продавця (виробника, виконавця), що тягнуть конструктивні, рецептурні або інші недоліки товару, роботи, послуги, а також дії за поданням недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу); причинний зв'язок між протиправними діями і шкодою.
Вина заподіювача шкоди не є необхідною умовою. Однак немайнову (моральну) шкоду, заподіяну споживачеві внаслідок порушення його прав виробником (виконавцем, продавцем), підлягає компенсації за наявності вини заподіювача шкоди (ч. 1 ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів").
Продавець (виробник, виконавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення споживачем встановлених правил користування товаром, результатами роботи, послуги або їх зберігання (ст. 1098 ЦК).
2. Потерпілим у цьому зобов'язанні є громадянин-споживач, а також громадянин-підприємець або юридична особа, які купують товар (приймаючі послугу або результат роботи) в споживчих цілях.
В одному суперечці вимогу про відшкодування збитків у зв'язку з неналежною інформацією щодо правил користування портативним комп'ютером на підставі ст. 1095 ЦК пред'явило ЗАТ "Агентство виставок, інформації та реклами ВВЦ". Рішенням арбітражного суду у позові було відмовлено, оскільки не дивлячись на заяву позивача про те, що комп'ютер був куплений в споживчих цілях, був зроблений висновок про те, що все майно, що купується комерційною організацією, використовується в підприємницьких цілях.
Потерпілий і заподіювач шкоди можуть складатися або не перебувати у договірних відносинах. Відповідно потерпілим може бути сам покупець товару (замовник роботи, послуги), особи, до яких перейшов товар, результат роботи (наприклад, в порядку дарування, спадкування), інші особи (наприклад, сусіди, майно яких постраждало).
Відповідальним за відшкодування шкоди внаслідок недоліків товару виступає продавець або виробник товару за вибором потерпілого. Відповідальним за відшкодування шкоди внаслідок недоліків роботи або послуги вважається який виконав роботу або надав послугу. Відповідальним за відшкодування шкоди внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар є продавець або виготовлювач, про роботу - особа, яка виконала роботу, про послугу - особа, яка надала послугу.
3. Шкода, заподіяна внаслідок недоліків товару, роботи або послуги, підлягає відшкодуванню, якщо виник протягом встановлених терміну придатності або терміну служби товару (роботи, послуги), а якщо термін придатності не встановлено - протягом 10 років з дня виробництва товару, роботи, послуги (п. 1 ст. 1097 ЦК).
Виходячи з ст. 5 Закону "Про захист прав споживачів" під терміном придатності слід розуміти період, протягом якого товар (робота) є придатним для використання за призначенням. Такий термін встановлено на продукти харчування, парфумерно-косметичні товари, медикаменти, товари побутової хімії і інші подібні товари (роботи). Термін служби - період, протягом якого виробник (виконавець) зобов'язується забезпечити споживачеві можливість використання за призначенням товару (роботи), призначеного для тривалого користування, і нести відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.
Незалежно від часу заподіяння шкоди, він підлягає відшкодуванню, якщо: в порушення вимог закону термін придатності не встановлений; покупець (замовник, услугополучатель) не було попереджено про необхідні дії після закінчення терміну придатності та можливі наслідки при невиконанні зазначених дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг "
 1. 4. Зобов'язання по страхуванню відповідальності за заподіяння шкоди (позадоговірної відповідальності)
  відповідальності за заподіяння шкоди (страхування позадоговірної відповідальності): - страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; - страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту; - страхування цивільної відповідальності власників засобів водного транспорту; - страхування цивільної відповідальності власників засобів
 2. § 45. Форми і види страхування
  відповідальності), здійсненням підприємницької діяльності (страхування підприємницьких ризиків). Не допускається страхування протиправних інтересів, а також інтересів, які не є протиправними, але стра вання яких заборонено законодавством. У той же час за конодательством дозволяється страхування об'єктів, що відносять ся до різних видів
 3. § 2. Предмет цивільного права
  відповідально відношення між володарем конкретної речі і всіма іншими особами з приводу даної речі (відносини власності) - відносини статики, в рамках яких досягається і забезпечується закріплення матеріальних благ (об'єктів) за конкретними суб'єктами і виключається можливість довільного присвоєння даних об'єктів всіма іншими особами. Відносини власності (тобто відносини між
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  відповідально, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій послідовності вони і будуть нами розглянуті * (532). Однак спочатку необхідно зробити три попередніх зауваження. По-перше, підрозділ всіх недійсних угод на чотири зазначені групи багато в чому
 5. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може застосовуватися у всіх випадках, якщо інше
 6. § 5. Обставини, що виключають цивільно-правову відповідальність
  відповідальності він повинен довести наявність як самої непереборної сили, так і причинного зв'язку між порушенням зобов'язання (заподіянням шкоди) і непереборною силою. Непереборною силою не можуть бути, зокрема, порушення обов'язків з боку контрагентів боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів (п. 3 ст. 401 ЦК).
 7. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  відповідально, він не може заявити про заліку особі, на яку покладено виконання * (1380). В окремих випадках закон допускає відступ від правила встречности. Так, в силу ст. 412 ЦК боржник має право зарахувати проти вимоги нового кредитора свою вимогу до первісного кредитора. Зачитувала вимоги повинні бути здатні до виконання. Це насамперед означає саме їх існування і
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  відповідальність продавця перед споживачем може передбачати закон або договір. Проте договір споживача з продавцем щодо відповідальності останнього, враховуючи вимогу п. 1 ст. 16 Закону, по всій видимості, може стосуватися тільки тих випадків, які Закон не регулює або регулює більш м'яко. Говорячи інакше, всяке умова договору (у тому числі про відповідальність) може тільки
 10. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  відповідальність перед контрагентами користувача при недоліках продуктів користувача. Такий контроль може здійснюватися в самих різних формах: інспектування представниками правовласника виробництва і офісів користувача, перевірка документації, що має відношення до виконання користувачем умов договору, зокрема, право вимагати надання копій такої документації, контрольні
© 2014-2022  yport.inf.ua