Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

3.4. Відповідальність у випадку ненадання або надання недостовірної та неповної інформації про продавця (виробника, виконавця) товару (роботи, послуги)


Закон про захист прав споживачів в ст. 12 передбачає відповідальність виробника (виконавця, продавця) за неналежну інформацію про товар (роботу, послугу), визначаючи, що у разі, якщо споживачеві не надано можливість негайно отримати при укладанні договору інформацію про товар (роботу, послугу), він має право вимагати від продавця (виконавця) відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - в розумний строк відмовитися від його виконання і вимагати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків. При відмові від виконання договору споживач зобов'язаний повернути товар (результат роботи, послуги, якщо це можливо за їх характером) продавцю (виконавцю).
Також у цій нормі Закону йдеться про те, що продавець (виконавець), який не надав покупцеві повної і достовірної інформації про товар (роботу, послугу), несе відповідальність за недоліки товару (роботи, послуги), виникли після його передачі споживачеві внаслідок відсутності у нього такої інформації.
Зокрема, в даному випадку продавець за своїм вибором повинен вимагати:
1) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
2) пропорційного зменшення ціни;
3) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу);
4) заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
5) повернення сплаченої за товар грошової суми і відмови від виконання договору купівлі-продажу;
6) повного відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок продажу товару неналежної якості;
7) безоплатного усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги);
8) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
9) безоплатного виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості чи повторного виконання роботи;
10) відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами.
У разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну споживача внаслідок ненадання йому повної та достовірної інформації про товар (роботу, послугу) споживач має право вимагати відшкодування такої шкоди в повному обсязі.
Крім цивільно-правової відповідальності, продавець, виробник відповідно до ст. 14.8 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (далі - КпАП РФ) від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ (з ізм. Та доп. Від 9 травня 2005 р.) несе адміністративну відповідальність у вигляді адміністративного штрафу. Штраф накладається на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від 50 до 100 мінімальних розмірів оплати праці. Даний вид відповідальності настає за порушення права споживача на одержання необхідної та достовірної інформації про реалізоване товар (роботу, послугу), про виробника, про продавця, про виконавця і про режим їх роботи.
Розглянуте правопорушення виявляється в порушенні права споживача на одержання необхідної та достовірної інформації про реалізоване товар (роботу, послугу); про виробника; про режим їх роботи, а також - у недотриманні виробником (виконавцем, продавцем) обов'язків щодо своєчасного надання споживачу необхідної та достовірної інформації.
Правопорушення з суб'єктивної сторони характеризується виною: посадова особа знає, усвідомлює, що порушує права споживача, але при цьому не надає необхідну та достовірну інформацію про реалізується товар (роботу, послугу), про виробника, про продавця , про виконавця, про режим роботи; включає в договір умови, не передбачені законом; не надає споживачеві пільг і переваг. Форми вини не впливають на санкцію.
Суб'єктами правопорушення виступають посадові особи, юридичні особи, які здійснюють торгівлю та послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Відповідальність у випадку ненадання або надання недостовірної та неповної інформації про продавця (виробника, виконавця) товару (роботи, послуги) "
 1. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  відповідальності. Прийняття інших федеральних законів у даній сфері не передбачається. Отже, в Кодексі України про адміністративні правопорушення зосереджені всі види правопорушень, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність згідно з федеральними нормативними правовими актами. Згідно ст. 26 Федерального закону "Про загальні принципи організації
 2. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  відповідальність продавця перед споживачем може передбачати закон або договір. Проте договір споживача з продавцем щодо відповідальності останнього, враховуючи вимогу п. 1 ст. 16 Закону, по всій видимості, може стосуватися тільки тих випадків, які Закон не регулює або регулює більш м'яко. Говорячи інакше, всяке умова договору (у тому числі про відповідальність) може тільки
 3. § 8. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  відповідальність за даний делікт, можуть виступати будь-які громадяни і юридичні особи, а не тільки ті з них, які є підприємцями. Наявність у особи статусу підприємця має значення лише тоді, коли мова заходить про реалізацію тих додаткових прав громадян-споживачів, які закріплені в Законі РФ "Про захист прав споживачів". Умови відповідальності. Відповідальність за
 4. 7. Права та обов'язки сторін
  відповідально обов'язки підрядника (1) і замовника (2), а особливо від них - права замовника (3) і права підрядника (4). До перших він відніс необхідність виконати роботи, приступивши до них вчасно і ведучи їх, якщо потрібно, безперервно до закінчення, доставити своєчасно матеріал в строк, а якщо строк у договорі не зазначено - до запитання, виконувати роботи належним чином, нести "страх" за загибель або
 5. 4. Порядок укладення договору
  відповідально про необхідність встановлення в договорі умов, включаючи умови про ціну робіт, однакових для всіх споживачів, крім тих з них, хто користується передбаченими законом і іншими правовими актами пільгами. На договір побутового підряду поширюється правило про неприпустимість відмови комерційної організації від укладення договору при наявності можливості його виконання під страхом
 6. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
  відповідально зберігача та довірчого керуючого з повернення контрагенту прийнятого від останнього майна. По-друге, зазначена специфіка об'єкта договору банківського вкладу має своїм наслідком обставина, що готівкові гроші вкладника передаються останнім у власність банку, а безготівкові гроші - в повне розпорядження банку . Відповідні дії вкладника є
 7. Стаття 185.1. Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери Коментар до статті 185.1
  відповідальність (ст . 15.19 КоАП РФ). На відміну від злочину (ст. 185.1 КК РФ) адміністративне правопорушення не тягне настання наслідків у вигляді великої шкоди і не характеризується ознакою
 8. 7.2. Види юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Загальна характеристика окремих видів відповідальності
  відповідальність за порушення прав споживачів. Цивільна відповідальність займає важливе місце в ряду правових засобів, що забезпечують захист прав споживачів. В умовах переходу до економіки ринкового типу роль цивільної відповідальності значно підвищується , оскільки основною її метою є відновлення порушеної майнової сфери потерпілої особи. Цивільна відповідальність
 9. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  відповідальність в цивільному, адміністративному і кримінальному порядку. Зокрема, Закон про ринок цінних паперів вказує на такі підстави відповідальності, як маніпулювання цінами на ринку цінних паперів, здійснення недобросовісної емісії, випуск в обіг цінних паперів, що не пройшли державну реєстрацію, професійну діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії, факт
 10. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  відповідальність за своїми зобов'язаннями. Правоздатність. Як зазначалося раніше, правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення і припиняється в момент завершення ліквідації (при цьому обидва моменти визначаються внесенням відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб - п. 2 ст. 51, п. 8 ст. 63 ЦК). Правоздатність юридичних осіб в СРСР обмежувалася
© 2014-2022  yport.inf.ua