Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Підготовка, зміна та уточнення проектно-технічної документації та кошторису

Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до проектно-технічною документацією, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них, і з кошторисом, що визначає ціну робіт. При відсутності інших вказівок у договорі будівельного підряду передбачається, що підрядник зобов'язаний виконати всі роботи, зазначені в проектно-технічної документації та в кошторисі (п. 1 ст. 743 ЦК).
Основними проектними документами на будівництво є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва об'єкта і затверджується на його підставі проект будівництва об'єкту. Відповідно до ч. 12 ст. 48 Містобудівного кодексу до складу проектно-технічної документації об'єктів капітального будівництва включаються такі розділи:
1) пояснювальна записка з вихідними даними для архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, у тому числі з результатами інженерних вишукувань і технічними умовами;
2) схема планувальної організації земельної ділянки, виконана відповідно до містобудівного плану земельної ділянки;
3) архітектурні рішення;
4) конструктивні і об'ємно-планувальні рішення;
5) відомості про інженерному устаткуванні, про мережах інженерно-технічного забезпечення, перелік інженерно-технічних заходів, утримання технологічних рішень;
6) проект організації будівництва;
7) організація необхідних робіт по знесенню або демонтажу об'єктів капітального будівництва або їх частин;
8) перелік заходів з охорони навколишнього середовища;
9) перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;
10) проектно-кошторисна документація об'єктів капітального будівництва, що фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
11) інша документація у випадках, передбачених федеральними законами.
У необхідних випадках проектно-технічна документація повинна пройти державну експертизу, в процесі якої вона оцінюється з точки зору її відповідності технічним регламентам, у тому числі санітарно-епідеміологічним, екологічним вимогам, вимогам державної охорони об'єктів культурної спадщини , пожежної, промислової, ядерної, радіаційної та іншої безпеки, а також результатами інженерних вишукувань (ст. 49 Містобудівного кодексу).
Договір будівельного підряду повинен передбачати, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати технічну документацію. Якщо відповідна обов'язок покладено на підрядника, то проектно-технічна документація підлягає схваленню замовника. Крім розподілу обов'язків за поданням проектно-кошторисної документації в договорі повинні бути визначені її склад і зміст (п. 2 ст. 743 ЦК). У зв'язку з цим можна зробити висновок про те, що "умови, що визначають, хто і коли зобов'язаний передати проектно-кошторисну документацію і яке її зміст, відносяться до числа необхідних, а значить, тим самим в силу ст. 432 ЦК та істотних умов даного договору "(1).
---
(1) Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 126.
Разом з тим в судово-арбітражній практиці не тільки відсутність в договорі будівельного підряду відповідної умови, а й відсутність затвердженої в установленому порядку самої проектно-технічної документації в деяких випадках не вважається безумовною підставою для визнання договору неукладеним . Ілюстрацією цьому може служити наступний приклад.
Підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника неустойки за прострочення оплати робіт. У своїх запереченнях замовник послався на ст. 743 ЦК, відповідно з якою підрядник зобов'язаний здійснити будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до проектно-технічної документації, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги. У зв'язку з відсутністю такої документації, визначальною предмет договору, або угоди про її надання договір слід вважати неукладеним. У договорі було передбачено, що обов'язком підрядника є споруда хозблока з бруса площею 6 на 8 метрів, і вказана договірна ціна цих робіт. До укладення договору замовник був ознайомлений з типовим зразком хозблока, що зводиться підрядником. Це свідчило про те, що сторонами фактично був визначений предмет договору, і вони визнали можливим приступити до його виконання. Замовник прийняв результат робіт за актом. Сукупність зазначених обставин не дає підстав вважати договір неукладеним у зв'язку з відсутністю проектно-технічної документації, у зв'язку з чим позов судом було задоволено (1).
---
(1) Див: п. 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
У ході виконання договору будівельного підряду підрядник може виявити, що певні роботи не були враховані в проектно-технічної документації та у зв'язку з цим виникла необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва. У подібній ситуації у підрядника виникає не тільки право, а й обов'язок повідомити замовника, які саме додаткові роботи слід провести. Замовник, в свою чергу, повинен у строк не пізніше 10 днів з моменту одержання повідомлення підрядника, якщо законом або договором не передбачений інший строк, повідомити підряднику про прийняте ним рішення (наприклад, про свою згоду або незгоду з проведенням додаткових робіт). При неотриманні від замовника відповіді на своє повідомлення в зазначений термін підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм в будівництві об'єкта, на рахунок замовника, якщо тільки останній не доведе відсутності необхідності в проведенні додаткових робіт (п. 3 ст. 743 ЦК) . У разі невиконання цих обов'язків підрядник позбавляється права вимагати від замовника оплати виконаних ним додаткових робіт і відшкодування спричинених цим збитків, якщо тільки не доведе, що малася необхідність негайних дій в інтересах замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що призупинення робіт могло призвести до загибелі або пошкодження об'єкта будівництва.
Так, в одній зі справ підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника суми, що не доплачених останнім за виконані додаткові роботи. Відповідач позову не визнав, посилаючись на те, що про необхідність їх виконання підрядник замовникові не повідомив. Судом було встановлено, що підрядник справив додаткові роботи без повідомлення і без згоди замовника, включивши їх в акт приймання робіт поряд з роботами, виконаними відповідно до договору. Замовник своєї згоди на ці роботи не давав і згодом, хоча його представник підписав названий акт. Оскільки підрядником була порушена обов'язок, передбачена п. 3 ст. 743 ГК, він не має права вимагати від замовника оплати додаткових робіт і у тому випадку, якщо акт приймання будівельно-монтажних робіт підписано представником замовника, так як цей акт підтверджує лише факт виконання підрядником робіт, а не згода замовника на оплату додаткових робіт. Тому суд у задоволенні позову відмовив (1).
---
(1) Див: п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
З іншого боку, у випадках, коли замовник дає свою згоду на проведення і оплату додаткових робіт, підрядник може відмовитися від їх виконання лише за тієї умови, що зазначені додаткові роботи не входять в сферу його професійної діяльності або не можуть бути ним виконані з не залежних від нього причин (п. 5 ст. 743 ЦК).
Особливим чином регламентований порядок внесення змін до проектно-технічну документацію будівництва (ст. 744 ЦК). Замовник має право в односторонньому порядку змінювати проектно-технічну документацію лише в тому випадку, якщо викликані цими змінами додаткові роботи за своєю вартістю не перевищують 10 відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру робіт, передбачених у договорі будівельного підряду. Якщо ж такі зміни вимагають проведення додаткових робіт, що виходять за зазначені рамки, замовник і підрядник повинні узгодити додаткову кошторис.
У випадках, коли вартість робіт з не залежних від підрядчика причин перевищила кошторис на 10 і більше відсотків, підрядник має право вимагати від замовника перегляду кошторису відповідно до ст. 450 ГК. При незгоді замовника укласти з підрядником угоду про внесення змін до договору будівельного підряду в частині збільшення кошторисної вартості робіт підрядник має право домагатися відповідної зміни договору в судовому порядку.
Підряднику також надано право вимагати відшкодування розумних витрат, понесених ним у зв'язку з усуненням встановлених підрядником дефектів у технічній документації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Підготовка, зміна та уточнення проектно-технічної документації та кошторису "
 1. § 3. Договір будівельного підряду
  підготовкою, проведенням експертизи та затвердженням проектів будівництва, із здійсненням архітектурної та містобудівної нагляду і т.д. Положення названих, а також інших законів * (440) розвинені в підзаконних актах, що затверджуються Урядом РФ, Міністерством будівництва РФ (Мінбуд Росії) та іншими відомствами. У порівнянні з минулим періодом число таких актів значно
 2. § 1. Підряд
  підготовці документів, що оформляють будівельний підряд. У світлі цього доцільно використовувати як рекомендаційних документів такі, як Правила про договори підряду на капітальне будівництво, затверджені 26 грудня 1986 Постановою Ради Міністрів СРСР [2]. Ці правила, хоча і не є нормативним актом, але зберігають своє значення в якості моделі, макета договору
 3. § 1. Загальні положення про підряд
  підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників безпосередньо у даного роботодавця; г) соціального партнерства, ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів та угод; д) нагляду і контролю (у тому числі профспілковому) за дотриманням трудового законодавства (в тому числі законодавства про охорону праці) та інших нормативних правових актів, що містять
 4. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  підготовка всіх даних, які необхідні для розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва і наступного складання технічної документації. Технічна документація являє собою комплекс документів (техніко-економічне обгрунтування, креслення, схеми, пояснювальні записки до них, специфікації тощо), що визначають обсяг і зміст будівельних робіт, а також інші
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  підготовці справи до судового розгляду і в процесі розгляду справи, - йдеться в п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7, - суду слід запропонувати позивачеві і відповідачу подати докази, необхідні для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування дійсних обставин виниклої суперечки. У першу чергу повинні бути представлені і
 6. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  підготовкою, уточненням і зміною технічної документації та кошторису будівництва; - права та обов'язки сторін щодо забезпечення будівництва та здійснення будівельних робіт; - права та обов'язки сторін у галузі контролю та нагляду за виконанням будівельних робіт; - права та обов'язки сторін у галузі співробітництва контрагентів; - права та обов'язки сторін по здачі-приймання
 7. 1. Поняття та ознаки договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  підготовки проектно-технічної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва. Підготовка та реалізація проектно-технічної документації без виконання відповідних інженерних вишукувань не допускаються. Інженерні вишукування виконуються в цілях отримання: 1) матеріалів про природні умови території, на якій будуть здійснюватися будівництво або
 8. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
  підготовці та прийнятті екологічно значимих рішень на різних стадіях. Заява про вплив на навколишнє середовище - Заява про вплив на навколишнє середовище (ЗВОС) є предметом громадського обговорення з метою виявлення і фіксації всіх можливих екологічних і пов'язаних з ними наслідків реалізації запланованій діяльності. Тому ЗВОС направляється професійним
 9. 1. Поняття договору будівельного підряду
  підготовка різного роду інструкцій з експлуатації та ін Обсяг, вартість та інші характеристики такого роду послуг визначаються в самому договорі будівельного підряду. У цих випадках мається на увазі висновок широко використовується в міжнародній будівельній практиці договору "продукція на руки", при якому в обов'язок підрядника входить не тільки завершити будівництво всього об'єкта, а й
 10. 5. Права та обов'язки сторін
    підготовці земельної майданчика до будівництва. Замовник зобов'язаний відшкодувати підряднику зазначені витрати тільки за умови, якщо відповідні суми відображені в кошторисі. Поряд з послугами, обов'язок надання яких покладається на певну сторону - замовника, особливо виділена лежить на обох контрагентів обов'язок здійснювати співробітництво між собою (ст. 750 ЦК). Сенс такого
© 2014-2022  yport.inf.ua