Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору оренди будівлі

За договором оренди будівлі або споруди (будівлі) орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду (п. 1 ст. 650 ЦК).
Необхідність виділення даного договору оренди обумовлена особливостями правового режиму будівель і споруд. Традиційно в російській цивілістиці будівлі та споруди позначалися терміном "будова". При цьому під будовою розумілася і розуміється споруда, міцно юридично пов'язана з земельною ділянкою. Тому будова і земельну ділянку під ним розглядаються як якийсь єдиний будівельно-технічний і господарсько-експлуатаційний об'єкт. Юридичні долі будови і земельної ділянки, на якій воно розташоване, завжди взаємопов'язані. Тому передача в оренду будівлі або споруди неможлива без визначення прав орендаря на земельну ділянку, зайнятий будівництвом і необхідний для її використання за призначенням.
За нашим законодавством нерухомістю визнається і будівлю, розташовану на земельній ділянці, що перебуває у власності інших осіб (будова на чужій землі). Тому договір оренди будівель і споруд регламентує як оренду будівель, власники яких є одночасно власниками земельних ділянок, де розташовані ці будівлі, так і оренду будівель, розташованих на земельних ділянках, що перебувають у власності інших осіб, відмінних від власників будівель (п. 3 ст. 652 ЦК).
Предметом даного договору оренди може виступати тільки будівлю або споруду в цілому. Якщо в оренду здається частина будівлі або споруди (так звані нежитлові приміщення), відносини між орендодавцем та орендарем повинні регламентуватися загальними нормами про договір оренди. При оренді нежитлових приміщень права орендаря на земельну ділянку можуть визначатися лише в договорі. При оренді будівлі або споруди в цілому вид права орендаря на земельну ділянку, його обсяг можуть визначатися не тільки договором, а й законом (п. 2 ст. 652 ЦК).
Предметом договору оренди будівель і споруд можуть бути тільки нежитлові будівлі. Наймання житлових будов (ст. 673 ЦК) регламентується нормами про договір найму житлового приміщення.
Відповідно до п. 1 ст. 651 ЦК договір оренди будівлі або споруди повинен бути укладений у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність.
Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не менше одного року, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (п. 2 ст. 651 ЦК). Отже, договір оренди будівлі або споруди на термін до одного року буде вважатися укладеним і без державної реєстрації за наявності відповідної письмової форми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору оренди будівлі "
 1. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 2. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  поняття об'єкта, створеного для себе, є наявність у творця мети придбання права власності на об'єкт. Аналогічно, право власності юридичної особи на річ виникає у разі, коли в процесі її виготовлення беруть участь його працівники. По-третє, матеріали, з яких створюється річ, повинні належати її виробнику; в іншому випадку будуть застосовуватися правила ст. 220 ЦК про
 3. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
 4. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  договором (п. 1 ст. 132 ЦК). Інакше кажучи, правова конструкція підприємства об'єднує в собі матеріальні і нематеріальні елементи, складаючи при цьому складний об'єкт. Незважаючи на різну значимість всіх його складових, основу підприємства складають саме речі, права та обов'язки слідують за ними. Як правило, місцем знаходження речей визначається територіальна відособленість
 5. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  договорів міни, дарування, інших угод, а також у зв'язку з реорганізацією юридичної особи або в порядку спадкового спадкоємства) після введення в дію ЗК до особи, яка не може володіти земельною ділянкою на праві постійного (безстрокового) користування, така особа до 1 січня 2006 р. має було за своїм вибором переоформити назване право на право оренди земельної ділянки або
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. § 7. Договір оренди будівлі та споруди
  поняття "споруда" є родовим по відношенню до терміну "будівлю", на практиці зазвичай під будівлями розуміють будови, призначені для постійного перебування в них людей (як житлові, так і нежитлові), тоді як під спорудами - все інші будівлі і конструкції (трансформатори, теплові вузли, лінії електропередачі, мости, естакади, стадіони, басейни, тунелі, маяки, шлюзи). Однак закон не
 8. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  поняття житлового фонду як однієї з базових категорій житлового права. Єдиний житловий фонд, у свою чергу, підрозділяється на окремі різновиди, правовий режим яких істотно відрізняється один від одного. Але перш ніж говорити про житловий фонд, необхідно з'ясувати, що являє собою "житлове приміщення", яке є первинним елементом житлового фонду і з приводу якого як
 9. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  поняття "орган управління багатоквартирним житловим будинком" і визначає способи управління. Правда, ці питання чомусь вирішуються в різних частинах ЖК, а саме: в гол. 6 "Спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку. Загальні збори таких власників" (ст. 44-48) і в розд. 8 "Управління багатоквартирними будинками" (ст. 161-165 ЖК). Загальні збори власників приміщень у
 10. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  поняття потребу в поліпшенні житлових умов. У ст. 51 ЖК названі, по суті, ті ж підстави визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов, які виділялися в законодавстві й раніше. До них відносяться: 1) відсутність житлової площі; 2) недостатність житлової площі за розміром; 3) непридатність житлової площі для проживання; 4) проживання в квартирі, зайнятої кількома
© 2014-2022  yport.inf.ua