Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е . А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Припинення зобов'язань з інших підстав

Зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі (ст. 413 ЦК). Мова йде про випадки, коли боржник за зобов'язанням (пасивна сторона) отримує право вимоги в цьому ж зобов'язанні, стаючи в ньому кредитором (активною стороною) щодо самого себе. Наприклад , боржник за договором позики (позичальник) після смерті свого кредитора (позикодавця) виявляється його спадкоємцем. У такій ситуації зобов'язання припиняється через відсутність необхідних для нього елементів, оскільки замість двох його сторін (учасників) залишається тільки одна.
Як зазначав Г.Ф. Шершеневич, "обставиною, що викликає збіг в одній особі активного і пасивного суб'єктів, до цього часу роз'єднаних, служить загальне спадкоємство" (1), тобто спадкування щодо громадян і реорганізація у формі злиття або приєднання щодо юридичних осіб. Внаслідок універсального правонаступництва деякі права та обов'язки можуть надаватися належать одному і тому ж суб'єкту. Часткове (сингулярне) правонаступництво не може привести до такого результату, бо воно завжди грунтується на виконанні одного з суб'єктів, а не на їх злиття.
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 66.
Виконання зобов'язання може виявитися неможливим внаслідок об'єктивних причин, наприклад загибелі індивідуально-визначеної речі (предмета зобов'язання) в результаті дії випадкових причин або непереборної сили. Тому зобов'язання припиняється також неможливістю виконання, але лише у випадку, коли вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає (п. 1 ст. 416 ЦК). При цьому кожен з учасників має право вимагати повернення того, за що він не отримав зустрічного задоволення, наприклад повернення авансу, сплаченого за загиблу річ (оскільки інакше виникне ситуація безпідставного збагачення однієї сторони за рахунок іншої).
Якщо ж неможливість виконання викликана винними діями учасника зобов'язання, наприклад боржника, що не забезпечив належну охорону предмета зобов'язання, настає його відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. В окремих випадках боржник, як відомо, відповідає і за випадково настала неможливість виконання, зокрема, при допущеної ним простроченні, а також у зобов'язаннях, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Неможливість виконання найчастіше стосується випадків, коли предметом зобов'язання є індивідуально-визначені речі. Відносно речей, визначених родовими ознаками, практично неможливо довести їх повну відсутність в обороті ("рід ніколи не гине"), тому, наприклад, неможливість виконання ніколи не може припинити грошове зобов'язання (1).
--- ---
(1) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 348; Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 191.
Крім того, мова тут йде про фактичну, або "фізичної" неможливості, яку слід відрізняти від юридичної неможливості виконання відповідного зобов'язання. Остання полягає у встановленні будь-яких публічно-правових заборон чи обмежень, наприклад з вивезення або ввезення товарів на певні території. Прийняття акта державного органу, що робить юридично неможливим виконання зобов'язання, припиняє його (п. 1 ст. 417 ЦК).
Однак сторони зобов'язання має право вимагати відшкодування завданих їм публічною владою збитків, якщо виданий акт буде визнаний судом не відповідає закону або іншим правовим актам (ст. ст. 13, 16, 1069 ЦК). Подальше визнання такого акта недійсним за загальним правилом відновлює зобов'язання, якщо тільки інше не випливає з угоди сторін або суті самого зобов'язання і кредитор не втратив інтересу до його виконання (п. 2 ст. 417 ЦК).
Зобов'язання, нерозривно пов'язані з особою боржника або кредитора, т.е . мають особистий характер, припиняються смертю громадянина, що був відповідно боржником або кредитором (ст. 418 ЦК), оскільки в цих ситуаціях неможливо правонаступництво. Такі, наприклад, зобов'язання, що випливають з договору доручення.
З цієї ж причини ліквідація юридичної особи (боржника або кредитора) також припиняє його зобов'язання (ст. 419 і п. 1 ст. 61 ЦК). Виняток становлять деякі, прямо встановлені законодавством випадки покладання виконання окремих зобов'язань ліквідованої юридичної особи на інших осіб, наприклад, його боргів за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян (зазвичай у вигляді почасових платежів), що підлягають капіталізації відповідно до п. 1 ст. 64 ГК, на страхові організації. По суті, закон передбачає тут часткове правонаступництво.
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. Вид. 2-е. М., 1999.
Бациев В.В. Зобов'язання, ускладнене умовою про відступне (заміні виконання). М., 2003.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (постатейний). Изд. 3-е / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2005.
Принципи міжнародних комерційних договорів. М., 2003.
Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950.
Шилохвіст О.Ю. Відступне в цивільному праві Росії. М., 1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Припинення зобов'язань з інших підстав"
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  припинення правоздатності. Неотчуждаемость правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Неотчуждаемость дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.
 2. § 2. Місцевий референдум
  припинення повноважень органів місцевого самоврядування та про проведення дострокових виборів органів місцевого самоврядування. При цьому Конституційним Судом було зазначено, що визначення конкретних умов та порядку проведення місцевого референдуму відповідно до конституційного розмежуванням предметів ведення і повноважень між різними рівнями публічної влади, оскільки це не стосується
 3. § 2. Місцевий референдум
  припинення або продовження терміну повноважень, призупинення здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, а також про проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування або про відстрочення зазначених виборів; 2) про персональний склад органів місцевого самоврядування; 3) про обрання депутатів і посадових осіб, затвердження, призначення на посаду та про звільнення з посади
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  припинення повноважень виборних посадових осіб місцевого самоврядування називає факт визнання їх обмежено дієздатними. У результаті складається парадоксальна ситуація - обмежений у дієздатності людина може за відсутності інших перешкод обиратися на посаду глави муніципального освіти, але не може займати цю посаду. У такому ж становищі перебувають вищі посадові
 5. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  припиненням повноважень міської Думи. Завдання Рахункової палати: аналіз обгрунтованості дохідних і видаткових статей проекту бюджету міста, організація і здійснення контролю за виконанням дохідних і видаткових статей бюджету міста (у тому числі цільових бюджетних фондів) за обсягами, структурою та цільовим призначенням; зовнішня перевірка звітів про виконання бюджету міста; контроль за
 6. § 1. Поняття комерційного права
  припинення правового статусу підприємця; в придбанні, здійсненні та припиненні ним конкретних прав (особистих, речових, зобов'язальних); в здійсненні захисту порушених прав. Чинне законодавство закріплює свободу підприємництва шляхом визнання за підприємцями суб'єктивних прав, через які підприємці набувають широку свободу діяльності, можливість для
 7. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  припинення або виконання наявних зобов'язань з покладанням на нього всіх пов'язаних з цим збитків. Збільшення зареєстрованого статутного капіталу товариства не вимагає спеціального оповіщення про це контрагентів суспільства, проте дозволяється тільки після повної оплати всіма його учасниками своїх вкладів. Інша особливість товариства з обмеженою відповідальністю носить організаційний
 8. § 4. Акціонерні товариства
  припинення їх повноважень; визначення граничного розміру оголошених акцій; збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, придбання товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості або погашення неповністю
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а також інших прав у випадках, передбачених ГК РФ і іншими законами, зокрема, законом про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Важливе значення має форма договору - зовнішнє вираження взаємоузгодженого волевиявлення сторін, об'єктивно доступне для сприйняття. Договір може бути
 10. § 3. Виконання зобов'язань
  припиненню правовідносини. У підприємницькій сфері закон порівняно рідко, але також допускає можливість односторонньої відмови від зобов'язання. Так, п. 4 ст. 5 Закону «Про поставки продукції для федеральних державних потреб» від 13 грудня 1994 [2] встановлює, що державний замовник має право відмовитися від продукції, виробленої за державним контрактом, за умови
© 2014-2022  yport.inf.ua