Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Придбання у власність майна, яке в силу закону не може належати даній особі

. У ст. 238 ГК мова повинна йти про тих видах майна, які за вказівкою закону або вилучені з обігу, тобто можуть перебувати виключно у державній власності, або обмежені в обороті, зокрема підлягають придбанню лише за спеціальним дозволом державних органів (ст. 129 ЦК). Якщо такого роду майно (наприклад, зброя, сильнодіючі отрути і наркотики, валютні цінності) виявилося у володаря незаконно, ніяких речове-правових наслідків, тим більше права власності, ця обставина не породжує (наприклад, вкрадений револьвер підлягає безумовному і безоплатному вилученню у викрадача) * (838). Але якщо дані речі опинилися у особи на законній підставі (наприклад, земельну ділянку сільськогосподарського призначення опинився в порядку спадкування у іноземного громадянина, що суперечить ст. 3 ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" від 24 липня 2002 р. (з ізм. Та доп .) * (839), однак сама ця особа за законом позбавлене можливості володіти ними на праві власності, ці речі підлягають примусовому відчуженню.
Якщо на підставах, що допускаються законом, у власності особи виявилося майно, яке в силу закону не може їй належати, це майно має бути відчужене власником протягом року з моменту виникнення права власності на майно, якщо законом не встановлено інший строк (ст. 238 ЦК).
У випадках, коли майно не відчужене власником у визначені терміни, таке майно (з урахуванням його характеру і призначення) за рішенням суду, винесеним за заявою державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягає примусовому продажу з передачею колишньому власнику вирученої суми або передачі у державну чи муніципальну власність з відшкодуванням колишньому власникові вартості майна, визначеної судом. При цьому віднімаються витрати на відчуження майна. Якщо у власності громадянина чи юридичної особи на підставах, що допускаються законом, опиниться річ, на придбання якої необхідно особливий дозвіл, а в його видачі власникові відмовлено, ця річ підлягає відчуженню у порядку, встановленому для майна, яке не може належати даному власнику.
Спосіб продажу (закритий аукціон, конкурс або інша форма продажу) визначається з урахуванням характеру і призначення майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Придбання у власність майна, яке в силу закону не може належати даній особі "
 1. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  набуття та припинення права власності. ГК приділяє спеціальну увагу різним юридичним фактам, що тягне виникнення і припинення права власності. Обставини життя, що тягнуть самостійно або в сукупності з іншими обставинами відповідно до закону виникнення права власності на певне майно у певних осіб, називаються підставами набуття
 2. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі договори, змістом яких є відчуження речі * (820). Право власності у
 3. Співвідношення первинних і похідних підстав набуття права власності
  набуття права власності поділяються на дві групи: первинні і похідні. Зазвичай різниця проводиться по тому, що право нового власника, придбане за похідним основи, базується на праві попереднього власника, в тому числі дійсність права і обсяг правомочностей залежать від відповідних характеристик попереднього права . Право переходить до нового власника
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  придбання покупцем випущених емітентом облігацій або інших видів цінних паперів. Покупець стає позикодавцем, а емітент - позичальником. Умови випуску позики в обіг входять у зміст договору. Інтереси позикодавців забезпечуються гарантіями органів виконавчої влади. Імперативна правова норма забороняє змінювати умови випущеного в обіг державної позики, - п. 4
 5. § 1. Банківська система. Правове положення кредитних організацій
  придбання одним банком частки більш ніж 20% у статутному капіталі іншого банку, якщо сумарна балансова вартість активів обох банків перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати праці або що придбає банк вже контролює діяльність банку, акції якого він набуває [16]. Порядок створення кредитних організацій. Крім загальних вимог, яким підкоряється процес створення
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  придбання майна у третього особи, але не напряму, а через комісіонера. Доводити удаваний характер угоди можна з використанням всіх допускаються процесуальним законодавством доказів. Зокрема, стосовно до прикривався угоді Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду РРФСР роз'яснила, що "удавані угоди можуть підтверджуватися всіма доступними засобами
 7. § 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
  придбане на підставі договору, і т.п. Відповідно з матеріальним ознакою власником визнається лише той власник або інший титульний власник джерела підвищеної небезпеки, який одночасно здійснює над ним фактичне панування, тобто експлуатує або іншим чином використовує (у тому числі зберігає) об'єкт, що володіє небезпечними властивостями. Як правило, обидва названі ознаки
 8. 2. Випадки примусового вилучення майна у приватного власника на відплатних підставах
  придбанні права власності на нерухомість за рішенням суду у випадках неможливості знесення будівлі або споруди, що знаходяться на чужій земельній ділянці; 8) при викупі земельної ділянки для державних або муніципальних потреб згідно з рішенням суду; 9) при вилученні у власника земельної ділянки, що використовується ним з грубим порушенням приписів законодавства; 10) при
 9. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  придбанням або відчуженням суспільством майна на суму, що дорівнює від 25 до 50 відсотків балансової вартості активів товариства на дату прийняття рішення про здійснення угоди, необхідно одноголосне рішення ради директорів, а такий же угоди, що перевищує за сумою 50 відсотків балансових активів, рішення кваліфікованої більшості в загальних зборах акціонерів. У деяких опублікованих
 10. 2. Форми договірної відповідальності
  придбання певних речей (товарів) або виконання робіт (надання послуг), вартість відповідних речей (товарів), робіт або послуг повинна визначатися за правилами п. 3 ст. 393 ЦК і в тих випадках, коли на момент пред'явлення позову або винесення рішення фактичні витрати кредитором ще не проведені. Що стосується розміру упущеної вигоди (неодержаного доходу), то у спільному
© 2014-2022  yport.inf.ua