Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Продаж товарів з додатковими умовами

Згідно ст. 496 ГК при продажу товару з умовою про його прийняття покупцем у визначений термін договір роздрібної купівлі-продажу укладається з умовою про прийняття покупцем товару у визначений договором термін, протягом якого цей товар не може бути проданий іншому покупцеві. Отже, на продавця покладається додатковий обов'язок по виведенню певного товару з торгового обігу на обумовлений договором час.
У зв'язку з цим додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у визначений договором термін повинні включатися в ціну товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором. Крім того, неявка покупця або невчинення ним інших необхідних дій для прийняття товару у визначений договором термін можуть розглядатися продавцем як відмови покупця від виконання договору, якщо, звичайно, інше не передбачено договором.
Відповідно до ст. 499 ГК при продажу товару з умовою про його доставку покупцю продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар в місце, вказане покупцем, а якщо місце доставки товару покупцем не було вказано, то в місце проживання громадянина (місце знаходження юридичної особи), що є покупцем. Якщо в договорі не було визначено час доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.
Договір при продажу товару з умовою про його доставку покупцю вважається виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а за його відсутності - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, який свідчить про укладення договору або про оформлення доставки товару , якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором або не випливає із суті зобов'язання.
Згідно ст. 497 ЦК при продажу товарів за зразками (описів, каталогів) договір укладається на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (його описом, каталогом товарів тощо), запропонованим продавцем. Покупець, купуючи відповідний товар, може оцінити його якість і інші споживчі властивості виключно за наданої продавцем інформації, тому до передачі товару він має право відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку, але за умови відшкодування продавцеві необхідних витрат, понесених у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання ним договору.
При продажу товарів за зразками (описів, каталогів) договір вважається виконаним з моменту доставки товару в місце, вказане в договорі, а якщо місце передачі товару договором не визначено - з моменту доставки товару покупцеві за місцем проживання громадянина (місцем знаходження юридичної особи), що є покупцем, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.
Особливості продажу товарів за зразками (описів, каталогів) громадянам-споживачам визначаються Правилами продажу товарів за зразками, затвердженими Постановою Уряду Російської Федерації від 21 липня 1997 р. N 918 (1).
---
(1) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3657 (з послід. Зм.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Продаж товарів з додатковими умовами "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 4. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
 9. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 10. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
© 2014-2022  yport.inf.ua