Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

10. Реалізація заставленого майна

Реалізація (продаж) закладеного майна, на яке звернено стягнення, провадиться шляхом продажу з публічних торгів у порядку, встановленому процесуальним законодавством, якщо законом не встановлено інший порядок (п. 1 ст. 350 ЦК). Публічні торги - це не єдина форма реалізації заставленого майна, на яке звернено стягнення. Згідно п. п. 2 і 3 ст. 54 Закону про виконавче провадження продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здійснюється спеціалізованою організацією на комісійних та інших договірних засадах, передбачених федеральним законом. Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення торгів спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю.
На прохання заставодавця суд має право у вирішенні про звернення стягнення на заставлене майно відстрочити його продаж з публічних торгів на строк до одного року. Відстрочка не зачіпає прав і обов'язків сторін за зобов'язанням, забезпеченим заставою цього майна, і не звільняє боржника від відшкодування зрослих під час відстрочки збитків кредитора і неустойки (п. 2 ст. 350 ЦК). У п. 3 ст. 54 Закону про іпотеку зазначено, що, визначаючи термін, на який надається відстрочення реалізації заставленого майна, суд також зобов'язаний враховувати, що сума вимог заставодержателя, що підлягають задоволенню з вартості заставленого майна на момент закінчення відстрочки, не повинна перевищувати вартість заставленого майна за оцінкою, зазначеної в договорі про іпотеку.
Початкова продажна ціна заставленого майна, з якої відкриваються торги, встановлюється рішенням суду у випадках звернення стягнення на майно в судовому порядку або угодою заставодержателя із заставодавцем в інших випадках. В обох випадках вона не залежить від міститься в договорі про заставу умови про оцінку предмета застави. Закладене майно продається особі, яка запропонувала на торгах найвищу ціну (п. 3 ст. 350 ЦК).
При оголошенні торгів такими заставодержатель має право за угодою із заставодавцем придбати закладене майно і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені заставою. До такої угоди застосовуються правила про договір купівлі-продажу (п. 4 ст. 350 ЦК). У п. 2 ст. 58 Закону про іпотеку уточнюється, що заставодержатель має право за угодою із заставодавцем придбати закладене майно за його початковій продажною ціною на публічних торгах і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені іпотекою цього майна, протягом 10 днів після оголошення прилюдних торгів такими. При оголошенні такими, що повторних торгів заставодержатель має право залишити предмет застави за собою з оцінкою у сумі не більше ніж на 10 відсотків нижче початкової ціни продажу на повторних торгах (ч. 2 п. 4 ст. 350 ЦК). Відповідно до п. 4 ст. 58 Закону про іпотеку заставодержатель має право придбати (залишити за собою) заставлене майно за ціною не більше ніж на 25 відсотків нижче його початкової ціни продажу. Якщо заставодержатель не скористається правом залишити за собою предмет застави протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими, договір про заставу припиняється.
Загальний порядок розподілу грошової суми, отриманої від реалізації заставленого майна, передбачений ст. ст. 77 - 78 Закону про виконавче провадження. Особливості розподілу зазначеної грошової суми можуть бути передбачені іншими федеральними законами (зокрема, ст. 61 Закону про іпотеку). Якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, перевищує розмір забезпеченого заставою вимоги заставодержателя, різниця повертається заставодавцю.
Боржник і заставодавець, є третьою особою, має право в будь-який час до продажу предмета застави припинити звернення на нього стягнення і його реалізацію, виконавши забезпечене заставою зобов'язання або ту його частину, виконання якої прострочено. Угода, що обмежує це право, мізерно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Реалізація заставленого майна "
 1. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання. Причому заставодержателю може бути відмовлено у стягненні, якщо порушення боржником допущено незначне і внаслідок цього розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості
 2. § 2. Предмет цивільного права
  реалізації заставленого майна, списання грошових коштів, здійснення безготівкових розрахунків, прийняття спадщини і т.д.). 7. Інші організаційні відносини. Приклади цивільних організаційних відносин нескладно помножити, але вже наведеного достатньо для визнання їх самостійності в предметі цивільного права. Всі вони так чи інакше (більшою чи меншою мірою, безпосередньо
 3. § 5. Інші спеціальні види зберігання
  реалізації заставленого майна (ст. 350, 358 ЦК). З вирученої від продажу суми нараховується плата за зберігання та інші належні ломбарду платежі, а залишок повертається поклажодавцеві. Зберігання цінностей у банку. Крім банківських операцій банки можуть здійснювати з клієнтами ряд супутніх угод, в тому числі приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали та камені , інші
 4. 3. Суб'єкти заставного правовідносини
  реалізації заставленого майна, недостатня для покриття вимоги заставодержателя, за відсутності іншої вказівки в законі або договорі заставодержатель має право отримати суму, з іншого майна боржника, не користуючись перевагою, заснованим на заставі (п. 5 ст. 350 ЦК). Дане право кредитора-заставодержателя пояснюється тим, що за боржником частково зберігається борг з
 5. 9. Звернення стягнення на заставлене майно
  реалізацію (п. 1 ст. 46 Закону про виконавче провадження). Підставами для звернення стягнення на заставлене майно є невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які він відповідає (п . 1 ст. 348 ЦК). Тому, наприклад, якщо невиконання забезпечуваного зобов'язання стало наслідком дії непереборної сили, то
 6. 12. Застава речей у ломбарді
  реалізації заставленого майна з торгів вимоги ломбарду до заставодавця (боржника) погашаються, навіть якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, недостатня для їх повного задоволення. Це ріднить заставу речей у ломбарді з давньоруським заставою, при якому у разі непокриття боргу за рахунок заставленого майна звернення стягнення на інше майно боржника було
 7. 6. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника
  реалізації заставленого майна. Йдеться про ті випадки, коли вимоги банків-заставодержателів були задоволені шляхом звернення стягнення на предмет застави до того моменту, коли в учасників пайового будівництва з'явилося аналогічне право вимагати звернення стягнення на заставлене майно. Справа в тому, що на вимогу учасника пайового будівництва стягнення на предмет застави
 8. Т
  реалізація заставленого майна на Т. VIII , 37, § 6 (10) - с. 151 - 153 Традиція IX, 40, § 1 (2) - с. 239 Транспортні засоби - договір оренди Т. с. без екіпажу X, 45, § 3 (3) - з . 475 - 477 - договір оренди Т. с. з екіпажем X, 45, § 3 (2) - с. 471 - 475 - поняття і види Т. с. X, 45, § 3 (1) - с. 468 - 470 Третя особа - договір на користь Т. л. VIII, 38, § 2 (1) - с. 181 -
 9. 7. Торги
  реалізації нерухомості шляхом проведення торгів спеціалізованою організацією (ст. ст. 54 і 62). --- Див: Відомості Верховної Російської Федерації. 1997. N 30. Ст. 3591. ГК, відповідаючи потребам що складається практики, включив до свого складу три відносяться до торгів статті: 447 ("Укладення договору на торгах"), 448 ("Організація та порядок проведення
 10. 3. Застава
  реалізації пакету акцій до настання цього терміну), діяльність акціонерного товариства, створеного на базі приватизованого державного або муніципального підприємства, повністю переходить в сферу регулювання Федерального закону "Про акціонерні товариства ". Якщо при приватизації державного підприємства випускається" золота акція ", що наділяє її власника правом вето на загальних зборах
© 2014-2022  yport.inf.ua