Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Реквізиція

. Реквізиція, тобто передбачене законом примусове вилучення у приватного * (832) власника його майна за рішенням державних органів у невідкладних суспільних інтересах і з обов'язковою компенсацією, являє собою традиційне для якого правопорядку підставу припинення права приватної власності громадян і юридичних осіб. Реквізиція допустима тільки в обставинах, які мають надзвичайний характер (стихійні лиха, аварії, епідемії, епізоотії тощо), і може проводитися виключно в інтересах суспільства.
Надзвичайна ситуація визначається як обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищі, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей. Такими ситуаціями слід вважати повені, цунамі, урагани, селі, зсуви, виверження вулканів, епіфітотії тощо
Аварія - це руйнування споруд та (або) технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об'єкті, неконтрольовані вибух і (або) викид небезпечних речовин. Зокрема, радіаційна аварія - це втрата управління джерелом іонізуючого випромінювання, викликана несправністю обладнання, неправильними діями працівників (персоналу), стихійними лихами або іншими причинами, які могли призвести або призвели до опромінення людей вище встановлених норм або до радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
Епідемія - це інфекційні захворювання, що представляють небезпеку для оточуючих, що характеризуються важким перебігом, високим рівнем смертності та інвалідності, швидким поширенням серед населення. У медичній літературі епідемія визначається як високий масовий рівень захворювання людини інфекційною хворобою, що значно перевищує зазвичай реєстрований на даній території в аналогічний період. Слід зауважити, що кваліфікувати цю ситуацію як епідемію повинні тільки відповідні фахівці, тобто медичні працівники.
Поняття епізоотії законодавчого закріплення не отримало. У довідковій літературі вказане явище розкривається як широке поширення заразної хвороби тварин, що значно перевищує рівень звичайної захворюваності на даній території. Найбільш яскравим прикладом епізоотії слід визнати масштабне захворювання ящуром великої рогатої худоби в Європі в 2001 р. і пташиним грипом домашньої птиці в 2005-2006 рр.., Яке представляло істотну загрозу для здоров'я населення і змусило тваринників низки країн призвести масовий забій худоби та птиці.
До іншим обставинам надзвичайного характеру, згаданим правилами про реквізицію, слід віднести: спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, терористичні акти, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, підготовку і діяльність незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян, нормальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак прямої залежності між введенням надзвичайного стану і можливим проведенням реквізиції, принаймні на законодавчому рівні, не встановлено * (833), тому оплатне примусове вилучення в публічних інтересах може мати місце в будь-який час за наявності хоча б однієї з розглянутих вище обставин.
Вилучення майна у формі реквізиції допустимо за рішенням державних, але не муніципальних органів і не вимагає, отже, обов'язкового судового рішення. Оскільки реквізиція застосовується при надзвичайних обставинах, що вимагають негайних дій, вона проводиться в позасудовому порядку та без попереднього і рівноцінного відшкодування вартості майна.
Порядок та умови реквізиції повинні визначатися спеціальним законом. Так, у ст. 51 ЗК встановлено два види реквізиції: 1) тимчасове вилучення земельної ділянки для усунення шкідливих наслідків з поверненням власнику після знешкодження * (834), 2) при неможливості усунення небезпечних наслідків земельну ділянку примусово викуповується або може бути замінений рівноцінним. Тоді ділянка переводиться в землі запасу або консервації, а його подальше використання визначається Урядом РФ * (835).
В якості додаткових гарантій захисту інтересів власника реквізованого майна пп. 2 і 3 ст. 242 ГК передбачають можливість, по-перше, судового заперечування розміру компенсації, виплаченої за реквізоване майно, по-друге, витребування по суду зберігся реквізованого майна при відпадати обставин, що стали підставою для його реквізиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " реквізиція "
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  реквізиції та конфіскації, накладати штрафи, закривати контрреволюційні органи друку, проводити арешти, розпускати громадські організації, що закликають до активної протидії або повалення радянської влади. У цьому ж документі Радам пропонувалося обирати зі свого середовища виконавчий орган (виконавчий комітет, президія), на який покладалося проведення в життя постанов
 2. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  реквізицію або конфіскацію іноземних інвестицій, крім як у виняткових випадках, передбачених законодавчими актами, коли ці заходи вживаються в суспільних інтересах. При цьому при націоналізації або реквізиції іноземному інвестору виплачується швидка, адекватна і ефективна компенсація, а рішення органів державного управління про вилучення іноземних інвестицій можуть бути
 3. § 3. Види цивільних правовідносин
  реквізиція і інш.). Інші види правовідносин. Поряд з розглянутими видами правовідносин, які вважаються основними, в пізнавальних і практичних цілях можуть бути виділені й інші види правовідносин. Так, нерідко правовідносини ділять на термінові і безстрокові. Більшість цивільних правовідносин носить терміновий характер. Їх тривалість визначається дією відповідних
 4. § 2. Ознаки речового права
  Методологія визначення ознак речового права. Завдання дослідника полягає у знаходженні ознак речового права, особливо якщо врахувати, що законодавець залишив це питання відкритим. Юридична наука виробила безліч різноманітних концепцій речового права; ми навряд чи знайдемо хоча б дві точки зору, які збігаються. У зв'язку з цим хотілося б випередити аналіз ознак речових прав поряд
 5. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  реквізицію; 8) викуп нерухомого майна у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться; 9) придбання у власність майна, яке в силу закону не може належати даній особі; 10) викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей, житлового приміщення, а також викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними; 11) звернення стягнення на майно
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  реквізиції, слід віднести: спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, терористичні акти, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, підготовку і діяльність незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, що супроводжуються
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  реквізиції, тобто тимчасовому вилученню у власника публічними органами з метою захисту прав та інтересів громадян, організацій, держави від виникаючих загроз, викликаних такими обставинами. Завдані реквизицией власнику земельної ділянки збитки підлягають відшкодуванню. Форма відшкодування шкоди може носити як натуральний, так і грошовий характер. ЗК передбачає в тих же цілях
 8. § 1. Загальні положення про публічної власності
  реквізиція, конфіскація і націоналізація приватного майна (ст. 242, 243, 306). Цивільним законодавством передбачено також особливий випадок припинення права публічної власності, а саме приватизація, в результаті якої публічна власність перетворюється на приватну. 5. Відома специфіка є у публічно-правових утворень як власників майна. Так, вони практично не
 9. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  реквізиції земельної ділянки (ст. 45
 10. § 5. Право господарського відання і право оперативного управління
  реквізиція і націоналізація, що випливає з істоти зазначених підстав припинення права власності (ст. 235 ЦК) * (1059). Стосовно до питання про можливість припинення прав господарського відання та оперативного управління внаслідок відмови від них уповноваженої особи необхідно зазначити наступне. Відмова від права є одним із способів здійснення правомочності розпорядження.
© 2014-2022  yport.inf.ua