Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 274. Правові засади регулювання праці керівника організації

Права і обов'язки керівника організації в галузі трудових відносин визначаються цим Кодексом, іншими фе-деральному законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації , нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, установчими доку-ментами організації, локальними нормативними актами, трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 274. Правові засади регулювання праці керівника організації"
 1. Стаття 281. Особливості регулювання праці чле-нів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці, встановлені цією главою для керівника організації. Федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих
 2. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці, які передбачені ст. 273-280 ТК для керівників організації. Це випливає з коментарів статті у зв'язку з тим, що законами та установчими документами організації можуть передбачатися як одноосібні, так і колегіальні виконавчі органи. Зазначені особливості повинні бути поширені на членів колегіального виконавчого органу організації
 3. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці керівника організації, певний коментованій главою, не є вичерпним. Трудовий кодекс встановлює, що федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих
 4. Глава 43. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу
 5. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; міжрегіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації; регіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в суб'єкт Російської Феде-рації; галузевому рівні, на якому встановлюються основи
 6. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється. Так, на федеральному рівні встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; на міжрегіональному рівні відповідні основи охоплюють своїм регулюванням два і більше суб'єкта РФ; на регіональному - встановлені основи визначають регулювання
 7. Контрольні питання
  правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи регулювання умов праці в міжнародних організаціях? 6. Які існують особливості в правовому регулюванні трудових відносин за участю іноземців у країнах СНД? 7. В
 8. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
 9. Стаття 273. Загальні положення
  стаття регулює трудові відносини керівників організацій (підприємств) незалежно від їх форми власності (державна, приватна чи інша) та їх організаційно-правової форми (акціонерне товариство, кооператив, товариство, некомерційна організація, унітарна підприємство тощо), за винятком таких випадків: - керівник організації є єдиним учасником
 10. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  правовому догово-ру. Організації, які надають послуги в галузі охорони праці, підлягають обов'язковій акредитації. Перелік послуг, для надання кото-яких необхідна акредитація, правила акредитації, що включають в себе вимоги акредитації, яким повинні відповідати організації, які надають послуги в галузі охорони праці, порядок проведення контролю за діяльністю акредитованих
 11. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 12. Стаття 274. Правові засади регулювання праці керівника організації
  стаття в оновленій редакції розширює коло актів, в яких закріплюються повноваження керівників організацій (підприємств) у сфері трудових відносин. Оскільки керівник організації, який виступає в якості роботодавця у трудових відносинах, реалізує її трудову правосуб'єктність, він повинен в процесі реалізації керуватися ст. 22 ТК (див. ст. 22 ТК і коммент. До неї), яка закріплює
 13. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  стаття згадує організації, що фінансуються з бюджету, в той час як ст. ст. 135 і 144 ТК вживають термін "державні та муніципальні установи". Очевидно, що маються на увазі одні й ті ж види юридичних осіб і було б доцільно навести в єдність термінологію, використовувану в гол. 21 ТК. 2. Оплата праці керівників, їх заступників і головних бухгалтерів державних і
 14. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  правових актів про працю. 2. Необгрунтоване перешкоджання наглядово-контрольної діяльності органів федеральної інспекції праці, невиконання у встановлений термін приписів державних інспекторів праці згідно ст. 25 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців служить підставою для притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб організацій. За
 15. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  правовому регулюванню у сфері праці. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комітет (комісія) з охорони праці організовує спільні дії роботодавця та працівників щодо забезпечення вимог ох-рани праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також організує проведення перевірок умов і охорони праці на робочих місцях і
 16. Стаття 20.16. Незаконна приватна детективна або охоронна діяльність
  праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Створення в організації служби безпеки без спеціального дозволу (ліцензії) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на керівника організації в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 3. Здійснення недержавними освітніми установами діяльності з
 17. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  стаття закріплює диференціацію правового регулювання оплати праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів у бюджетних організаціях в залежності від рівня відповідного бюджету. 2. Частина 1 коментованої статті визначає органи, які встановлюють порядок і розміри оплати праці керівників бюджетних організацій відповідного рівня. 3. У небюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua