Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 275. Укладення трудового договору з керів-водієм організації

У разі, коли відповідно до частини другої статті 59 цього Кодексу з керівником організації укладається строковий трудовий договір, термін дії цього трудового договору визначається установчими документами організації або угодою сторін .
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, або засновник -ними документами організації можуть бути встановлені процедури, що передують укладанню трудового договору з керівником організації (проведення конкурсу, обрання або призначення на посаду та інше).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовий договір з керівником державного (муніципального) установи укладається на основі типової форми трудо-вого договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання ванию соціально-трудових відносин.
(Частина третя введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 280-ФЗ)
Особа, що надходить на посаду керівника державного (муніципального) установи (при вступі на роботу) , і керівник державного (муніципального) установи (щорічно) зобов'язані подавати відомості про свої доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, а також про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх чоловіка (дружини) та неповнолітніх дітей. Подання зазначених відомостей здійснюється:
особою, що поступає на посаду керівника федерального державного установи, керівником федерального дер-жавного установи - в порядку, що затверджується Урядом Російської Федерації;
особою, вступникам на посаду керівника державної установи суб'єкта Російської Федерації, керівником державної установи суб'єкта Російської Федерації - у порядку, що затверджується нормативним правовим актом суб'єкта Рос-сийской Федерації;
особою, що поступає на посаду керівника муніципальної установи, керівником муніципального установи - в порядку, що затверджується нормативним правовим актом органу місцевого самоврядування.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 280-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 275. Укладення трудового договору з керів-водієм організації"
 1. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
 3. Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  Коментар до статті 1. Умовою прийому на роботу в організації, розташовані в північних районах, осіб, що залучаються на роботу з інших місцевостей, є відсутність протипоказань для роботи в несприятливих кліматичних умовах Крайньої Півночі, що має бути підтверджено в медичному висновку. Таке медичний висновок видається за результатами відповідного медичного
 4. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 5. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  1. Коментована стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору виробляється в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до
 6. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 7. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  Коментар до статті 1. Розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. до п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації
 8. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено . 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 9. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 10. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 11. Стаття 11.14.2. Порушення правил перевезень пасажирів і багажу за замовленням
  (введена Федеральним законом від 21.04.2011 N 69-ФЗ) 1. Відмова водія пред'явити договір фрахтування або його копію або замовлення-наряд на надання транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу за замовленням, якщо договір фрахтування укладений у формі замовлення-наряду, посадовим особам, уповноваженим на здійснення контролю за наявністю у водіїв зазначених документів, - тягне
 12. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає свободу розсуду сторін трудового договору в частині встановлення додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до
 13. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 14. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 15. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  Роботодавцем є релігійна організація, зареєстрована у порядку, встановленому федеральним законом, і заклю-чівшіх трудовий договір з працівником у письмовій формі. Працівником є особа, яка досягла віку вісімнадцяти років, уклала трудовий договір з релігійною організацією, особисто виконує певну роботу і підкоряється внутрішнім звичаями релігійної
 16. Стаття 67. Форма трудового договору
  Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторона-ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від
 17. Стаття 64. Гарантії при укладенні трудового до-говору
  Забороняється необгрунтована відмова в укладенні трудового договору. Яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні-ванні трудового договору залежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, віку, місця проживання (у тому числі наявності або
 18. Правила дорожнього руху (ПДР)
  Перша - свята книга водія, написана кров'ю - Правила дорожнього руху. Всі знають, коли вони мінялися ? Заглиблюватися у вивчення Правил ми не будемо, але найголовніше - необхідно стежити за їх актуальністю. Найчастіше водій останній раз заглядав у Правила ще в автошколі, а якщо з тієї пори пройшов десяток чи більше років, то деякі зміни можуть виявитися неприємним сюрпризом,
 19. Глава 2 Документи водія
  Які документи водій повинен возити з собою? У нас з'явилася можливість перевірити на практиці те, про що я говорив у першому розділі, а саме: читаємо дослівно пункт 2.1.1 Правил дорожнього
 20. Стаття 58. Термін трудового договору
  Трудові договори можуть укладатися: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше п'яти років (строковий трудовий договір), якщо інший строк не встановлений цим Кодексом та іншими федеральними законами. Строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, а
© 2014-2022  yport.inf.ua