Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу

Коментар до статті 1. Метою випробування при прийомі на роботу є перевірка відповідності працівника йому доручається. Угода про випробування - це одне з додаткових умов трудового договору. Тому воно повинно бути зазначено в самому трудовому договорі, якщо сторони домовилися про таку умову. Саме трудовий договір є підставою для видання наказу про прийом на роботу з випробувальним терміном. Якщо умова про випробування не було обумовлено при укладенні трудового договору і не передбачено в ньому, вважається, що працівник прийнятий на роботу без випробування. Роботодавець не має права встановлювати працівнику строк випробування наказом про прийом на роботу, якщо трудовим договором умова про випробування не передбачено.
Виключення з цього загального правила становлять випадки, коли працівник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору. У такій ситуації при подальшому оформленні трудового договору в письмовій формі в нього може бути включено умова про випробувальний термін, але тільки в тому випадку, якщо до початку роботи сторони домовилися про те, що працівник приймається на роботу з випробувальним терміном, і оформили цю домовленість окремим угодою (тобто в письмовій формі). Таким чином, дане виключення не коливає загального принципу встановлення працівникові випробувального терміну, тобто за згодою сторін.
2. У період строку випробування на працівника повністю поширюються положення законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, угод та колективного договору, якщо він прийнятий в організації. У цей період працівник зобов'язаний підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, він має право на виплату заробітної плати в повному розмірі, на допомогу з тимчасової непрацездатності та ін
У свою чергу, роботодавець має право вимагати від працівника виконання всіх зобов'язань, передбачених трудовим договором, а також за своєю ініціативою припинити трудовий договір з працівником у період випробувального терміну з будь-якого передбаченому ТК основи за дотриманням усіх встановлених умов.
Так, якщо працівник, прийнятий з випробувальним терміном, підлягає звільненню з роботи до закінчення строку випробування у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників, звільнення має бути вироблено з дотриманням всіх умов, передбачених для працівників, що звільняються за цим пунктом (див. коментар. до ст. ст. 81, 178, 180).
3. Частина 4 ст. 70 визначає категорію осіб, для яких не може бути встановлено випробування при прийомі на роботу.
Перелік цих осіб, передбачений статтею коментарів, не є вичерпним. Трудовим кодексом, федеральними законами та колективним договором можуть бути встановлені й інші випадки, коли при прийомі на роботу випробувальний термін не встановлюється.
Якщо умова про випробування було передбачено щодо особи, якій відповідно до ч. 4 ст. 70 випробування при прийомі на роботу не може бути встановлене, воно не повинно застосовуватися, якщо навіть це особа і не заперечує проти такої умови.
Дане положення грунтується на ст. 9 ТК, відповідно до якої колективні договори, угоди, трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права або знижують рівень гарантій працівників в порівнянні з встановленими трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. Якщо такі умови включені в колективний договір, угоду чи трудовий договір, то вони не підлягають застосуванню.
4. Частина 5 ст. 70 встановлює граничні терміни випробування при прийомі на роботу. Як загальне правило, він не може перевищувати 3 місяців. Строк випробування більшої тривалості, але не більше 6 місяців, може бути встановлений керівнику організації, його заступникам, головному бухгалтеру та його заступникам, керівнику філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу. Інший строк випробування при прийнятті на роботу для цих працівників може бути встановлений федеральним законом.
Так як з точки зору цивільного законодавства відокремлені структурні підрозділи - це філії та представництва юридичної особи і тільки, слід вважати, що термін випробування тривалістю понад 3 (до 6) місяців може бути встановлений керівникам тільки цих структурних підрозділів (див. ст. 55 ЦК). У зв'язку з цим не може бути встановлений строк випробування тривалістю до 6 місяців, наприклад, начальнику цеху, відділу, сектору та інших аналогічних структурних підрозділів, незалежно від ступеня їх відособленості.
Трудовим кодексом та іншими федеральними законами можуть бути встановлені й інші, в т.ч. мінімальні або максимальні, терміни випробування. Так, згідно з ч. 6 коментованої статті при укладанні трудового договору на термін від 2 до 6 місяців випробування не може перевищувати 2 тижнів. Відповідно до ст. 27 Закону про державну цивільну службу цивільним службовцям може бути встановлено випробування на термін від 3 місяців до одного року.
У межах встановлених строків сторони трудового договору самі визначають його конкретну тривалість.
5. Строк випробування починає текти з першого дня роботи. Відповідно до ч. 7 ст. 70 в випробувальний термін не зараховуються всі періоди, коли працівник фактично був відсутній на роботі. Це можуть бути періоди тимчасової непрацездатності, перебування у короткостроковій відпустці без збереження заробітної плати або у відпустці у зв'язку з навчанням, виконання державних або громадських обов'язків та ін Після перерви протягом іспитового строку триває. Загальна тривалість випробувального терміну до і після перерви не повинна перевищувати строку, обумовленого в трудовому договорі.
За змістом коментованої статті в випробувальний термін не повинні зараховуватися будь-які періоди, коли працівник фактично був відсутній на роботі, в т.ч. і без поважних причин (наприклад, період прогулу).
Разом з тим слід мати на увазі, що за порушення трудової дисципліни в період випробувального терміну до працівника можуть бути застосовані передбачені ТК заходи дисциплінарного стягнення, в т.ч. звільнення (див. коментар. до ст. 81).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу "
 1. 2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
  випробуванні, наприклад, в наказ про прийом на роботу неприпустимо, якщо при цьому воно не було раніше зафіксовано в трудовому договорі. Адже наказ про прийом на роботу повинен точно відповідати умовам трудового договору. Це випливає з положень ст. 68 Трудового кодексу РФ. У тому випадку, якщо умова про випробування відсутня в трудовому договорі, це означає, що працівник прийнятий на роботу без
 2. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  випробуванні, строк випробування повинен бути також зазначений і в наказі. Керівник не має права включати в наказ про прийом на роботу умови праці, що не відповідають тим, які передбачені трудовим договором, наприклад встановити працівникові менший оклад в порівнянні з тим, який вказаний в трудовому договорі. 2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з
 3. Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
  випробуванням на строк --- --- місяця (ів) Підстава 15 11 вересня 15/09 Трудовий договір від "-" --- --- 20 - р. N --- Заступник генерального директора (довіреність від 01.01.2011
 4. Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  випробування. Під час випробувального терміну і працівник, і роботодавець має право прийняти рішення про те, чи підходить робота саме даному співробітнику, і розірвати трудовий договір в особливому "спрощеному" порядку; - про прийом працівника за строковим трудовим договором. Строковий трудовий договір розривається після закінчення терміну його дії. Але укладати його можна не завжди і не з усіма категоріями
 5. 63. Прийом на роботу
  випробування роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником без виплати йому вихідної допомоги. Працівник також має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за три
 6. Стаття 1438. Випробування селекційного досягнення на Відмінність, однорідність, стабільність
  випробувань необхідну кількість насіння, племінного матеріалу за адресою і в термін, які зазначені федеральним органом виконавчої влади з селекційним досягненням. 2. Федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням в цілях , передбачених пунктом 1 цієї статті, має право використовувати результати випробувань, проведених компетентними органами інших держав, з
 7. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  прийомі на роботу з цих підстав. 2. Закон спеціально підкреслює заборона необгрунтованої відмови в прийомі на роботу. Так, відмова жінці в прийомі на роботу у зв'язку з відсутністю у неї належного освіти не є незаконним. Точно так само повинно бути визнано законним звільнення вагітної жінки, яка працює водієм, якщо вона за вироком суду позбавлена права керувати автомобілем.
 8. 1. Незадовільний, результат випробування при прийнятті на роботу
  випробування; - працівник не відноситься до категорії співробітників, яким неприпустимо встановлювати випробувальний термін; - умова про випробування міститься в трудовому договорі або додатковій угоді до нього. Докладно про те, як встановити випробувальний термін працівникові, розказано в розд . 2.1 гл. 2 ч. 1 книги. Розірвати трудовий договір у цій підставі можна тільки в тому випадку, якщо
 9. Стаття 14.48. Подання недостовірних результатів досліджень (випробувань)
  випробувань) та (або) вимірювань продукції - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від чотирьохсот тисяч до п'ятисот тисяч
 10. Стаття 34.1. Випробування при вступі на військову службу за контрактом
  при вступі на військову службу за
 11. Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  прийому на роботу здобувача можна викласти в наступному алгоритмі: 1) роботодавець проводить співбесіду з претендентом, за допомогою чого визначає, чи підходить претендент за своїми професійними і діловими якостями для даної конкретної роботи (посади), 2) при прийнятті позитивного рішення за результатами співбесіди здобувач представляє необхідні для прийому на роботу документи
 12. Стаття 753. Здача і приймання робіт
  випробування. У цих випадках приймання може здійснюватися тільки при позитивному результаті попередніх випробувань. 6. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або
 13. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012
  прийому і звільненню персоналу в російських організаціях. І у виданні представлений як загальний порядок прийому на роботу співробітників, так і особливості оформлення трудових відносин з окремими категоріями фахівців. Також автор розповідає про те, як відбувається звільнення персоналу з ініціативи роботодавця і з ініціативи самих працівником. Унікальність книги полягає в тому, що в ній
 14. Строк випробування
  випробування - три місяці. Це встановлено в ст. 70 Трудового кодексу РФ. Це означає, що встановити випробувальний термін можна на період менше трьох місяців або три місяці, але не більше. Проте в деяких випадках випробувальний термін все-таки може перевищувати тримісячний максимум. Це стосується певних посад. Зокрема: - керівника та заступника керівника організації; - головних
 15. 1.3. Складання наказу про прийом на роботу
  випробування і його тривалості робиться, тільки якщо це умова включено в трудовий договір. Якщо працівник прийнятий без випробувального терміну, то ця графа залишається не заповнена або проставляється прочерк; 8) якщо наказ підписує не керівник організації, а інша уповноважена особа, робиться посилання на документ, що надає дані повноваження (наприклад, довіреність).
 16. 2. Наказ про прийом на роботу
  наказі про прийом на роботу (форма N Т-1 або N Т-1а) за строковим договором заповнюють обидві комірки "з" і "по". При цьому в графі "по" може бути вказана: - або конкретна дата закінчення трудового договору; - або подія, з яким пов'язано припинення трудового договору. Але слід пам'ятати, що наказ про прийом на роботу повинен відповідати умовам трудового договору. Тому якщо в трудовому
 17. Порядок отримання патенту на селекційне досягнення
  випробування селекційного досягнення. Випробування проводяться на предмет відповідності критеріям отличимой, однорідності і стабільності досягнення. Четверта стадія: рішення про видачу патенту. Дане рішення приймається у разі позитивного результату як проведених випробувань, так і проведених експертиз. П'ята стадія: державна реєстрація селекційного досягнення та видача патенту.
 18. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
    випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава передбачено п. 4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ; - вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 8 ч. 1 ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua