Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Сторони зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні


Суб'єктами зобов'язання є:
- особа, уповноважених вимагати певної дії, - кредитор;
- особа, яка зобов'язана вчинити таку дію, - боржник.
Відповідно з цим в більшості зобов'язань розрізняються дві сторони: сторона кредитора і сторона боржника.
У зобов'язанні крім боржника і кредитора можуть брати участь і інші суб'єкти - треті особи. Так, за загальним правилом боржник може покласти виконання зобов'язання на третю особу, і кредитор зобов'язаний прийняти таке виконання. Існують зобов'язання на користь третіх осіб (наприклад, банківський вклад на користь третьої особи).
Зобов'язання не може створювати обов'язки для третіх осіб.
Вказівка на те, що в зобов'язанні беруть участь, як правило, дві сторони, не означає, що учасниками зобов'язання у всіх випадках є неодмінно дві особи. Існують зобов'язання з множинністю осіб (три і більше учасників).
Множинність може бути на стороні кредитора (активна множинність) і на стороні боржника (пасивна множинність). Буває й змішана множинність (у зобов'язанні кілька кредиторів (множинність на стороні кредитора) і кілька боржників (множинність на стороні боржника).
При множинності осіб зобов'язання може бути пайовим або солідарним.
У частковому зобов'язанні кожен кредитор має право вимагати виконання зобов'язання в певній частці, а кожен боржник зобов'язаний виконувати зобов'язання в певній частці. Частки передбачаються рівними, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів або умов зобов'язання.
Зобов'язання з множинністю осіб за загальним правилом є пайовими.
Суть солідарного зобов'язання полягає в тому, що до тих пір, поки зобов'язання повністю не виконано, будь-який з солідарних боржників вважається зобов'язаним його виконати; будь з солідарних кредиторів має право вимагати виконання.
Солідарні зобов'язання виникають, якщо це
- передбачено договором;
- встановлено законом (при неподільності предмета зобов'язання, при спільному заподіянні шкоди і т.д.).
Якщо мається на увазі солідарне зобов'язання з пасивною множинністю, то в законі йдеться про солідарну обов'язки або відповідальності (ст. 322-325). Коли мова йде про солідарне зобов'язанні з активною множинністю - про солідарне вимозі.
Кредитор має право вимагати виконання солідарного обов'язку як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу. Виконання зобов'язання одним з боржників у повному обсязі припиняє зобов'язання перед кредитором. Одночасно виникає зобов'язання між цим боржником і його співборжників.
Боржник, що виконав зобов'язання, стає кредитором. Таке зобов'язання, як уже говорилося , іменується регресних. В силу регресного зобов'язання одна особа, яка виконала обов'язок за інше, має право вимагати від цієї особи відшкодування понесених витрат. В даному випадку істота регресної зобов'язання полягає в наступному: боржник, який виконав зобов'язання, має право вимагати виконаного від решти боржників (содолжников) в рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого. Інше може випливати з відносин між співборжників. Несплачене одним із солідарних боржників боржникові, який виконав солідарний обов'язок, падає в рівній частці на інших спів боржників, у тому числі на того, який виконав основне зобов'язання . Інше може випливати з відносин між співборжників.
При солідарності вимоги боржник може виконати зобов'язання будь-якого з сокредиторов. Якщо це не відбувається, то кожний з солідарних кредиторів має право пред'явити до боржника вимогу в повному обсязі. Виконання зобов'язання одному з кредиторів тягне припинення зобов'язання. Одночасно виникає зобов'язання між кредитором, який отримав виконання, та іншими кредиторами. Кредитор, який одержав виконання, стає боржником. Він повинен відшкодувати належне іншим кредиторам в рівних частках, якщо інше не випливає з відносин між ними.
При пасивної множинності осіб існують також субсидіарні зобов'язання. Такі зобов'язання можуть виникнути лише у зв'язку з притягненням боржника до відповідальності та існуванням крім основного боржника, яка притягається до відповідальності, додаткового (субсидіарного) боржника. Істота субсидіарного зобов'язання в тому, що перш ніж пред'являти вимогу субсидиарному боржнику кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника. І тільки якщо основний боржник не виконує зобов'язання, вимога може бути пред'явлена до субсидиарному боржнику. Так, учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Сторони зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  сторонам можливість в договорі вирішувати питання про стабільність зобов'язання так, як це найбільшою мірою відповідає їх інтересам. Відповідно до ст. 310 ЦК одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються (за винятком випадків, передбачених законом). Однак у цій же статті формулюються істотно інші правила для суб'єктів,
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  боку, для невиправданого розширення прав місцевого самоврядування: навряд чи можна погодитися з правами представницького органу місцевого самоврядування на встановлення місцевих податків і зборів, а також порядку управління і розпорядження муніципальною власністю. З іншого боку, це визначення наклало жорсткі обмеження на органи державної влади. Нарешті, дане визначення
 3. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  сторонньої - неповнолітній може набувати майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача майна великої вартості у власність неповнолітнього не вітається, в результаті чого на практиці великого поширення набули трасти та управління спадковим майном на користь неповнолітнього. Доктрина юридичної особи в
 4. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  боку різних обставин. Справа в тому, що якщо правоздатність означає можливість мати права і обов'язки, то дієздатність - можливість їх реалізації. Формально (п. 1 ст. 21 ЦК) дієздатність складається із здатності набувати і здійснювати цивільні права і здатності створювати і виконувати цивільні обов'язки. У літературі дієздатність традиційно визначають за допомогою
 5. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  стороні, тобто якщо суспільство є одночленним (абз. 2 п. 1 ст. 66 ЦК). 3. Відповідальність учасників встановлюється в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків. Кратність виражається коефіцієнтом , який може бути представлений цілим (2; 3; 5 і т.д.) або дробом (2,5; 3,3; 5,6 і т.д.). Кратність розміру відповідальності повинна бути однаковою для всіх учасників. Закон
 6. § 2. Суб'єкти права публічної власності
  боку, воно володіє владними повноваженнями, з іншого - є самостійним і рівноправним учасником цивільно-правових відносин. У сучасній літературі пропонується і інший підхід, що полягає в розмежуванні двох однойменних осіб: у публічно-правових відносинах діє публічно-владна організація, а в цивільних - господарська публічна організація. Це два різних суб'єкта,
 7. § 3. Види зобов'язань
  сторони. Зазначена заява припиняє альтернативність зобов'язання, перетворюючи його в простої (ординарне). Будучи дією вольовим і цілеспрямованим, заяву за своєю юридичною природою являє собою односторонню угоду. Як наслідок, воно виробляє правової ефект з моменту його сприйняття іншою стороною. Заява про вибір може бути зроблено в будь-якій формі, в тому числі шляхом
 8. § 2. Види цивільно-правових договорів
  сторони відносин, що складаються між особами, укладають договір. Законодавець в даному випадку виступає в ролі організатора цивільного обороту, моделюючи ті чи інші типи договірних взаємовідносин і звільняючи оборот від необхідності конструювати різноманітні договірні норми, що опосередковують їх відносини з контрагентами. Чинний Цивільний кодекс виділяє 26 договірних типів, ряд
 9. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
  стороною в зобов'язанні. Однак у більшості випадків кредитору байдуже, хто надасть йому відповідне майнове благо * (1204). Враховуючи це, закон закріплює можливість виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Залучення до виконання третьої особи - покладання виконання - як правило, проводиться боржником. Як правової підстави покладання виконання
 10. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  сторонами, і встановлюється в законі, що регламентує дане зобов'язання, а також у самому договорі. При позадоговірної відповідальності сторони не складаються між собою в договірних відносинах, а якщо і складаються, то заподіяна шкода є результатом дій, не пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань. Винуватець шкоди порушує загальну абсолютну обов'язок - не посягати на чужі
© 2014-2022  yport.inf.ua