Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Види кредитного договору

. Хоча Цивільний кодекс не містить норм про окремі види кредитного договору, можна виділити кілька його різновидів.
Залежно від виду наданої в борг валюти кредитний договір може бути рублевих або в іноземній валюті. Від валюти кредиту, як правило, залежить розмір відсотків на кредитну суму - чим не стабільніше валюта, тобто чим вище ризик кредитора, тим вище відсоток винагороди банку за надану кредитну послугу.
Особливості валютного кредиту передбачені валютним законодавством і деякими нормами цивільного законодавства. Так, він може бути виданий виключно в безготівковому порядку через поточні валютні рахунки позичальників. До нього не застосовується п. 1 ст. 395 ЦК при відсутності в договорі вказівки відсотків на суму кредиту. Розмір винагороди кредитної організації визначається на підставі публікації в офіційних джерелах інформації про середні ставки банківського відсотка за короткостроковими валютними кредитами за місцем знаходження кредитора * (634).
Залежно від наявності забезпечення кредитний договір може бути забезпеченим або незабезпеченим. У першому випадку виконання кредитного договору позичальником забезпечується яким-небудь з цивільно-правових засобів (поручительством третіх осіб, заставою, іпотекою і т.п.). Кредитний договір супроводжується укладанням відповідних договорів про акцесорних зобов'язаннях (договору поруки, договору застави та ін.)
За особливостями цільового призначення можна виділити такі види кредитного договору, як цільовий кредит, споживчий кредит, іпотечний житловий кредит, інвестиційний кредит, кредит у порядку рефінансування.
Цільовий кредит - це договір кредиту, укладений з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі. Особливості даного договору проявляються в наступному. По-перше, з'являється ще одна істотна умова договору - конкретні цілі використання переданих в кредит грошових коштів. Такими цілями можуть, наприклад, бути придбання громадянином автомобіля, побутової техніки, дачі, закупівля комерційною організацією сировини для виробництва, реконструкція виробничих площ і т.п. По-друге, на позичальника покладається додаткова обов'язок - забезпечити можливість здійснення кредитором контролю за цільовим використанням суми кредиту (при цьому договором прямо визначаються конкретні заходи контролю або його форми і межі * (635)). По-третє, нецільове використання позикових коштів або перешкоду контрольним заходам кредитора спричиняють виникнення у нього права на дострокове повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором.
Споживчий кредит - це договір кредиту, за яким грошові кошти надаються позичальникові-громадянину для задоволення його особистих, сімейних, побутових та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Як правило, споживчі кредити видаються в спрощеному порядку, але під більш високий відсоток. Цілі, на які громадянин планує витратити отримані кошти, на умови його видачі не впливають. До такого договору, крім іншого, застосовується законодавство про захист прав споживачів.
Іпотечний житловий кредит - договір кредиту, за яким грошові кошти надаються громадянину-позичальнику для придбання ним житла на первинному або вторинному ринку нерухомості з умовою передачі в іпотеку придбаного об'єкта нерухомості. У зв'язку з особливо високою вартістю даних об'єктів для видачі таких кредитів кредитними організаціями розробляються вимоги не тільки до позичальника, але і до самого приобретаемому об'єкту. Як правило, такий кредит видається тільки за умови часткової виплати за договором купівлі-продажу власних коштів позичальника, тобто не на всю вартість житлового приміщення * (636). Завдяки особливій політиці держави в цій області відсотки за іпотечними житловими кредитами, як правило, значно нижче, ніж по споживчих. При цьому їх розмір залежить від терміну кредиту (чим довше строк, тим більше відсотки) * (637). На придбане за рахунок власних та кредитних коштів житлове приміщення у кредитної організації виникає право застави.
Інвестиційний кредит - договір кредиту, за яким грошові кошти передаються суб'єктам, включеним в інвестиційні проекти, на пільгових умовах. Інвестиційні кредити видаються на основі інвестиційних проектів, підтримуваних державою. Пільгові умови кредитування виражаються, як правило, в більш низьких відсотках за користування кредитом. При цьому різниця між звичайним кредитним відсотком та пільговим компенсується державою або іншими учасниками інвестиційного проекту.
Кредит в порядку рефінансування - це договір кредиту, за яким Банк Росії надає грошові кошти комерційним банкам та іншим небанківським кредитним організаціям. Такий кредит передусім має на публічні інтереси - підтримка і регулювання ліквідності банківської системи. Рефінансування в нашій країні тільки починає розвиватися, причому кредитування є не єдиною його формою * (638). Воно дозволяє кредитним організаціям відновлювати витрачені на кредитування своїх клієнтів ресурси, за рахунок чого вони можуть надати кредитну послугу більшому числу позичальників.
За особливостями оформлення кредиту можна виділити такі його різновиди, як овердрафт, спеціальний поточний рахунок, відкриття кредитної лінії. Овердрафт і кредитування спеціального поточного рахунку, як правило, не оформляються у вигляді кредитного договору, умови про надання кредиту встановлюються в іншому договорі (договорі банківського рахунку) * (639). Тому їх можна розглядати в якості змішаних договорів. У цьому випадку кредитна організація буде здійснювати платежі навіть за відсутності коштів на рахунку клієнта (як правило, в межах певного ліміту).
Договір про відкриття кредитної лінії - це договір, за яким кредитор зобов'язується передати позичальнику грошові кошти декількома частинами шляхом періодичних платежів. У такому договорі, як правило, обумовлюються термін здійснення виплат, загальна сума кредиту та її частини. Різниться кілька видів кредитної лінії:
- з лімітом видачі - загальна сума взятих у кредит коштів не може перевищувати максимального заздалегідь встановленої межі;
- з лімітом заборгованості - одноразова заборгованість не може перевищувати заздалегідь встановлену межу (при цьому взяти в кредит позичальник може будь-яку суму; головне, щоб при поверненні її частинами неповернена сума кредиту не перевищувала ліміт заборгованості);
- з лімітом видачі та заборгованості.
Можна виділити й інші різновиди кредитного договору, але більшість з них мають лише економічне значення, а деякі й зовсім суперечать правовому розумінню даного явища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види кредитного договору "
 1. § 3. Договір кредиту
  види кредитного договору, як цільовий кредит, споживчий кредит, іпотечний житловий кредит, інвестиційний кредит, кредит у порядку рефінансування. Цільовий кредит - це договір кредиту, укладений з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі. Особливості даного договору проявляються в наступному. По-перше, з'являється ще одна істотна умова договору -
 2. 2. Історія розвитку кредитного договору
  види кредитних договорів, зазначав, що "банки займаються віддачею капіталів в позику під заклад. Це виробництво позик під забезпечення, за термінологією нашої банківської практики, на Заході носить назву ломбардної операції .. . Поруч з видачею позичок під заставу рухомості в даний час отримали великий розвиток позики під заставу нерухомості. Ця операція коштує в прямій залежності від ступеня
 3. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 4. § 2. Місцева адміністрація
  види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії Верховної Ради РРФСР від 1 липня 1982 "Про відділи і управліннях виконавчих комітетів крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів,
 5. § 1. Поняття комерційного права
  види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначені не тільки федеральними законами, як того вимагає ст. 49 ГК, а й іншими правовими актами, які у відповідній частині слід визнати нелегітимними. Так, постановою Уряду РФ від 24 грудня 1994 р. № 1418 «Про ліцензування окремих видів діяльності» [1] затверджено перелік видів ліцензованої
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  види організацій дуже схожі між собою, оскільки основна особливість установ, а саме їх право на майно, однаково, точно так само однаковими у них можуть бути і цілі, для яких такі установи створюються. Тому відмінність між громадськими установами та установами як само-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 8. § 3. Правовий режим грошей
  види об'єктів майнових прав. Поняття безготівкових грошей увазі, як правило, що власник грошей як речей - тобто грошей готівки, передав їх в якості внеску банку або іншої кредитної організації і, таким чином, замість готівки отримав право зажадати в будь-який момент від банку видачі такої ж суми грошей. Природно, що це Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  види цінних паперів можуть розподілятися на папери з зобов'язально-правовим і речове-правовим змістом. Число перших явно переважає над другими. Практично всі відомі чинному цивільному праву цінні папери засвідчують саме зобов'язальні права вимоги. Такі, наприклад, акція, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікат, ощадна книжка на
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  види банківської діяльності одночасно, отже, і для здійснення угод по банківській гарантії, то трохи інакше йде справа зі страховими організаціями. По-перше, для страхових організацій момент виникнення і момент отримання ліцензії розірваний у часі: реєстрація страхової організації відбувається в загальному порядку, а видача ліцензії на заняття страховою діяльністю
© 2014-2022  yport.inf.ua