Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
І. А. Близнюк, К. Б. Леонтьєв. Авторське право і суміжні права, 2010 - перейти до змісту підручника

2. Адміністративна відповідальність


Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав встановлена ??ст. 7.12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.
Відповідно до зазначеної статті адміністративним і правопорушеннями визнаються:
1) ввезення, продаж, здача в прокат або інше незаконне використання примірників творів чи фонограм з метою отримання доходу, у випадках якщо такі екземпляри є контрафактними або на них вказана помилкова інформація про їх виробниках, про місця їх виробництва, а також про власників авторських і суміжних прав;
2) інше порушення авторських і суміжних прав з метою отримання доходу , за винятком випадків, які підпадають під більш жорсткі норми і відносяться до недобросовісної конкуренції (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Визначення контрафактності примірників має здійснюватися відповідно до законодавства Російської Федерації. Так, екземпляри, правомірно випущені за кордоном, можуть бути визнані контрафактними при ввезенні на територію Російської Федерації, якщо їх поширення на території нашої країни не дозволено правовласником, не відбулося вичерпання прав та в інших випадках.
Слід звернути увагу на наявність істотних обмежень для застосування норм даної статті, зокрема необхідності наявності даних, що свідчать про те, що вказана в ній незаконна діяльність здійснюється "з метою отримання доходу".
За відсутності таких цілей адміністративна відповідальність не застосовується, але правовласником можуть бути використані будь-які способи захисту його прав, передбачені ГК РФ.
Порушник також не залучається до адміністративної відповідальності за порушення авторських або суміжних прав в тому випадку, якщо проти нього порушено кримінальну справу за ст. 146 КК РФ.
Статтею 7.12 КоАП передбачено, що вчинення зазначених у ній правопорушень тягне за собою накладення адміністративного штрафу:
- на громадян - у розмірі від 1500 до 2000 рублів;
- на посадових осіб - від 10 000 до 20 000 рублів;
- на юридичних осіб - від 30 000 до 40 000 рублів.
При цьому здійснюється також конфіскація контрафактних примірників творів та фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Адміністративна відповідальність "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  Депутат - це член представницького органу поселення, муніципального району, міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення. Посадова особа місцевого самоврядування - це виборне або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності
 3. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  Згідно п. "до" ч. 1 ст. 72 Конституції Російської Федерації у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів перебуває адміністративне законодавство. До складу адміністративного законодавства входить і законодавство про адміністративні правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 5. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  Опитування жителів. Опитування громадян проводиться відповідно до ст. 31 Закону від 6 жовтня 2003 р. на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення та його врахування при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної влади. Результати опитування носять рекомендаційний характер. В
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 7. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними особами відповідно до федеральними законами. У вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі ще не вироблено загального підходу до поняття юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як
 8. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 9. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає
 10. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  Державне регулювання ринку цінних паперів. Держава є учасником фондового ринку, а також здійснює його безпосереднє регулювання та контрольні функції Так, наприклад, Міністерство фінансів РФ є емітентом цінних паперів, що засвідчують федеральні державні зобов'язання облігацій (державних довгострокових зобов'язань, державних короткострокових